IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Israel wordt steeds rechtser, in de media

IMO Blog, 2015

(Door een storing in de software konden mijn blogs hier een maand lang niet worden geplaatst. Ze zijn in die periode wel geplaatst op Israel-Palestina.Info, en verschijnen hier nu alsnog.)

Israelische verkiezingen zijn voor de Nederlandse media altijd een goede aanleiding weer eens te benadrukken hoe havikachtig en rechts Israel is geworden. Bij iedere verkiezing lijkt Israel opnieuw een ruk naar rechts te hebben gemaakt, lijkt alleen rechtse retoriek aan te slaan en buitelen de kandidaten over elkaar heen in een poging de rechtse kiezer te paaien. Het is zeker waar dat rechtse retoriek het goed doet bij een deel van de kiezers. Men speelt handig in op het sentiment dat Israel vaak niet wordt begrepen in het buitenland en terwijl de Arabische wereld in brand staat en er honderdduizenden zijn omgekomen en miljoenen gevlucht, Israel vaak het felst veroordeeld wordt. Daarbij is men terecht bang voor aanslagen, raketten, tunnels en voor Arabieren uit Oost-Jeruzalem die voetgangers omver rijden. Wat bij ons vooral een theoretische discussie is, is daar een dagelijkse realiteit. Logisch dus dat met name op dat gebied veel Israeli's 'rechtser' zijn dan wij. NRC is dat ook opgevallen, en men schrijft in een 'vraag en antwoord' artikel:


Heeft Ďcentrum-linksí of Ďcentrum-rechtsí in IsraŽl dezelfde betekenis als in Nederland?
Nee. Het Zionistische Kamp is rechtser dan de PvdA en Likud rechtser dan de VVD. Dit uit zich bijvoorbeeld in standpunten over de illegale IsraŽlische bezetting van Palestijns gebied. De VVD is voorstander van een tweestatenoplossing, Likud ziet weinig in onderhandelingen met de Palestijnen. En zelfs het Zionistische Kamp, officieel voorstander van Ďtwee staten voor twee volkerení, is niet zo eenduidig over IsraŽlische terugtrekking. Zo zat Amos Yadlin, kandidaat-minister van Defensie voor het Zionistische Kamp, in het bestuur van een organisatie die promoot dat Joodse kolonisten huizen in het Palestijnse Oost-Jeruzalem binnentrekken.

Oost Jeruzalem is niet 'Palestijns' of 'bezet'. Sommige wijken waren voor 1948, toen JordaniŽ dit deel van de stad veroverde en van Joden zuiverde, deels of grotendeels Joods. Dat de Zionistische Unie vindt dat daar ook Joden mogen wonen, is dus geen bijzonder havikachtig standpunt en zeker niet tegenstrijdig met een tweestatenoplossing. Zo'n standpunt als rechts bestempelen vind ik nogal kort door de bocht. Daarbij is het vreemd dat het hier alleen maar over de Palestijnen gaat, en niet over sociaal economische zaken, immigranten, vrouwenrechten, milieu en andere thema's die we met links associŽren. We hebben vaak de neiging om alleen door het prisma van het Israelisch-Palestijns conflict naar Israel te kijken, en vergeten dan dat daar ook allemaal interne zaken spelen. Overigens is het opvallend dat concessies aan de Palestijnen, en meer in het algemeen een pro-Palestijns standpunt, algemeen als links is gaan gelden. Van daaruit worden de Arabische partijen altijd als het meest links beschouwd, terwijl de islamisten en ook de nationalistische Arabieren op sommige terreinen juist rechtse standpunten hebben. De nieuwe verenigde Arabische lijst is een samengaan van communisten, islamisten en nationalisten en ik heb zo'n vermoeden dat die op het gebied van emancipatie, homorechten en zaken rond geloof, huwelijk en medische ingrepen behoorlijk conservatief is.

Dit thema, dat de Zionistische Unie eigenlijk helemaal geen echt links alternatief is, kwam in meerdere artikelen tot uiting. In een commentaar door correspondent Dirk Walters, eveneens in het NRC (14 maart), schrijft hij:
"Maar hoe links is Herzog eigenlijk? (...) Toch is hij niet in alle opzichten de tegenhanger van Netanyahu. De naam zegt het al: het Zionistische Kamp is net zo goed een partij die het Joodse karakter van Israel van groot belang acht. Als het diplomatieke overleg met Iran faalt, vindt ook Herzog dat Israel een aanval moet lanceren op Iran. En het Zionistische Kamp wil, net als Netanyahu, grote nederzettingenblokken behouden voor Israel. Kortom, de standpunten van het ZK zijn in lijn met de verrechtsing van Israel."

