IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Een lesje geschiedenis over Israel voor het VMBO (1)

IMO Blog, 2015

Israel is boos over een Nederlands schoolboek voor het VMBO onderwijs waarin een nogal eenzijdig beeld wordt gegeven van het Arabisch-Israelische conflict. De zaak kwam aan het rollen toen een Joodse leerling aan de bel trok, aldus het Israelische Ynet:


Teenager Barak Gorani, who describes himself as an Israeli patriot, complained to his teacher about the book. The teacher agreed that the text was riddled with historical errors, but that she was required to teach it because the Education Ministry required it.

Gorani then turned to his father, who got in touch with the Israeli embassy and showed them the relevant pages.

Gorani's father told the embassy that he was amazed no one complained before his son read the book. "The Dutch, even the Jews, let it pass in silence," he said.

He added that the conclusion students reading the book would reach is that the Jews continue to murder and massacre Palestinians to this day, and therefore cannot return to their native land.

Minister Naftali Bennett heeft met staatssecretaris Sander Decker gebeld en om opheldering gevraagd, maar die heeft hem voor inhoudelijke kritiek doorverwezen naar uitgever Noordhoff. Ook de Israelische ambassade is ontstemd, en zelfs de Nederlandse ambassadeur in Israel, Caspar Veldkamp, zei tegen persbureau ANP dat hij vreest ďdat er toch iets mis is gegaan in de kwaliteitscontrole bij uitgever NoordhoffĒ, aldus het NRC.
ďDe geschiedenis lijkt hier eerder suggestief weergegeven dan in de juiste verhouding geplaatst, zoals hun woordvoerder beweert.Ē

Daarnaast hebben het CIDI en een aantal anderen het boek al gehekeld.

Er staan zowel suggestieve als onjuiste zaken in de tekst, naast sterk vereenvoudigde zaken die daardoor erg onvolledig zijn. Dat laatste is lastig te vermijden als je in vijf pagina's 'even' het Israelisch-Palestijns conflict aan VMBO leerlingen van 15 jaar wilt uitleggen. Misschien moet je dat ook wel helemaal niet willen, en het of wat grondiger doen of helemaal weglaten. Je kunt ook geen vierkantsvergelijkingen in een weekje behandelen. De tekst begint met een stukje over de Joodse diaspora en het Europese antisemitisme. Er is geen plek om daar ook maar iets over toe te lichten, en ook de ernst wordt niet echt duidelijk. In een paar regels is men van de Romeinen al in 1900 beland. Na de Russische pogroms worden de zionisten beschreven als mensen die geloofden dat de Joden alleen veilig zouden zijn in een eigen staat. Klopt, maar men vergeet te vermelden waarom Palestina zo belangrijk voor de Joden was. Dat daar hun religieuze en historische wortels liggen. En bovenal dat het zionisme ervan uit ging dat de Joden een volk zijn en niet alleen een religie en daarom ook een eigen staat nodig hebben, waar men zelf in de aarde moet wroeten, wegen aanleggen, mensen genezen en zichzelf verdedigen. Het zionisme bestond al langer als idee en streven, maar eerder zag men geen mogelijkheid dit ook in de praktijk te brengen.

De tekst hopt echter na een paar regels zionisme alweer door naar het Britse Mandaat, dat in tegenstelling tot de Turken de Joden wel op grote schaal toeliet en vervolgt met het nogal suggestieve 'de Joden pasten zich niet aan'. Ze stichtten landbouwkolonies en steden, zetten een eigen bestuur op en hadden een leger. En spraken geen Arabisch maar een eigen taal, zo vervolgt de tekst, en dat 'leidde tot spanningen met de Palestijnen'. Waar die 'spanningen uit bestonden wordt in het midden gelaten en men gaat verder met de bewering dat ook de Palestijnen een eigen staat wilden. Van daar hopt men naar 1945, toen nog meer Joden naar Palestina kwamen en 'het geweld tussen Joden en Palestijnen toenam'. De Britten droegen vervolgens het bestuur over aan de VN, die het verdelingsplan opstelden, dat werd geaccepteerd door de Joden maar niet door de Palestijnen. Daarop probeerden 'Palestijnse strijders de Joden te verjagen, maar die sloegen terug. Joodse milities moordden Arabische dorpen uit.' Dat is denk ik de meest foute zin uit het hele stuk. Het klopt dat de Joden terugsloegen, maar er werden niet doelbewust dorpen uitgemoord. Een van de weinige voorbeelden daarvan is Deir Yassin, uitgevoerd door de Irgun en niet de Haganah - de Haganah had wel toegestemd in de verovering van het dorp, maar vond het strategisch niet van belang, en men wist niet dat er een massaslachting van burgers zou plaatsvinden. Dit was allesbehalve exemplarisch voor de werkwijze van de Haganah of het Israelische leger. Het gaat daarbij ver om de Arabische aanval op Israel te reduceren tot een zinnetje over de Palestijnen die de Joden wilden verjagen. De legers van vier landen vielen aan, en na verschillende vechtrondes en een belegering van Jeruzalem van bijna een half jaar werden pas in 1949 de wapenstilstandsakkoorden met de verschillende Arabische landen getekend. Ook de diverse Arabische opstanden en pogroms van de jaren '20 en '30 blijven onvermeld, en moeten blijkbaar vallen onder het zinnetje over de toenemende spanningen en geweld, suggererende dat de Joden evenveel geweld gebruikten. Spanningen die bovendien kwamen in reactie op die 'onaangepaste Joden' en daardoor wel te begrijpen zijn, zo suggereert men. Maar hoezo moesten de joden zich aanpassen? De kern van het zionisme was nou juist om zich na meer dan 2000 jaar een keer niet meer aan te passen maar inderdaad eigen instituties op te zetten en zichzelf te gaan besturen. In een uitgebreider verhaal waarin ook het Arabische geweld en de vele initiatieven van Joden die juist wel wilden samenwerken een plek had gekregen, had dit zinnetje wel gekund, maar zo komt het nogal suggestief over.

