IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Was Yasser Arafat een terrorist of een vrijheidsstrijder?

IMO Blog, 2015

BeatricedeGraaf-VN

(Vervolg van De glibberige terrorist van Beatrice de Graaf)

Wanneer Beatrice de Graaf zegt dat het bij Arafat maar net is hoe je ertegenaan kijkt, zegt ze eigenlijk dat de vraag of de Palestijnse gewelddadige strijd gerechtvaardigd is, niet te beantwoorden is. Dat is wel erg makkelijk. Ze lijkt daarin mee te gaan met wat 'de geschiedenis' vindt, namelijk dat Arafat vanaf 1974 geen terrorist meer was omdat hij zich bereid toonde te onderhandelen, en dat Fatah en de PLO zich hebben gematigd en nu redelijke gesprekspartners zijn. Ook van de studenten in het publiek waren er nog maar weinigen die Arafat als terrorist kwalificeerden.

De Graaf toonde een fragment van Arafats speech bij de VN in 1974, en vertelde vervolgens van de gijzeling op het Olympisch Dorp in MŁnchen in 1972, een eenduidig terroristische actie (al liet ze in het midden of Zwarte September een onderdeel of een afsplitsing van Fatah was). Twee jaar later werd Arafat, door zich bereid te tonen onderhandelingen aan te gaan met Israel, binnen de VN erkend als politiek vertegenwoordiger van de Palestijnen.

De vraag of Arafat een terrorist is of een vrijheidsstrijder, is in feite de vraag of de Palestijnen strijden voor vrijheid en onafhankelijkheid, of dat ze een ander legitiem land proberen te ontwrichten door een terreurcampagne tegen de bewoners. In tegenstelling tot andere organisaties die als terroristisch te boek staan (ETA, IRA) proberen Palestijnse terroristen vaak om zoveel mogelijk burgers te doden. Soms zeggen ze dat ze eigenlijk soldaten wilden treffen, wetende dat dat hun strijd meer legitimiteit geeft, maar ze hebben nog nooit gewaarschuwd voor een aanslag, en zelfmoordterroristen bliezen zich doorgaans op in bussen, restaurants of op markten. Hamas heeft meermaals gezegd dat alle Israelische inwoners (behalve de Arabieren) kolonisten zijn en medeplichtig omdat ze in het leger dienen, hebben gediend of gaan dienen. Arafat speelde een slim spel. Hij wist dat hij de Palestijnse strijd meer legitimiteit kon geven door naast geweld ook te onderhandelen en tegemoet te komen aan de eisen van de VS. Maar hij matigde zijn visie niet, zoals Mandela bijvoorbeeld wel heeft gedaan. Wanneer het zo uitkwam bleef terrorisme voor hem een optie. Likoed.NL schreef in reactie op het hoorcollege van De Graaf:

In de nacht van 9 maart 1978 vertrokken in alle stilte twee kleine rubberboten vanuit Libanon richting het zuidelijk gelegen IsraŽl. Beide boten waren volgepakt met messen, Kalasjnikovs, zware explosieven en 11 Palestijnse terroristen.

(...) Vroeg in de ochtend landden beide boten op het strand bij de kibboets Maíagan Michael, een kleine boerengemeenschap zoín 70 kilometer ten noorden van de IsraŽlische stad Tel Aviv. De elf terroristen renden naar de nabijgelegen snelweg, waar ze een complete bus met meer dan negentig vrouwen, kinderen en mannen wisten te gijzelen die een toeristisch dagtochtje aan het maken waren.

Nadat de gealarmeerde IsraŽlische politie de bus had klemgereden begonnen de Palestijnse terroristen in het wilde weg te schieten en staken de bus in brand. 38 onschuldige IsraŽlische burgers werden op brute wijze vermoord. (...)

Van de elf Palestijnse terroristen werden er uiteindelijk negen door de IsraŽlische politie gedood. Fatah, de organisatie waar al deze terroristen lid van waren en waar Yasser Arafat in 1978 al negen jaar de hoogste leider van was, prees deze aanslag als een weergaloos succes, een heldendaad! Fatah doet dit trouwens tot op de dag van vandaag, bijvoorbeeld op de Palestijnse televisie.

