IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

CIDI gaat verder zonder Esther Voet

IMO Blog, 2015

Esther Voet vertrekt met ingang van 1 juni 2015 als directeur bij het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI). De reden hiervoor is dat er door het bestuur recentelijk een nieuwe strategische lijn is uitgezet aangaande de toekomst van CIDI. Beide partijen kwamen tot de conclusie dat die koers een ander directeursprofiel vereist en hebben daarop in goed overleg besloten uit elkaar te gaan.

Dit meldde het CIDI afgelopen vrijdag in een persbericht. Ik had bezoek en las het pas midden in de nacht, en zoals vele anderen had ik het niet zien aankomen en schrok ervan. En zoals vele anderen vroeg ik me af wat die 'nieuwe strategische lijn' precies inhoudt? Het CIDI gaat daar verder niet op in, maar Voet en ook voorzitter Ronny Eisenmann doen dat elders wel. Zo schrijft het ND:

Het bestuur wil dat het CIDI zich beperkt tot twee themaís: IsraŽl en antisemitisme. Dat strookt niet met het optreden van Esther Voet. Die mengde zich de afgelopen jaren in tal van discussies die wat het CIDI-bestuur betreft aan andere organisaties overgelaten kunnen worden. Voorzitter Ronnie Eisenmann noemt als voorbeelden Ďherdenken, situaties rond 4 en 5 mei, discussies over een burgemeester die iets doet met een monument en veiligheidszaken in Joods Nederlandí.

De nieuwe koers is besproken tijdens een heisessie in februari en moet nog verder worden uitgewerkt. Die bijeenkomt legde Ďeen belangrijk verschil van inzichtí bloot. ĎIk vind dat het CIDI in het hart van het publieke debat moet staan en daar denkt het bestuur anders overí, zegt Voet. ĎHet bestuur wil een minder prominent profiel. Daarvoor ben ik destijds niet aangenomen. Mijn opdracht was het CIDI op de kaart te zetten. Ik denk dat ik daarin geslaagd ben.í

(...)

ĎEsther heeft in haar karakter dat ze heel graag op zaken wil springen, als die voor haar komení, zegt Eisenmann daarover. ĎDat doet ze zeker als ze de indruk heeft dat anderen het niet oppakken. Als bestuur vonden we dat we op bepaalde terreinen wel wat terughoudender konden zijn. Onze middelen zijn beperkt, die kunnen we maar een keer uitgeven.í Voet wijst erop dat niet zij, maar het bestuur de koers verlegt. ĎDaar ga ik niet in mee.í Als directeur heeft Voet naar eigen zeggen met succes gelobbyd in politiek Den Haag voor de veiligheid voor Joodse instellingen in Nederland. ĎIk hoop dat mijn opvolger zich daarvoor ook blijft inzetten, want het is essentieel, die stem in Den Haag.í

Het is vreselijk moeilijk om tegenwoordig als pro-Israel stem gehoord te worden. Tegenover ťťn pro-Israel spreker in Nieuwsuur, Pauw of Radio 1 staan er vaak drie van de andere kant, en hetzelfde geldt voor opiniestukken in kranten. Esther Voet deed erg haar best om gehoord te worden, en stelde zich zowel activistisch als genuanceerd op, een combinatie die je helaas niet vaak ziet. Daarbij ligt het CIDI zelf onder een vergrootglas, en verschijnen er met enige regelmaat artikelen in de krant over deze goed geoliede en o zo machtige lobby. Een lobby die in werkelijkheid in het niet valt bij de grote jongens van de grote bedrijven en belangenorganisaties die met succes weten te verhinderen dat sociale of groene wetgeving hun belangen ook maar enigszins schaden. De auto industrie, de vlees industrie, VNO-NCW, de tabakslobby, levensmiddelen en snoep, kleding, de farmaceutische industrie, stuk voor stuk houden ze zeer nuttige wetgeving tegen die gezondheids- en milieuschade, dieren- of mensenleed en zelfs zware misstanden moeten helpen verminderen. Lobbyisten vertellen er soms zelfs met enige trots over, al houden zij zich doorgaans stil.