Overigens is de zin dat de 'Britten de Joden wel op grote schaal toelieten' ook gedeeltelijk onjuist. Dat was aanvankelijk inderdaad zo, maar dit werd aangepast onder Arabische druk, juist toen de situatie voor de Joden in Europa steeds penibeler werd. In 1939 werd het zogenaamde White Paper van kracht en mochten nog maar 1500 Joden per maand naar Palestina emigreren, wat indruiste tegen de voorwaarden waaronder Groot-BrittanniŽ het mandaat had gekregen. De Joden hadden op dat moment geen enkele plek meer om naartoe te vluchten, en juist dit besef heeft enorm bijgedragen aan de motivatie zo snel mogelijk een eigen staat te stichten, omdat dat de enige manier was om te overleven.

Vervolgens is er wel aandacht voor de 'honderdduizenden Palestijnen die op de vlucht sloegen en in vluchtelingenkampen over de grens terecht kwamen'. Prima om dit te benoemen, maar vermeldt dan ook de vele Joodse vluchtelingen die uit de Arabische staten werden verdreven, en laat ook vooral mufti Hai Amin Al Hoesseini niet onvermeld, die met een eigen legertje tegen de Joden ten strijde trok en met de nazi's collaboreerde.

Vandaar gaat het, hops, gelijk door naar de Zesdaagse Oorlog. Voor de afsluiting van de Straat van Tiran (bij Eilat) en het Suez kanaal is geen ruimte (dit is volgens het oorlogsrecht een zogenaamde casus belli, een legitieme reden om aan te vallen), de Suez Crisis, de VN vredesmacht in de SinaÔ en het wegsturen daarvan door Nasser, de enorme troepenconcentratie aan de grens waardoor Israel al weken gemobiliseerd was en daardoor economisch praktisch op zijn gat lag... In een zinnetje staat dat Nasser plannen maakte met JordaniŽ en SyriŽ en dreigde de Joden de zee in te drijven 'maar voor hij kon aanvallen sloeg Israel toe'. Men vervolgt met het onjuiste 'Israel had zich met Amerikaanse hulp tot de tanden bewapend. Het had de modernste wapens en een goed getraind en uiterst gemotiveerd leger'.

Nee, Israel had wapens gekocht van Groot-BrittanniŽ en vooral Frankrijk, voor hard geld, en had daarnaast veel oud spul uit de Tweede Wereldoorlog dat men her en der had verkregen en zelf had opgelapt. De Arabische staten daarentegen waren goed bewapend door de Sovjet Unie, maar dat acht men niet vermeldenswaard. Hoe maak je anders in drie regels aannemelijk dat het kleine Israel drie veel grotere buurlanden in zes dagen versloeg? Dan maar een paar leugentjes, zodat we snel doorkunnen naar de vrede met Egypte waarbij ook de Yom Kippoeroorlog nog even snel wordt beschreven, ook weer gedeeltelijk onjuist. Terecht schrijft men dat Israel werd verrast, 'maar na de eerste schrik sloeg Israel hard terug. Het dreigde de hoofdsteden van Egypte en SyriŽ in te nemen, tot de VS Israel dwongen de aanval te staken'. Onjuist. Israel had het Egyptische derde leger omsingeld en dit dreigde te verhongeren. Hierdoor zou Egypte alsnog een smadelijke nederlaag leiden, wat volgens de VS de vredesbesprekingen zou bemoeilijken. Het was naar inschatting van de Amerikaanse regering belangrijk dat Egypte zijn eer na de nederlaag van 1967 terug had gewonnen om bereid te zijn vrede te sluiten. Daarom, en niet vanwege een dreigende aanval op Cairo, werd Israel onder druk gezet om de aanval te staken en voedsel en water door te laten voor de Egyptische soldaten. Ook in SyriŽ was geen sprake van een aanval op Damascus, de gevechten vonden plaats op de Golan en rond de strategisch gelegen plaats Quneitra. De Amerikaanse interventie werd overigens aan het Arabische olie-embargo geweten, terwijl dat met name een Europees probleem was en de Europese landen hun beleid daarom aanpasten. In de VS speelde dat niet zo. De leertekst eindigt met de vrede tussen Egypte en Israel. De vredesbesprekingen met de Palestijnen en de Osloakkoorden komen - zeer summier - nog aan de orde in een kadertje over Arafat. De beide intifada's en de tweestatenoplossing als algemeen geaccepteerde en gewenste oplossing van het conflict worden in het geheel niet genoemd.

(Wordt vervolgd)

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.