IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Appa de Ophitser

IMO Blog, 2015

Hoe de media extremisten normaliseren

Voor jullie is Hamas een terroristische organisatie, de bevolking van Palestina ziet ze als vrijheidsstrijders tegen een onderdrukker. En ik ook. Het is maar aan welke kant je staat. Bovendien is het een democratisch gekozen partij. Er was zoveel woede op dat moment, over die tweeduizend slachtoffers, kinderen die werden opgeblazen. En dan een verbod om dat woord te gebruiken. Bij mij sloegen de stoppen door, en toen heb ik dat geroepen. Had ik niet moeten doen.í

Aldus Appa, kort na de aanslagen op Charlie Hebdo, tegen Sander Donkers van Vrij Nederland. Hij had dat 'fuck the talmoed' van vorig jaar, bij nader inzien toch beter niet kunnen zeggen bekent hij, nadat Donkers hem ernaar vraagt. 'dat was niet tactvol', maar hij wilde wel even toelichten wat eraan voorafging. Appa wordt namelijk nooit zomaar boos, dat is altijd de schuld van onredelijke anderen. In dit geval de politie, die kwam vertellen dat hij het woord 'Hamas' niet in de mond mocht nemen.


Het was bepaald niet de eerste of enige keer dat bij hem 'de stoppen doorsloegen'. Dat gebeurde onder andere ook afgelopen mei. Een dag voor de dodenherdenking begon hij een twittercamapgne die tot doel leek te hebben de Joden tot op het bot te beledigen. Hij twitterde o.a.: "Mein Kampf je leest 6 pagina's en je hebt meteen zin om Joden te vergassen", "Ik ontken de holocaust" en "De holocaust is een leugen".

Oog in Oog

Dat was allemaal, zo legde Appa kort daarna uit aan Sven Kockelman van Oog in Oog, om de dubbele maatstaf wat dit betreft aan de kaak te stellen. Hans Teeuwen had dat over Mein Kampf gezegd, en als hij dat mag, dan mag Appa het toch ook? Hij wilde alleen de reacties testen. Dat Hans Teeuwen zulke dingen over iedereen, ook over moslims, gehandicapten en weet ik wie nog meer zegt, dat was hem ontgaan. Dat Hans Teeuwen een cabaretier is, en je wat hij zegt dus niet letterlijk kunt nemen, blijkbaar ook. Hetzelfde geldt voor wat hij tegen Donkers zei over Charlie Hebdo:
ĎVoor zover ik weet is het een blad dat altijd uit is op provoceren en beledigen. En dan is er voor mij niks vredigs aan. Maar goed, je moet het zelf weten. Van mij mag je het doen, maar ik vraag me wel af: waarom zou je dat willen? Waarom wil je mensen tot op het bot beledigen, terwijl die mensen in groten getalen aangeven: je kwetst mij, en 1,7 miljard mensen met mij? Waarom? Het enige antwoord dat je krijgt is: het is vrijheid van meningsuiting. Nou, dan mag kritiek daarop ook geen grens hebben. Die grens ligt bij geweld.'

Nee, omdat satire alles belachelijk wil kunnen maken, en niet in heilige huisjes gelooft. Men maakt even grove grappen over Jezus en over Joden, maar die worden niet massaal boos en plegen geen aanslagen. Het doel is niet beledigen, het doel is zaken op de hak nemen, belachelijk maken, in het absurde trekken.

Wanneer Appa, met zijn verleden van anti-Joodse uitspraken, openlijke steun voor Hamas en haat tegen de enige Joodse staat, lelijke dingen over Joden zegt, komt dat ietwat anders binnen dan wanneer Teeuwen weer eens een smakeloze grap maakt. Appa is denk ik slim genoeg om dat verschil te kunnen zien, maar zijn extreme slachtofferdenken ontneemt hem het zicht op de realiteit. Dat bleek tijdens het hele interview in Oog in Oog, het enige media optreden waar hij behoorlijk kritisch aan de tand werd gevoeld.

Israel, sinds 1948

Appa zei in dezelfde uitzending dat Hamas verzet pleegt zoals wij in de oorlog ook deden, en dat er in Gaza sinds 1948 een volk wordt uitgemoord en dat er daarom parallellen zijn met wat Hitler deed. Kockelman ging er uitgebreid tegenin, wees op rapporten van Human Rights Watch, een behoorlijk Israel-kritische organisatie, die echter niet van genocide spreekt. Het Nederlandse verzet, vul ik hier graag zelf even aan,† vuurde geen raketten af op Berlijn en blies geen burgers op in Duitse bussen en treinen en ontkende en bestreed het bestaansrecht van Duitsland ook helemaal niet. Nederland had voor de oorlog geen enkele oorlogszuchtige of agressieve daad jegens Duitsland verricht, en de bezetting was dan ook geen gevolg van een oorlog waarin Duitsland werd bedreigd of aangevallen door haar buurlanden, maar enkel een daad van agressie van een extremistisch regime dat heel Europa wilde veroveren om er een 'Derde Rijk' te stichten.

Appa heeft alleen VMBO gehad zo zegt hij zelf, dus misschien dat hij dit alles niet weet, en werkelijk denkt dat je de strijd tegen het bestaansrecht van een legale en democratische staat, de staat ook van het meest vervolgde volk, kunt vergelijken met de strijd van het verzet tegen de bezetting door de nazi's. Volgens Appa had Israel nooit gesticht mogen worden; hij vindt dus dat de Joden geen recht op zelfbeschikking hebben en voor eeuwig als minderheid zich moeten aanpassen aan de landen waar zij leven. Appa spreekt mensen voortdurend in rauwe taal aan op hun harteloosheid, zielloosheid en dergelijke, maar hoe harteloos is hij tegenover de miljoenen Joden die eindelijk ergens veilig willen zijn en niet overgeleverd zijn aan de goodwill van anderen? Waarom hebben zij geen recht op vrijheid? De Joden in Israel zijn volgens hem echter slechts 'import Europeanen' en daarom hebben ze geen rechten.

