IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Leugens en hypocrisie over stedenband Tel Aviv

IMO Blog, 2015

Ik was met vakantie, en toen ik terugkwam bleek er weer een rel geboren: het plan van de gemeente Amsterdam om een stedenband aan te gaan met Tel Aviv stuitte op felle kritiek en protesten, en uiteindelijk bleek op de commissievergadering Algemene Zaken van 18 juni een meerderheid van de raad tegen te zijn. Daarop kwam burgemeester Van der Laan met een aangepast voorstel. Geen stedenband maar een samenwerkingsverband, dat eerst ter plekke verder wordt voorbereid en onderzocht, waarna het in september opnieuw in de raad zal worden besproken. Het Parool schrijft dat dit het voor de PvdA mogelijk maakt akkoord te gaan zonder gezichtsverlies.


Het is echter hoe dan ook een nederlaag voor de vele voorstanders van de stedenband, voor de mensen die nog enige redelijkheid bezitten waar het Israel betreft, mensen die oog hebben voor de vele voordelen van een stedenband met Tel Aviv, de overeenkomsten tussen beide steden. Mensen die niet doordrenkt zijn met haat tegen Israel of gebrainwashed door de anti-campagne die op touw is gezet met alle bekende aantijgingen van etnische zuiveringen, doden van Palestijnse kinderen en wat al niet meer. Tel Aviv is een progressieve en open stad, zo betoogden diverse voorstanders, die Amsterdam veel te bieden heeft. Daarnaast helpt zo'n stedenband de linkse Israeli's die zelf ook weinig van Netanyahu moeten hebben, aldus Bert †Barend. De voorstanders roeren zich, maar te laat. PvdA'ers als Jacques Monasch en Harry van den Bergh uitten hun ongenoegen, en in de kranten verschijnen verontwaardigde columns. Mensen schamen zich voor hun stad, hun partij, hekelen de hypocrisie. Ronny Naftaniel verwoordde dit afgelopen week meesterlijk in Het Parool:

Amsterdam heeft stedenbanden met Peking (de hoofdstad van een land dat vierduizend doodstraffen per jaar voltrekt ), met Sisli in Turkije (het land waar de meeste journalisten ter wereld gevangen zitten) en Casablanca in Marokko (dat de Westelijke Sahara bezet houdt) en nog nooit heeft iemand daar een woord aan vuil gemaakt. Maar nu Amsterdam op een evenwichtige wijze wil gaan samenwerken met Tel Aviv en Ramallah is voor anti-IsraŽl-activisten het hek van de dam. Het Parool gaf dinsdag op deze pagina een bloemlezing van hun ongenoegen en vanavond is er zelfs een demonstratie bij het stadhuis.

Daarbij is, zoals hij ook aangeeft, sprake van een gecombineerde stedenband met Tel Aviv en Ramallah. Ramallah is toegevoegd na eerdere kritiek op het voorstel alleen met Tel Aviv een stedenband aan te gaan, alsof dat een vorm van partijdigheid zou inhouden (moet Amsterdam dan niet ook stedenbanden aangaan met plaatsen op de bezette Westelijke Sahara, Cyprus en in Tibet?), maar dat mocht niet baten. GroenLinks fractievoorzitter Rutger Groot Wassink spreekt in Het Parool van 'een goedmakertje dat het niet beter maakt' en stelt dat 'buitenlandse politiek op deze manier de raadszaal wordt binnengehaald'.†'Dat gaat voorbij aan alles wat daar gebeurt en druist in tegen de tolerante stad die Amsterdam is, waar we mensenrechten hoog in het vaandel hebben',†vervolgt hij, waarna hij D66 en de SP oproept tegen de stedenbanden te stemmen om zo de druk op Israel op te voeren om de bezetting te beŽindigen. Ook de SP spreekt van het 'binnenhalen van internationale conflicten'.

Zij spreken zichzelf in feite tegen, want juist met dit relaas haalt men het conflict de raadszaal binnen. Het gaat om een stedenband, niet om een beoordeling van Israels beleid. Bij andere stedenbanden spelen dergelijke politieke motieven geen rol. Stedenbanden zijn niet politiek maar cultureel, sociaal en economisch van karakter; ze gaan niet over regeringen maar over uitwisselingen tussen mensen. De tegenstanders misbruiken de voorgenomen stedenband met Tel Aviv echter om hun haat tegen Israel wederom ten toon te stellen en het land te schaden. Daarbij is niets te dol. Zo hadden mensen tijdens de commissievergadering en de voorafgaande demonstratie zelfs gele 'Palestijnensterren' opgespeld. Verschillende insprekers hekelden de 'etnische zuiveringen' in 1948 of het nederzettingenbeleid van een regering die juist in Tel Aviv op bijzonder weinig steun kan rekenen.

