IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

BDS: koop niet bij Israel?

IMO Blog, 2015

BDS activist Karel van Broekhoven was en is ook actief in de Midden-Oosten werkgroep van GroenLinks. In tegenspraak met het partijstandpunt (een tweestatenoplossing op basis van de pre-1967 wapenstilstandslijnen) is dit een antizionistisch bolwerk met veel overlap met het Palestina Komitee. Keesje Maduraatje schreef in 2011:

In de vergadering [van de Midden-Oosten werkgroep, RP] worden boycot acties tegen Israel georganiseerd. De leden zijn bijna allemaal betrokken bij anti-Israelische acties. Dat Win Lankamp (Palestina Komitee) en Hajo Meyer (EAJG) lid zijn zal niemand verbazen. Maar dat de voorzitter Karel van Broekhoven, zeven jaar geleden samen met Gretta de organisatie Stop de Bezetting heeft opgericht, dat wisten jullie nog niet. Alle lijntjes komen in deze werkgroep tesamen.

Wim Lankamp heeft eerder in een interview in het Reformatorisch Dagblad openlijk gezegd dat hij ijvert voor het einde van Israel en dat hij het lastig te zeggen vindt of zelfmoordaanslagen gericht op Israelische burgers geoorloofd zijn. Met Abu Jahjah als spreker had het NPK geen enkele moeite, evenmin met oud-moefti van Jeruzalem Ikrima Sabri, die zelfmoordaanslagen verheerlijkte en heeft gezegd dat Ąde Joden zijn voorbestemd tot eeuwige vernedering en marteling en het is de plicht van ieder moslim erop toe te zien dat zij krijgen wat hun toekomt. Waar Hitler faalde, daar moeten wij zegevierenĒ, aldus de oud-moefti.

Wijlen Hajo Meyer noemde destijds de entering van de Mavi Marmara 'erger dan de Holocaust'. Zelf heb ik het overigens eerder met Karel van Broekhoven aan de stok gehad, in de tijd dat ik nog lid was van GroenLinks en voor het Magazine een artikel (en daarna enkele ingezonden brieven) had geschreven over het Israelisch-Palestijns conflict. Een gematigd artikel, waarin ik Israel bepaald niet vrijpleitte maar wel duidelijk maakte dat ook Palestijns geweld en extreme posities een obstakel zijn voor vrede. Van Broekhoven vroeg zich vervolgens in Wouters gastenboek af welke diepere motieven ik kon hebben, en suggereerde sterk dat ik door een duistere lobby werd geleid. Je kunt je afvragen wat voor duistere motieven hij heeft om zo tegen IsraŽl tekeer te gaan, om zelfs te protesteren tegen de vernoeming van een straat naar een in de oorlog door de nazi's vermoorde Rabbi, omdat die toevallig ook zionist was? En met hem de hele kliek van het NPK, Stop de Bezetting en de Midden-Oosten werkgroep van GroenLinks, DocP, EAJG en aanverwante clubs. Wat zijn de motieven van de BDS beweging, wat zijn de motieven om te protesteren tegen het optreden van een Israelische kinderdansgroep, die in het kader van een stedenband Heerenveen bezocht, van het intimideren van musicus Yuri Honing die wilde optreden in Israel, van het verstoren van een concert omdat een van de strijkers uit Israel komt?

Deze acties hebben weinig te maken met de bezetting en zijn niet gericht op het verbeteren van de situatie van de Palestijnen, zoals de BDS beweging in de media vaak wordt afgeschilderd. Terwijl het Midden-Oosten in brand staat, Palestijnse vluchtelingenwijken door islamistische extremisten worden aangevallen, vluchtelingen door de Arabische staten bewust arm en rechteloos worden gehouden om hun wens naar Israel 'terug te keren' levend te houden, protesteert men tegen Tivall vleesvervangers en Sabra hummus en probeert deze producten als zijnde 'besmet' uit de winkelschappen te krijgen.

