IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Doorgeslagen anti-Israel lobby tegen stedenband Tel Aviv

IMO Blog, 2015

De hetze tegen Israel gaat door. De anti-Israel lobby draait op volle toeren. De aanleiding is het (inmiddels afgezwakte) voorstel voor een stedenband van Amsterdam met zowel Tel Aviv als Ramallah. Op 1 juli gaf de Amsterdamse gemeenteraad burgemeester Van der Laan groen licht om de mogelijkheden hiertoe verder te onderzoeken tijdens een bezoek aan beide steden. Dit ondanks de inspanningen van de Lobby, die zelfs organisaties als de lokale FNV heeft geÔnfiltreerd.


Je zou zeggen dat de FNV genoeg te doen heeft momenteel nu werknemers bijna geen vaste contracten meer krijgen en ZZP'ers het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden, maar blijkbaar vond de afdeling Amsterdam het belangrijker om mee te doen aan de anti-Israel hetze dan om het voor de Nederlandse werknemers op te nemen. En dus schreef zij een brief aan de gemeente en hekelde de gebrekkige Palestijnse infrastructuur, watertekort en werkloosheid, allemaal de schuld van Israel uiteraard.

Ook anti-Israel activist en 'kritisch PvdA lid' Clara Legene hekelde de stedenband, omdat die zou indruisen tegen de criteria die Amsterdam hanteert bij het aangaan van stedenbanden. Opvallend dat je bij haar geen woord leest over andere stedenbanden met steden in landen waar het nodige mis is, opvallend ook dat Ramallah, stad waar de corrupte PA zetelt die geen geld heeft haar ambtenaren uit te betalen (leest u even mee, FNV?) maar wel om Palestijnse gevangenen een loon uit te betalen dat oploopt naarmate men meer Israeli's heeft gedood, blijkbaar wel aan alle voorwaarden voldoet. In een scherpe column wijst Benjamin Smalhout op de samenwerking tussen Amsterdam en Hanoi, Vietnam:

Dalat mag in de zomermaanden een veel aangenamere temperatuur hebben dan aan de Vietnamese kust, de stad kent ook een minder mooie kant. Een minderheidsgroep, de Cham, die in de omgeving van Dalat woont, wordt meedogenloos onderdrukt. Hun bezittingen worden door de Vietnamese regering in beslag genomen, hun religieuze tempels veranderd in sportpaleizen. In 2012 nog werden verschillende jonge meisjes horende tot de Cham-minderheid door de Vietnamese politie verkracht.

In 2014 heeft de gemeente Amsterdam de notitie ĎAmsterdam Internationaal Verantwoordelijke Hoofdstadí aangenomen. In deze notitie staat onder andere dat intensief zal worden samengewerkt met Hanoi, de hoofdstad van het communistische niet-democratische Vietnam.

En nee, daar heb ik de anti-Israel activisten die de mond vol hebben van mensenrechten en onderdrukking niet over gehoord. Legene, die uitgebreid probeert aan te tonen dat Tel Aviv niet aan de voorwaarden van Amsterdam voldoet, kan het niet schelen dat tig andere landen en steden waarmee men samenwerkt daar nog veel minder aan voldoen. Want het gaat, zoals Smalhout ook opmerkt, helemaal niet om vrede, gerechtigheid en een betere wereld. Het gaat ze alleen maar om de zoveelste gelegenheid om Israel zwart te maken en te isoleren. Het is jammer dat veel media en politici dat nog steeds niet door lijken te hebben, en hun afgekloven clichťs en aantijgingen steeds maar weer herhalen als ware dit nieuwe en belangwekkende inzichten.

