IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

NGO's: blokkade Israel belemmert herbouw Gaza?

IMO Blog, 2015

opengaza

Vorige week kwam het zoveelste rapport uit over Gaza dat concludeert dat de wederopbouw niet opschiet, het beloofde donorgeld voor het merendeel niet binnen is en veel Gazanen nog geen fatsoenlijke woning hebben en in armoede leven. Er is nauwelijks aandacht voor de werkelijke oorzaken, namelijk het Hamas wanbestuur, het geld en materiaal dat wordt misbruikt voor de tunnels (vandaar ook dat veel donorgeld nog niet binnen is) en de voortdurende strijd tussen Hamas en Fatah om de macht.


Media nemen klakkeloos de samenvatting over. Zo schrijft de Volkskrant:

De internationale gemeenschap moet druk uitoefenen op IsraŽl om een einde te maken aan de blokkade van de Gazastrook. Die oproep doet een groep van 45 hulporganisaties vandaag. Sinds het einde van de oorlog in het gebied vorig jaar is er nog amper begonnen met wederopbouw en is slechts een kwart van het toegezegde hulpgeld daadwerkelijk gedoneerd.

Vervolgens worden ook de beruchte en onjuist gebleken VN cijfers over het aantal doden weer vermeld met de toevoeging 'waaronder veelal burgers', wat dus onjuist is. Winnie Byanyima, uitvoerend directeur van Oxfam, zegt in het rapport (ik citeer Elder of Ziyon):
Only 26.8 percent of money pledged by donors six months ago has been released so far. Even when funded, many reconstruction projects have not yet begun due to restrictions on essential material under the blockade.

Tony Laurance, CEO of MAP UK, said: ďThe world is shutting its eyes and ears to the people of Gaza when they need it most. Reconstruction cannot happen without funds, but money alone will not be enough. With the blockade in place we are just reconstructing a life of misery, poverty and despair

Terecht vraagt Elder of Ziyon zich af, waar die 26,8% van het geld dan voor is gebruikt als het niet naar reconstructie projecten is gegaan?
This report from the Shelter Cluster tells us, and the numbers show that somehow, tens of thousands of Gazans have managed to rebuild their homes with building materials that we are incessantly told are restricted from entering Gaza.

We see that some of the money has gone to building temporary shelters and providing rent money for Gazans who cannot move into their homes. But we also learn that there are plenty of Gazans who have rebuilt their partially damaged homes.

The report says that 144,000 homes were damaged during the war. Of those homes, nearly half - 70,700 homes - have been fully repaired.

If 49% of the homes have been repaired while the international community has only paid 27% of their pledges, clearly Israeli restrictions are not the bottleneck. In fact:

As of 15 March, over 73,000 individuals requiring ABC materials for shelter repairs have been cleared to purchase materials under the GRM. Of these, over 59,000 homeowners have procured full or partial quantities of their allocated construction material to date.

Dit geld is dus wel degelijk voor de reconstructie gebruikt, en van beperkingen van bouwmateriaal door Israel is geen sprake. De reden dat nog geen geheel nieuwe huizen zijn gebouwd, is niet gebrek aan materiaal maar Palestijnse bureaucratie:
Permanent construction of new houses can take several months and would include several stages such as design proposal, building permit approval, mobilisation of contractors and funds, construction and handover of the final build.

Er is zelfs een website van de VN waarop precies is te zien hoeveel materiaal is toegekend aan hoeveel families en wat daarvan reeds is opgehaald. Het overgrote deel van de aanvragen is toegekend; ruim 40.000 gezinnen hebben nog niet (al) het materiaal dat ze toegekend hebben gekregen opgehaald. Bijna 45.000 gezinnen hebben het hun toegekende materiaal opgehaald. Israelische beperkingen spelen volgens dit overzicht geen enkele rol. Opvallend is het hoge aantal gezinnen dat het hun toegekende materiaal nog niet (geheel) heeft opgehaald.