Het is moeilijk de hetze tegen Israel, de Israeli's en de Joodse onafhankelijkheidsbeweging los te zien van de Joden. Antisemitisme is zoals bekend wijd verbreid onder Palestijnen, ook onder hen die tegen 'de bezetting' (lees heel Israel) strijden en onder leden van de internationale BDS beweging. De vergelijking van de boycot Israel campagnes met het 'kauft nicht bei Juden' van de nazi's is al vaker gemaakt. Het was ook precies die vergelijking die Van Broekhoven razend maakte, door Wouter op deze manier uitgebeeld. En hoewel het inderdaad op het eerste gezicht wat kort door de bocht lijkt, is een link met het nazi gedachtegoed niet ver gezocht. Moefti Hai Amin Al Husseini was een overtuigd nazi en hielp het antisemitisme van de nazi's te verspreiden in het Midden-Oosten. Veel islamitische geestelijken en Hamas leiders ontkennen de Holocaust of vergoelijken die. Nazi's vonden een welkom toevluchtsoord in het Midden-Oosten na de oorlog. Mein Kampf wordt nog steeds goed verkocht in Arabische landen.

Ook is al vaker verwezen naar de Arabische boycot van Israel waar de BDS op aansluit. Uit een eerder artikel over de BDS beweging op IPI:
De Arabische Liga werd in 1945 opgericht om de vestiging van Israel te verhinderen, en besloot toen tot een collectieve boycot van het Ďzionistische projectí, na 1948 omgezet in een boycot van Israel, van bedrijven die ermee handelen en van bedrijven die handelen met bedrijven die ermee handelen (dat laatste was van meet af aan onuitvoerbaar). Berucht zijn de Ďniet-jood verklaringení die in de jaren í70 voor ophef in Nederland zorgden, toen Saoedi-ArabiŽ van bedrijven waarmee het zaken deed bleek te eisen dat zij geen Joodse werknemers zouden afvaardigen, waarvoor Nederlandse instanties soms verklaringen afgaven.

Egypte en enkele andere Arabische landen schortten hun boycot of delen ervan op na de jaren í70, maar grotendeels is zij nog steeds van kracht.

Radikale Palestina activisten hebben kontakten met Hezbollah en Hamas. Op pro-Palestina demonstraties blijkt het telkens weer een uitdaging het antisemitisme onder de duim te houden, en is er geheid een spandoek waarin Israel met de nazi's wordt vergeleken, een spreekkoor waarin Joden worden gewaarschuwd voor 'het leger van de profeet', een spreker die roept 'fuck de Talmoed' en zegt 100% achter Hamas te staan, en incidenteel komt het zelfs tot geweld tegen Joodse winkels, instellingen of zelfs mensen. Dit wil niet zeggen dat alle BDS'ers antisemieten zijn, maar wel dat ze in een zeer dubieuze traditie staan.

Men kan verschillende redenen hebben geweld en onrecht gepleegd door Joden/Israel erger te vinden dan door anderen, waaronder de eigen Israelische aspiratie om 'een licht onder de volken' te zijn met 'het meest humane leger ter wereld'. Het land mag dan niet aan zulke hoogdravende retoriek voldoen, gezien de omstandigheden en de regio waarin het ligt, doet Israel het verhoudingsgewijs zeker niet slecht. Dubieus wordt het echt als men aan Joden hogere eisen stelt omdat zij "als geen ander weten wat het is om vervolgd te worden", oftewel door de ervaring van de Holocaust zouden 'juist zij' beter moeten weten. Waarom zou de Holocaust van Joden betere mensen hebben gemaakt? Normaliter geldt een traumatisch verleden in de rechtspraak als verzachtende omstandigheid, niet als verzwarende.

De idee dat doorstane ellende, onrecht en vervolging hogere morele eisen rechtvaardigt, lijkt alleen op Joden te worden toegepast. Wanneer veel Joden echter niet aan die bijzondere morele eisen voldoen, omdat zij zelf bijvoorbeeld juist de les hebben getrokken dat ze weerbaar moeten zijn en zichzelf kunnen verdedigen, wordt dit blijkbaar als een soort verraad ervaren van eerder gevoelde sympathie en medeleven. Teleurstelling, woede of plat antisemitisme: in de BDS beweging wordt er niet voor teruggeschrokken om popmuzikanten, kinderkoortjes, operazangeressen en vredesactivisten te intimideren en aan te pakken, en de enige Joodse staat als racistische apartheidsstaat neer te zetten. Er zijn vele manieren om je in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten en een betere positie van de Palestijnen. BDS hoort daar bepaald niet bij.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.