Het allerergst is EAJG met woordvoerder Jaap Hamburger. De tirades die hij tegen Israel houdt zitten vol haat, leugens, verdraaiingen en overdrijvingen. Het enige land in de regio waar minderheden en dissidenten rechten hebben, je in vrijheid je religie kunt belijden en in vrijheid kunt demonstreren, het land, kortom, dat het meest met zijn waarden overeen komt, dat land lijkt hij intens te haten. Het allerergst is het volgens hem wanneer Israel doordat het niet wordt geÔsoleerd, doordat mensen erheen gaan, de dialoog aangaan, er optreden etc. als een 'gewoon' land kan overkomen, een land waar 'niets bijzonders aan de hand is' en wat misschien zelfs wel een heel klein beetje op ons lijkt:
Tenslotte negeert de burgemeester met zijn woorden dat IsraŽl een geoliede PR-machine heeft waarvan als het zo uitkomt de knoppen op nationaal niveau worden bediend; niet voor niets heeft de IsraŽlische ambassadeur herhaalde malen er op aangedrongen dat de burgemeester Tel Aviv bezoekt; Amsterdam zal straks ontdekken dat IsraŽl die stedenband met de belangrijkste stad van Nederland gebruikt om mee te geuren en om IsraŽl te presenteren als een heel gewoon land, alsof er geen bezetting bestaat. Uitdragen dat er niets bijzonders aan de hand is, doen alsof je neus bloedt, Ďnormalisatie van de bezettingí, dat is al jaren het beleid dat IsraŽl praktiseert en een stedenband van Amsterdam met Tel Aviv is voor dat beleid een geschenk uit de hemel.

Aldus Hamburger op het anti-Israelische Joop.nl. Stel je voor dat mensen gaan denken dat Israeli's gewone mensen zijn, en dat de regering net als regeringen in andere westerse democratieŽn soms misschien domme besluiten neemt, maar dat die besluiten ook wel weer te begrijpen zijn. Dat de fouten die het land maakt en hoe Israel reageert op de problemen die het heeft, niet wezenlijk verschillen van andere landen waar etnische of religieuze conflicten spelen, er problemen zijn met buitenlanders en men te maken heeft met terroristisch geweld. Ja, de problemen in Israel zijn in zekere zin uniek, maar dan niet omdat Israel uniek is in zijn wreedheid en onmenselijkheid zoals Hamburger ons wil doen geloven, maar door de complexiteit van het conflict, het unieke karakter van het Jodendom als zowel een religie als een volk en van Israel als de enige Joodse staat. En misschien wel daarmee samenhangend door het antisemitisme en de haat tegen Israel. Ook uniek zijn organisaties als EAJG, die niets anders doen dan ageren tegen de enige Joodse staat, en de Joodse gemeenschap in Nederland tegenwerken waar zij maar kunnen, maar ons ondertussen wijsmaken dat zij dit op een of andere manier juist uit betrokkenheid bij Israel en zelfs als vrienden van Israel doen.

Dit 'normalisatie-argument' hoor ik zelden wat betreft andere landen. Natuurlijk hoeven we ons geen zorgen te maken of andere landen waarmee Nederland op allerlei manieren samenwerkt en handel drijft misschien als 'gewone landen' worden gezien, of pak hem beet Iran, Egypte, Saoedi-ArabiŽ, JordaniŽ, Turkije of Marokko 'normaal' zijn of in de eerste plaats landen waar journalisten in het gevang belanden als ze lastig zijn, Koerden, Berbers, christenen of andere minderheden worden onderdrukt, homo's opgehangen en vrouwen tweederangs burgers zijn. Misschien denkt Hamburger dat dat soort zaken al genoeg bekend is terwijl we Israel nog steeds alleen maar zien als dat mooie dappere landje waar de Joden de woestijn tot bloei brachten? In dat geval vraag ik me af waar hij de afgelopen 10 of 20 jaar zat (onder een enorme steen? Op Mars?), en of hij weleens een krant heeft gezien. Ook zijn gefoeter op de oppermachtige geoliede Israel lobby geeft je het gevoel dat hij iets heeft gemist. In zijn wereldbeeld wordt Nederland geregeerd door het CIDI met de ambassadeur als naaste adviseur. Israel wordt helaas al jaren door een grote groep mensen als een schurkenstaat gezien, een bezetter en onderdrukker, dit tot schijnbare tevredenheid van organisaties als EAJG, United Civilians for Peace en de nog openlijker antizionistische Palestijnse organisaties in Nederland.