Zo dekte men zich vorige week zaterdag handig in tegen de mogelijkheid dat de ZU zou winnen. Nee, dan blijkt het beeld wat we de afgelopen jaren van Israel hebben geschetst niet verkeerd, want eigenlijk is dit gewoon Netanyahu-light. Trouw flikte eenzelfde kunstje:
Ook in de relatie met de Palestijnen belooft Herzog een ander geluid. Zo heeft hij aangekondigd dat hij weer met Egypte wil samenwerken, om het vastgelopen vredesproces weer op gang te brengen. Toch is het de vraag of hij op dit punt meer zal bereiken dan Netanyahu. In de IsraŽlische krant Ha'aretz zei Herzog onlangs dat hij de bezetting van de Westelijke Jordaanoever best wil beŽindigen, maar alleen als hij het land dankzij een akkoord in goede handen kan achterlaten. Hij wil ook best nederzettingen ontruimen, maar alleen in overleg met de kolonisten. Intenties zijn er dus wel, maar het is onduidelijk of Herzog bereid is om door te pakken als de Palestijnen grote concessies vragen of als de kolonisten dwarsliggen.

Wat onder een links kabinet in ieder geval verandert, verwacht Midden-Oosten-specialist Daniel Levy van de European Council on Foreign Relations, is de toon. IsraŽl zal zich minder provocatief opstellen en beter uitkijken met omstreden strafmaatregelen, zoals de uitbreiding van nederzettingen of het inhouden van Palestijns belastinggeld. Maar, zeggen cynici, een vriendelijker toon alleen helpt de Palestijnen niet vooruit - integendeel, de impasse duurt er alleen maar langer door.

Oftewel, in feite verandert er niets omdat Herzog niet meteen zonder voorwaarden bereid is de hele Westoever aan de Palestijnen over te dragen. Dat men de grote blokken wil houden is echter geen teken dat er geen akkoord kan komen; eerdere plannen zoals het vergaande Geneefse Akkoord of de Clinton Parameters gingen uit van een landruil van 2-5% van de Westbank, zodat Israel de grootste nederzettingenblokken kan houden. In eerdere onderhandelingen zouden de Palestijnen met een beperkte ruil (ca. 2%) hebben ingestemd. Voor Jeruzalem geldt iets vergelijkbaars: het zou vreemd zijn als men al bij voorbaat zich bereid zou verklaren heel Oost Jeruzalem op te geven. Dat men de claim op wijken en delen waar vroeger Joden woonden of Joodse geschiedenis ligt, niet zonder meer opgeeft, is niet meer dan logisch. En dat men alleen land wil opgeven als men dat 'dankzij een akkoord in goede handen kan achterlaten', wat is daar mis mee? Dat lijkt me een voorwaarde voor vrede. En natuurlijk probeer je bij het ontruimen van nederzettingen met de kolonisten te overleggen, en ga je niet op voorhand al roepen dat je ze zomaar van de ene op de andere dag hun huis uit mietert. Het zijn wel staatsburgers van Israel. Wanneer de Palestijnen 'grote concessies vragen', is het de vraag of men uberhaupt moet 'doorpakken' of dat dat een teken is dat de Palestijnen zelf geen vrede willen en niet bereid zijn daar wat voor op te geven.

Deze zin uit het NRC is complete nonsens: "Kortom, de standpunten van het ZK zijn in lijn met de verrechtsing van Israel."

De arbeidspartij heeft deze standpunten altijd gehad, wat niet wil zeggen dat er geen ruimte is in de onderhandelingen. De alom gewaardeerde Rabin had zelfs 'rechtsere' standpunten over een Palestijnse staat en Jeruzalem. Bovendien is de ZU een samengaan van Labor en de middenpartij van Livni, en in dat licht bezien is het dus zelfs een 'verlinksing' (vreemd dat dat woord niet bestaat) dat Livni nu de standpunten van Labor heeft overgenomen.

Tot slot de eveneens idiote zin uit het NRC dat de naam het al zegt en de Zionistische Unie eveneens belang hecht aan het Joodse karakter van Israel. Oftewel: als je jezelf zionist noemt deug je al niet, en ben je voor een etnisch zuivere Joodse staat of iets anders engs en nationalistisch dat wij hier verafschuwen. Zionisme is de nationale bevrijdingsbeweging van de Joden, en staat voor het streven naar en in stand houden van een staat waar de Joden zelfbeschikking hebben. Dat is niet nationalistischer dan andere volken die zelfbeschikking hebben. Ook het linkse Meretz, dat misschien als enige Joodse partij de goedkeuring van de journalisten van Trouw en NRC kan wegdragen, noemt zich zionistisch, ondanks het feit dat men fel tegenstander is van de bezetting. Juist Livni had fel geprotesteerd tegen de wet over Israels Joodse karakter die Netanyahu erdoor wou drukken, omdat die onnodig is en de Arabieren onnodig van de staat vervreemdt. Dat Israel een Joods karakter heeft lijkt me echter een feit en iets waar ook niks mis mee is. Met 80% Joden kun je dat zo hebben. Zolang de rechten van minderheden zijn gegarandeerd, is er niks aan de hand.