Dat er niet meer huizen zijn gerepareerd komt volgens Elder of Ziyon doordat sommige Gazanen hun bouwmateriaal op de zwarte markt verkopen en zelf genoegen nemen met een tijdelijk onderkomen. Het zou op die manier alsnog terecht komen bij Hamas, waarvan eerder al door Israelische media werd gemeld dat het druk doende is de tunnels te herbouwen. Wellicht worden sommige Gazanen ook op iets minder vrijblijvende wijze ertoe aangespoord hun bouwmateriaal aan Hamas af te staan, in ruil voor 'protectie' of een redelijke baan? Dit zijn interessante vragen om uit te zoeken door een team onderzoeksjournalisten. Voorwaarde is wel dat zij niet te bevooroordeeld zijn tegenover Israel en open staan voor het feit dat de misstanden ook op een ander vlak kunnen liggen. Het kan ook interessant zijn om Israel te vergelijken met wat Egypte doet tegen de tunnels en de smokkel, en het beleid rond de grensovergangen.

Het is duidelijk dat NGO's alle informatie negeren die niet past binnen het narratief van een oppermachtig Israel dat de oorzaak is van de ellende van de hulpeloze Palestijnen. De blokkade waarvan nog steeds wordt gesproken is al jaren geleden opgeheven, en nog slechts enkele zaken mogen niet zomaar binnen worden gebracht omdat Hamas ze voor wapens en tunnels kan gebruiken. Ondanks het feit dat Hamas alweer hard bezig is de tunnels te herbouwen, met cement dat bedoeld is voor de wederopbouw, laat Israel dit materiaal toe en zijn zowat alle aanvragen gehonoreerd. Maar in plaats van waardering voor deze coulance en oog voor de dubieuze en kwalijke rol die Hamas speelt in Gaza, is alle kritiek weer op Israel gericht.

De persberichten van NGO's worden zoals gezegd klakkeloos overgenomen door de media. Men neemt aan dat deze organisaties serieus uitzoeken hoe de zaken zitten en een eerlijk beeld geven van de problematiek en de rol van verschillende actoren daarin. Terwijl men de Israelische regering en pro-Israelische organisaties wantrouwt, wordt veel waarde gehecht aan wat dergelijke, als onpartijdig bekend staande organisaties, zeggen over de situatie. Dat deze organisaties wat betreft Israel alles behalve onpartijdig zijn, wil maar niet doordringen. En niemand lijkt de moeite te nemen de rapporten zelf kritisch te bekijken, de bronnen na te lopen en evt. zelf tegenonderzoek te doen. Nou ja, enkele verstokte pro-Israel bloggers nemen deze moeite. Zij worstelen lijsten van Palestijnse mensenrechtenorganisaties en de VN door van 'onschuldige' slachtoffers in Gaza, doen soms tegenonderzoek, googelen de medewerkers en schrijvers van de rapporten. Helaas worden zij volkomen genegeerd door de media, omdat zij niet objectief zouden zijn.

Het wordt tijd dat bloggers als Elder of Ziyon en organisaties als NGO Monitor en PMW even serieus worden genomen als Al Haq, Al Mezan en Betselem. Beide kanten hebben hun agenda en hun belangen, beide beschikken over bepaalde informatie en verdienen het gehoord te worden. En vervolgens kritisch gewogen. Waarbij pro-Israel organisaties gewend zijn zeer kritisch gevolgd te worden, en de Israelische regering weet dat foutieve informatie haar duur komt te staan. Israel deed dan ook uitgebreid onderzoek naar aantijgingen als de dood van Al Dura of de familie die bij een explosie op het strand van Gaza omkwam, voor ze Israelische verantwoordelijkheid hiervoor afwees.

Van Palestijnse kant daarentegen wordt bij elke dode meteen naar Israel als schuldige gewezen, al bleken er in de Gazastrook regelmatig doden te vallen door Palestijnse kogels of explosieven. Tijdens de Gaza oorlog verbood Hamas het filmen van gedode of gewonde strijders en deed het voorkomen alsof alle slachtoffers burgers waren. NGO's en media gingen hierin mee en stelden nauwelijks kritische vragen. Pas na de Gaza oorlog sijpelde mondjesmaat info door in de 'mainstream media' die een ander beeld liet zien, maar toen hadden mensen hun mening al gevormd.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.