Die dubbele houding is kenmerkend voor Fatah, de PLO en de PA. Enerzijds prijst men terroristische daden als deze en zet de daders neer als helden van de natie, en worden gevangenen financieel beloond voor hun geweld tegen Israelische burgers met een maandelijks bijlage. Anderzijds wordt (af en toe) met Israel onderhandeld, en werken de veiligheidsdiensten nauw samen. De PA wordt bovendien grotendeels door Westerse landen gefinancierd. Je zou kunnen zeggen dat men van twee walletjes eet: via het terrorisme zet men druk op Israel (Arafat gaf tijdens de tweede intifada op strategische momenten opdracht tot het plegen van aanslagen met dit doel), en anderzijds wordt men door het westen erkend en gefinancierd. Daarbij heeft Arafat in 1994 samen met Rabin en Peres de Nobelprijs voor de Vrede gekregen. Een sterker bewijs dat de geschiedenis hem toen althans niet als terrorist zag, is nauwelijks denkbaar. Toen moest de tweede intifada echter nog beginnen. Israel heeft in de Muqata documenten gevonden waaruit bleek dat Arafat de zelfmoordaanslagen niet alleen moreel steunde, maar ook financieel.

De vraag of Arafat een terrorist was, is niet een louter subjectieve. Hij steunde een strijd tegen een ander land en vermomde die als een vrijheidsstrijd zoals verschillende linkse bewegingen in derde wereldlanden die voerden. Daarbij werd mooi verdoezeld dat Israel een democratie is en een aantal legale manieren kent om te protesteren en je doelen te behalen. Een meerderheid van de bevolking in Israel steunde de onderhandelingen en het einddoel, twee staten voor twee volken. Daarbij is de Palestijnse gewapende strijd een van de weinige die zich zo veelvuldig en expliciet op burgerdoelen heeft gericht. Ontvoeringen, gijzelingen, vliegtuigkapingen, zelfmoordaanslagen, raketten en sinds kort de tunnels en de auto's die willekeurige passanten overrijden: het is allemaal gericht tegen burgers, om met minimale middelen maximaal angst te zaaien en te ontwrichten.

De Graaf heeft gelijk dat terrorisme vaak een 'glibberig' begrip is en dat er vele grijstinten zijn, maar juist Arafat is daarvan in feite geen goed voorbeeld. Bovendien kan haar beschrijving makkelijk zo opgevat worden alsof het ook haar eigen visie is en niet alleen een beschrijving van hoe anderen het zien. Daarbij is het nogal onhandig dat ze deze uitspraken doet en tegelijkertijd nummer vijf staat op de lijst van de Christen Unie voor de Eerste Kamer. De CU heeft zoals gezegd de nodige reacties gekregen en zag zich genoodzaakt met een toelichting te komen. Die heeft de zorgen echter niet geheel weg kunnen nemen. Naast Likoed heeft ook Geen Stijl erover geschreven. Geheel in Stijl is men behoorlijk grof en wordt De Graaf bijvoorbeeld een 'stomme kut' genoemd die eigenlijk nooit iets wezenlijks zegt dat het 'kudtvolk op straat niet drie jaar geleden al wist'. Maar tussen al het gescheld door bevat hij ook een zinnige link naar het gedraai van Arafat, waarna men even een eigen definitie van terrorisme geeft:
De definitie van terrorisme is heel simpel. U maakt zich schuldig aan terrorisme als het uw†expliciete doel is opzettelijk zoveel mogelijk burgers expres te doden.

Dat is een heel beperkte definitie, die tal van bewegingen die als terroristisch worden bestempeld (RAF, ETA, IRA), erbuiten laten. En zo zijn de Geallieerde bombardementen op Duitse steden, gericht op het veroorzaken van zoveel mogelijk slachtoffers, opeens wel weer terrorisme. En wanneer Fatah een bus met vrouwen en kinderen ontvoert of een vliegtuig kaapt en de passagiers niet wil doden maar wil uitruilen tegen gevangen genomen Fatah activisten, dan is dat dus geen terrorisme. Oftewel, Geen Stijl kan wel heel hautain roepen dat het allemaal zo simpel is en de sociale wetenschap alleen maar zevert op kosten van de gemeenschap, maar zelf komen ze er ook niet uit.

De oproep om De Graaf van de kandidatenlijst te halen gaat mij dan ook te ver. Zij is een intelligente vrouw die tot denken aanzet en lastige onderwerpen op een aansprekende manier weet te verwoorden en daarmee wetenschap voor een grotere groep toegankelijk maakt. Dat ze op zijn minst de indruk heeft gewekt Arafat niet als terrorist te zien en weinig oog te hebben voor juist de bijzonder wrede kant van de Palestijnse gewapende strijd, is reden tot zorg (en wellicht ook voor wat bijscholing op dit gebied) maar niet tot ontslag.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.