Het is onzin de inwoners van het huidige Tel Aviv eventuele misstanden in 1948 aan te rekenen, onder verantwoordelijkheid van de toenmalige legerleiding en regering gepleegd. Belangrijker nog is dat veel van die vermeende misstanden niet hebben plaatsgevonden of de Palestijnen daar op zijn minst medeverantwoordelijk voor zijn. Israel werd in 1948 zelf belaagd, eerst door Palestijnse milities die dorpen en steden isoleerden door de wegen te blokkeren, aanslagen pleegden en konvooien overvielen. Daarna, zoals bekend, vielen de buurlanden gezamenlijk aan om de net uitgeroepen staat te vernietigen. In de 1948 oorlog zijn van beide kanten misstanden gepleegd, waarbij Israel bedreigd werd in haar bestaan en daarom ook uit noodweer handelde. Het verhaal dat de anti-Israel organisaties die avond verkondigden hangt van leugens aan elkaar. Hoe extreem het protest was blijkt uit de onsmakelijke vergelijkingen en teksten die de demonstranten bij zich droegen, de al genoemde gele sterren en een vlag van de Moslimbroederschap (Zie de fotoreportages van Maarten Brante en dit verslag van de vergadering).

Van de partij waren Een Ander Joods Geluid, Youth for Palestine, Back to Palestine, het Nederlands Palestina Komitee, DocP, Socialisme.nu de Palestijnse Gemeenschap in Nederland en Emcemo. Helaas was er geen enkele tegenstem, geen inspreker van de andere kant, geen pro-Israel demonstratie. Drie van de vier insprekers liepen overigens demonstratief weg toen burgemeester Van der Laan het niet helemaal met ze eens bleek te zijn. Het is allemaal tekenend voor de sfeer rond het conflict en rond Israel in Nederland: radikale anti-Israel activisten die de boel bij elkaar schreeuwen en liegen, idiote vergelijkingen met de oorlog en de nazi's maken, niet bereid zijn tot enig compromis, enige redelijkheid of het luisteren naar een ander, en de politiek die zich door dit schouwspel laat intimideren en eieren voor haar geld kiest.

Uiteraard werd nauwelijks over Ramallah gesproken, over de mensenrechtenschendingen door de Palestijnen, de vele oproepen Israel te vernietigen, de Jodenhaat in Palestijnse media en schoolboeken, etc. Een paar jaar geleden stelden de fracties van o.a. de SP en GroenLinks in Rotterdam een stedenband voor met Gaza stad. Een stad onder Hamas bestuur, waar dissidenten worden opgepakt en gemarteld, vrouwen en homo's minder of geen rechten hebben en die tot doel heeft verklaard om een met Nederland bevriende natie te vernietigen. Toen was het 'binnenhalen van de internationale politiek' blijkbaar geen probleem.

Deze hypocrisie en selectieve verontwaardiging is tekenend voor links Nederland waar het Israel betreft. Het is normaal geworden om Israel met de nazi's te vergelijken, het is normaal geworden Israel iedere Palestijnse dode te verwijten, het is normaal geworden om de Palestijnse kant van het verhaal klakkeloos aan te nemen. We vinden het terecht dat ondanks de zoveel extremere ellende en mensenrechtenschendingen elders, Israel steeds door de VN wordt veroordeeld, dat er na ieder gewapend conflict een eindeloze reeks negatieve rapporten verschijnt en dat alleen Israel standaard bij iedere bespreking van de VN Mensenrechtenraad aan bod komt. Al deze rapporten en bevindingen worden vervolgens klakkeloos door de media overgenomen, aangehaald door met name linkse politici, en gebruikt ter verdere delegitimatie van Israel.

Uiteraard gaan de Palestijnen vrijuit: zij zijn slechts slachtoffer. We zijn inmiddels zover dat alles wat met Israel te maken heeft verdacht is, scherpe protesten oproept, felle emoties en vergelijkingen met de nazi's. Er is blijkbaar behoefte aan een zondebok, aan een goed-fout verhaal. Dat de pro-Palestina lobby steeds extremer wordt en al jaren alle morele grenzen overschrijdt, banden heeft met extremisten en soms openlijk met Hamas en Hezbollah sympathiseert, doet daarbij niet ter zake. Zij lijkt steeds meer invloed te krijgen op de politieke besluitvorming en het debat. Dit was in de media al lang het geval, waar negatieve stereotyperingen en oordelen over Israel de berichtgeving vertroebelen, en op de opiniepagina's de Israelkritische stukken overheersen. Het dringt echter ook steeds meer de politiek binnen. Het wordt tijd dat een aantal verstandige, gematigde mensen zich hier krachtig tegen uitspreken, liefst niet alleen uit de 'bekende' hoek. Je hoeft geen vriend van Netanyahu te zijn om te erkennen dat we ontzettend aan het doorslaan zijn in ons, om het met Abraham de Swaan te zeggen, anti-Israelisch enthousiasme. Juist kritische en linkse mensen zouden dit aan de kaak moeten stellen, om zo links te helpen haar morele kompas weer terug te vinden.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.