Zoals gezegd was er veel aandacht voor de felle verkiezingsretoriek van Netanyahu, en de 'verrechtsing' die daar weer uit zou blijken. Met die retoriek haalde hij vooral stemmen weg bij nog rechtsere partijen die flink zetels verloren, waardoor in feite sprake was van verlinksing, zeker als je het verlies van de harediem en de winst van de Arabische lijst meetelt ten gunste van links. Maar dit wordt niet opgemerkt, het lijkt wel of Israel en 'verrechtsing' twee woorden zijn die automatisch bij elkaar zijn gaan horen voor de gemiddelde journalist. Er was dan ook veel aandacht in diverse media voor Netanyahu's grove uitspraak dat de Arabieren in drommen bij de stembureaus werden afgeleverd door linkse en door het buitenland gefinancierde NGO's. Links in Israel reageerde hier terecht verontwaardigd op, maar je kunt je afvragen of dit echt racistisch is. Arabische Knessetleden zoals Zoabi hebben zich ook behoorlijk grof uitgelaten, en dan buiten verkiezingstijd.

Ook de 'scherpe ruk naar rechts' van Netanyahu is niet uitzonderlijk. Zijn uitspraken over nederzettingen en een Palestijnse staat waren onhandig naar het buitenland, en populistisch en ongeloofwaardig omdat hij weet dat hij na de verkiezingen weer met Obama en anderen regeringsleiders te maken heeft, maar ze mogen ook niet echt verbazen. Wat ook niet echt verbaast is de afzwakking en zelfs de excuses voor de Arabieren uitspraak en de tweestatenoplossing na de verkiezingen. Dat Netanyahu een opportunist is die handig tussen verschillende posities door weet te laveren is geen nieuws. Die excuses hebben echter vooralsnog in de VS niet veel indruk gemaakt.

Trouw schrijft:
Het wordt dan geen gemakkelijke termijn. De verhoudingen met de VS en de EU zijn verziekt door Netanyahu's compromisloze houding tegenover de Palestijnen, en dat zal er niet beter op worden als hij zijn radicale verkiezingsbeloftes van de afgelopen dagen in beleid om gaat zetten.

Ook andere media benadrukken het isolement waarin Israel met Netanyahu terecht is gekomen en vermoeden dat dit alleen maar erger zal worden. De Volkskrant schrijft:
Netanyahu gaat niet alleen regeren over een verdeeld Israel, maar ook over een geÔsoleerde staat. Met zijn tirade tegen Teheran schoffeerde hij bovenal de VS, met zijn botte afwijzing van een Palestijnse staat bruuskeerde hij vrijwel de hele wereld. In Europa zal de roep toenemen om een onafhankelijk Palestina te erkennen. (19 maart, Theo Koele)

Dat Israel steeds geÔsoleerder komt te staan klopt tot op zekere hoogte, hoewel de banden met India en andere Aziatische landen over het hoofd worden gezien. Wat meer stoort is het automatisme waarmee dit geheel aan Israel zelf wordt geweten. De EU stelt zich al jaren pro-Palestijns op en je kunt met evenveel recht stellen dat Israel in reactie op de koele houding van de EU en VS en de vijandige houding van de VN, voor een sterke man heeft gekozen die ferme taal spreekt. En hoezo bruuskeerde Netanyahu de hele wereld en Abbas niet, toen hij wegliep uit de onderhandelingen omdat hij zijn zin niet snel genoeg kreeg? Evenals Netanyahu geeft Abbas verschillende boodschappen af over de tweestatenoplossing (en het zogenaamde recht op terugkeer dat hiermee in tegenspraak is) maar dat wordt nooit in de media gehekeld en als obstakel voor vrede gezien. Ook de VS lijkt zich onder Obama milder op te stellen naar de Palestijnen.

Tegenover Netanyahu's ontactvolle optreden en power politiek in de VS staat een even bot optreden van de VS. Beide regeringsleiders laten duidelijk blijken weinig respect voor elkaar te hebben. Het gekonkel van Abbas, Erekat c.s. gaat geheel aan de media en grotendeels aan het Witte Huis voorbij, waar alleen Israels daden en uitspraken van Israelische leiders op een goudschaal worden gewogen. Het is een vreemde wereld, waarin Israel geheel vrij van enige context lijkt te opereren, waar verkiezingsretoriek elders niet bestaat, waar de daden van belangrijke partners, rivalen en vijanden onbetekenend zijn. En waar al bij voorbaat vast staat dat wie de verkiezingen ook wint, Israel een ruk naar rechts maakt en hoofdschuldig blijft aan het uitblijven van vrede.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.