De negatieve verhalen over de Israellobby en het uitvergroten van haar macht zijn een uitwas van een doorgeschoten kritische houding tegenover Israel en haar sympathisanten. Nederland was lang pro-Israel, volgens sommigen wel erg kritiekloos, maar dat lijkt nu in het tegendeel te zijn omgeslagen. Alles wat Israel doet ligt onder een vergrootglas. De Israelkritische rapporten van NGO's zijn niet bij te houden en staan in geen verhouding tot de ernst van Israels (vermeende) misdragingen, zeker als je dat vergelijkt met andere landen waarover een fractie van dit aantal rapporten verschijnt. Op dezelfde manier regent het veroordelingen door allerhande organisaties, politici, onderhandelaars, diplomaten en VN organen terwijl de 49 bloedigere conflicten in de wereld grotendeels aan ons voorbij gaan.

Over deze selectieve verontwaardiging en eenzijdige focus is al veel geschreven, ook hier, maar zij blijft verbazen. Terwijl ik dit schrijf berichten de media uitgebreid over een rapport van Breaking the Silence waarin de Gaza oorlog van afgelopen zomer weer eens wordt gehekeld. Dat heet, Israels rol daarin, over Hamas gaat het nauwelijks. Ondertussen vallen er in SyriŽ, LibiŽ en Jemen bij bosjes burgerslachtoffers en zou een organisatie als Breaking the Silence daar volkomen ondenkbaar zijn. Niemand schijnt zich in die landen van enige regel of moraal iets aan te trekken, maar dat is geen nieuws, dat weten we. Er waren wel enkele reportages over deze landen, maar meestal globaler van aard en vooral de totale ontreddering schetsend. De media aandacht valt echter in het niet bij die voor Israel, zeker in vergelijking tot de aard van de problemen en het leed in die landen. Geen oorlog werd het afgelopen jaar zoveel onderzocht en zo vaak gehekeld als Israels Gaza oorlog van afgelopen zomer, en dat zal ook gelden voor een eventuele nieuwe oorlog.

Dit alles maakt de rol en positie van het CIDI er bepaald niet makkelijk op. De eigen positie ligt meer onder vuur dan die van andere, veelal invloedrijkere lobby's. Daarbij is het bijna ondoenlijk om alle aantijgingen, beschuldigingen, kritiek en rapporten zorgvuldig te bekijken en met een uitgewogen en weldoordacht weerwoord te komen. Daartoe is het CIDI met een handvol medewerkers simpelweg niet toegerust. Ondanks deze problemen was Esther Voet zichtbaar en strijdbaar. Soms op dit soort onderwerpen, vaak ook wat betreft antisemitisme, die andere poot van het CIDI. Ook daar is veel broodnodig werk te doen. Antisemitische incidenten nemen toe, het gevoel van onveiligheid binnen de Joodse gemeenschap neemt toe, er zijn spanningen met vooral jonge Marokkanen, en Israels acties lijken steeds meer woede op te roepen bij een deel van de bevolking.

Het CIDI kan dus wel wat versterking gebruiken, zou je denken, maar juist dat ligt lastig. Men heeft er soms zichtbaar moeite mee wanneer andere organisaties op het 'eigen terrein' komen. Daarbij is er binnen Joods Nederland een interne strijd gaande om invloed en wie namens de gemeenschap mag spreken. Ik heb zelf gelukkig niks met dergelijke zaken te maken, als ongebonden niet Joodse blogger, maar het is het laatste wat men kan gebruiken. Ik citeer Paul Damen van de Joodse Omroep, die wat dit betreft geen blad voor de mond neemt:
Dus: gefeliciteerd, heren: op het moment dat die Appa die door allochtone jongeren gevrůten wordt, roept dat de Holocaust een hoax is, gaat u miepen over wie de woordvoerder is. Heren, u komt er wel. Die nomenklatoera van een tiental families, dŠt is de pest voor Joods Nederland. Niet de het antisemitisme, de discussie over de kosjere slacht of de besnijdenis, nee: het mes dat Joods Nederland in de rug heeft, is te zien in de spiegel. Nu ik deze laatste regels tik, is het inmiddels 1 mei geweest. Welnu: Joden! U heeft niets te verliezen dan de ketenen van uw kovedschleppers! Bevrijd uzelf!í

Dat 'heren' moeten we denk ik letterlijk nemen. Het is nog steeds geen vanzelfsprekendheid dat een mondige vrouw een organisatie leidt en gezicht geeft. Na 40 jaar de zeer kundige en genuanceerde maar ook wat afstandelijke Ronny Naftaniel was Voet een nieuw en fris gezicht, met eigen accenten en een directere stijl. Ook de media waarderen af en toe een nieuw gezicht, en zij had daar als voormalig journalist en hoofdredacteur van het NIW al een en ander opgebouwd. Er was echter vanaf het begin kritiek. Ze zou niet representatief genoeg zijn, ze zou inhoudelijk niet sterk genoeg zijn (ze kwam inderdaad in live discussies inhoudelijk niet altijd sterk over, maar dit is iets waarin je kunt groeien, en ze ving dat aardig op met haar charme), en blijkbaar speelde er dus ook een ordinaire machtsstrijd.