Wat veel mensen niet weten is dat Arabieren in Israel stemrecht hebben en in tal van politieke en bestuurlijke organen, alsook de media, zijn vertegenwoordigd, dat een flink deel van de studenten in Tel Aviv en Haifa Arabisch is, dat in Israelische ziekenhuizen duizenden Palestijnen worden behandeld, waaronder kinderen van Hamas leider Haniyeh. Israel bezet land en heeft een hek c.q. muur rond en gedeeltelijk op dat land gezet, wat bij naar schatting 95% van de bevolking bekend is. Het heeft dit land in het verleden echter ook voor 95-98% aan de Palestijnen aangeboden, het hek verplaatst, Palestijnen via het Hooggerechtshof diverse keren in het gelijk gesteld en compensatie aangeboden en eigen soldaten gestraft. Hoeveel mensen weten dat? En hoeveel mensen weten dat een deel van de Palestijnse doden in de laatste Gaza oorlog door eigen vuur van Hamas kwam, dat Al Dura niet door de Israeli's is gedood, en dat op UNRWA scholen de gewapende strijd tegen Israel wordt verheerlijkt?

Jaap Hamburger is de vrijheid en het liberale karakter van Tel Aviv een ware gruwel, en reden om er als Amsterdam vooral niks mee te maken willen hebben:

En ook hierom niet: omdat Tel Aviv volgens het CIDI en anderen zo'n leuke, levendige, innovatieve, creatieve, artistieke, blije en links-liberale stad is. Zo leuk, levendig, innovatief, creatief, artistiek en blij dat men zich daar, uitzonderingen daargelaten, vooral niet wil bezighouden - en niet van de wijs wil laten brengen - door wat er dertig kilometer verderop gebeurt in bezet Palestina, waar IsraŽl dagelijks alle levendigheid, innovatie, creativiteit, artisticiteit en vooral levensblijheid smoort onder de matglazen kaasstolp van de bezetting.

Ah, dus je mag niet links-liberaal zijn en levendig en creatief als er even verderop een reactionair regime aan de macht is dat zijn eigen burgers gijzelt en ook nog eens raketten afvuurt op jouw grondgebied? Zodra je als stad onderdeel bent van een land waar ook rottige dingen gebeuren of vervelende conflicten spelen, verlies je je recht op creativiteit, innovatie en het liberaal omgaan met seksuele en andere minderheden? Vreemde redenering. Ten eerste is men in Tel Aviv niet verantwoordelijk voor de besluiten die de Israelische regering neemt, en gaat Amsterdam de samenwerking met Tel Aviv aan, niet met de regering. Ten tweede is er juist in Tel Aviv veel kritiek op die regering en staat men een mildere koers voor richting Palestijnen. Zo is het linkse, groene en zeer progressieve Meretz de grootste partij in de gemeenteraad.

Natuurlijk is dat Jaap Hamburger niet genoeg, want iedere zionist, van de rechts-nationalisten tot Meretz, deugt niet en maakt deel uit van een misdadig land dat niet zou mogen bestaan. Alleen een aantal radikaal linkse, antizionistische organisaties kunnen zijn goedkeuring wegdragen. Organisaties die out of touch zijn met de Israelische samenleving omdat men geen enkel oog heeft voor Israels problemen, voor Palestijns geweld en extremisme, Arabisch antisemitisme, ophitsing en terreur. Deze organisaties kennen net als Hamburger de Palestijnen geen enkele verantwoordelijkheid toe; al hun problemen liggen automatisch aan Israel en 'de bezetting'.

Makkelijk, zo'n simpel verklaringsmodel waarin alles tot ťťn oorzaak wordt teruggebracht en maar ťťn partij verantwoordelijk is. Hamburger beweert dat hij alleen maar tegen de bezetting van de Westbank is, maar door alles wat met Israel te maken heeft besmet te verklaren en te willen boycotten, doet hij precies hetzelfde als de radikale BDS beweging die openlijk zegt dat heel Israel moet verdwijnen. Daarom is EAJG ook zo vaak aanwezig bij acties en demonstraties van groeperingen die Israel niet erkennen, en waar met vlaggen van Hezbollah en de Moslim Broederschap wordt gezwaaid. Daarom ook nooit een woord van kritiek op de daden van Israels vijanden, waarmee deze organisaties vaak banden hebben of op zijn minst sympathiseren. De bezetting is het excuus om heel Israel zwart te maken en af te serveren en het reactionaire Hamas en Fatah als legitieme of althans begrijpelijke reacties en verzet daarop te zien.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.