Hoe nu verder? Het CIDI spreekt van een 'nieuwe strategische lijn'. Men wil een 'minder prominent profiel', aldus Voet. Men wil zich beperken tot de twee hoofdthema's Israel en antisemitisme, en terughoudender optreden. Dat klinkt allemaal niet hoopvol. Zo ontzettend veel was Voet nou ook weer niet in het nieuws. En om aandacht te krijgen moet je soms snel op dingen inspelen. Mogelijk dat andere organisaties (het Centraal Joods Overleg) dat nu meer gaan doen waar het zaken als herdenken en Joodse veiligheid betreft. Het is op zichzelf zeker niet verkeerd om de taken te verdelen, en aan Israel en antisemitisme heb je werk genoeg, maar waarom daarbij niet de ambitie (minstens) evenveel in de publiciteit te komen en evenveel in Den Haag voor elkaar te krijgen? De stem van het CIDI is in Nederland hard nodig, naast een eventueel ook duidelijkere stem van andere Joodse organisaties. Men zou wat minder in of-of, en wat meer in en-en moeten denken. Zich minder druk moeten maken over de eigen positie en invloed, en zich concentreren op wat het effectiefst is.

Overigens was er tevredenheid en blijdschap in het populistisch-rechtse kamp, waar men weinig van Voet moest hebben vanwege haar duidelijke kritiek op Wilders, en haar in hun ogen te milde houding tegenover de islam. Het is een discussie die vooral op internet en sociale media de afgelopen jaren steeds feller is geworden: moeten we de islam als probleem zien en benoemen of juist proberen met gematigde moslims samen te werken in de strijd tegen antisemitisme en antizionisme? En is Wilders goed voor de Joden en Israel en de enige die 'echt durft te zeggen waar het op staat' of is hij een populist die groepen tegen elkaar opzet, en daarmee zelf bijdraagt aan een gepolariseerd klimaat? Het CIDI heeft zich altijd ingezet voor samenwerking, voor verzoening en voor een tweestatenoplossing. Lange tijd was dit ook de positie van een meerderheid van Joods Nederland. Dat lijkt, afgaande op de discussies hierover, te zijn veranderd. Hoewel het natuurlijk ook mogelijk is dat de gematigderen zich meer en meer terug trekken uit het debat. Het is hoe dan ook een slechte ontwikkeling wanneer een grotere groep mee gaat in de polarisatie die van anti-Israel zijde al lang aan de gang is. Het is de vraag of deze ontwikkeling het CIDI ook zal beÔnvloeden.

Het is misschien ook niet reŽel om te verwachten dat men vriendelijk, genuanceerd en verzoenend blijft terwijl men zelf geregeld met antisemitisme te maken heeft, op internet de meest vreselijke verwensingen en beledigingen leest, wanneer men de vele Joden- en Israel-haatsites en -facebookpagina's ziet, de vele oproepen tot geweld, en wanneer deze zaken vervolgens in de Nederlandse media en ook politiek maar mondjesmaat aandacht krijgen. Wellicht dat wanneer islamitisch gefundeerd antisemitisme stevig veroordeeld wordt, wanneer haatzaaiers als Appa geen podium meer krijgen bij antiracisme demo's en programma's van de NPO, wanneer felle antizionisten wat minder aandacht krijgen, dat men dan weer meer oog kan krijgen voor nuance. Het gematigde geluid van het CIDI heeft helaas niet kunnen voorkomen dat zij als geoliede pro-Israellobby met teveel invloed werd neergezet. Misschien krijgen de media straks een pro-Israel geluid zoals zij het zelf al zolang afschilderen: stevig, eenzijdig, aanvallend. Ikzelf blijf tegen beter weten in hopen op een toenadering tussen de kampen, een gemeenschappelijke wens tot vrede en ook vreedzaam samenleven hier. En ik hoop hartstochtelijk dat het CIDI inhoudelijk niet van koers zal veranderen en haar stem gehoord zal blijven worden in de media en samenleving.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.