Appa zei tegen Kockelman dat de Nakba ontkennen hetzelfde is als de Holocaust ontkennen, dat Netanyahu de grootste schurk op aarde is, en noemde de Israeli's moderne Hitlers (hij zei later dat dit 'slechts' op het regime sloeg). Kockelman confronteerde hem met het handvest van Hamas, dat hij niet kende, met de 'Protocollen van Zion' waar dat op is gebaseerd, die hij niet kende. Of hij vind dat de Joden achter de Franse Revolutie en de Eerste Wereldoorlog zaten? "U haalt er randzaken bij, daar heb ik geen verstand van" - "dat zijn dus uw helden die dat zeggen" - "Weet niet in hoeverre deze info wel allemaal klopt". Het ging hem niet om de ideologie, maar slechts om de daad van verzet tegen onderdrukking en bezetting. Weer bekruipt je het gevoel dat hij zich bewust dom houdt, en heus wel snapt dat† de terreurdaden van Hamas niet met het stelen van voedselbonnen is te vergelijken, en zou hij echt nog nooit van het handvest van Hamas en de Protocollen van Zion hebben gehoord?

Wilders

Ook wat betreft zijn doodswens aan Wilders en zijn criminele verleden ("de lijst van criminele daden is langer dan mijn cv") hield hij zich van de domme en hing een schijnheilig verhaal op:† Ja, hij had foute dingen gedaan, maar hij had ervan geleerd, het was een goed leermoment voor hem. Hij hinkt continu op twee gedachten: we zijn zo achtergesteld, het ligt allemaal aan de maatschappij die ons geen kansen geeft, daarom wordt iedereen in zoīn buurt automatisch crimineel, en tegelijkertijd: ik wil met de dag positiever worden, ben tevreden met mezelf als mens, neem verantwoordelijkheid, heb mijn woede onder controle. Hij besluit met:† (op de vraag "...en misschien iets minder boos?"): "Ik denk dat dat wel goed zit nu. Boos zijn heb ik wel gehad, ik heb nu heel goed geleerd mezelf in toom te houden en om te gaan met alle frustraties van de maatschappij."

In Vrij Nederland zegt hij over zijn uitspraak over Wilders:
ĎIk had geen ervaring met de media. Ik kom van de straat, heb alleen VMBO. Het was ongelukkig. Ik zou het nu niet meer zo zeggen. Geweld is nooit de oplossing. Zoín opmerking biedt hem [Wilders] alleen maar nog meer een podium, geeft zijn leugens nog meer kracht, en bevestigt het stereotype beeld dat er over Marokkanen bestaat. Ik ben als persoon erg veranderd, tracht niet meer te kiezen voor de aanval.í

Het klinkt bijna zielig. Die arme drommel die door de journalist verleid werd tot een uitspraak waar hij sowieso al niet achter stond, en daar bijna tien jaar later nog steeds mee wordt achtervolgd. En er ook nog Wilders mee in de kaart heeft gespeeld, wat dus eigenlijk ook de schuld van de media is. Maar desondanks neemt hij deemoedig de schuld op zich en zegt dat hij veranderd is. Dat laatste zei hij ook bij Oog in Oog, meermaals, eigenlijk telkens wanneer hij klem zat en geen andere uitweg meer vond. Maar zoveel is hij niet veranderd, en die woede heeft hij ook nog niet bepaald onder controle. Vorig jaar ging hij op de Dam tekeer en zei:
Antisemitisme is de grootste troefkaart van deze smerige achterbakse laffe en hypocriete zionistische lobby met het CIDI voorop. Esther Stinkvoet, je bent een smerig mens, een akelige heks, een harteloze heks die alles op alles zet om mensen tegen elkaar uit te spelen en antisemitisme te misbruiken. De oprechte Joden kotsen je uit.í ĎZionisten, jullie gaan deze strijd verliezení, Ďde grootste vijand van vrede is het hebberige kapitalistische bloeddorstige regime van het zionismeí. ĎWij zijn het verzet zoals Hamas het verzet is. Hamas is geen terroristische organisatie, Hamas strijdt voor haar volk en zolang zionisten de Palestijnen uitmoorden hebben de Palestijnen de helden en vrijheidsstrijders van Hamas nodig. Fuck de zionisten, fuck de Talmoed, free your mind, free Palestina!í.

Inslikken

Hoe durft hij daarna tegen VN met droge ogen te beweren:
ĎDan heb ik het absoluut niet over zoiets als het invoeren van de sharia, want dat willen wij helemaal niet. Ik heb het over de vraag of we niet allemaal voor ťťn keertje onze woorden kunnen inslikken en een stapje terug kunnen doen. Puur en alleen om de rust te bewaren. Nee, de mensen blijven op tafel slaan: ik heb mijn vrijheid om dit te zeggen. Ja, tuurlijk, heb je. Maar is het ook het meest wijze om te zeggen?í

Inslikken doet Appa zelf bepaald niet. Zaterdag 11 juli ging hij op de Dam wederom tekeer. Boos als altijd zei hij dingen als dat het enige recht van de Palestijnen volgens Israel het recht is "om snel te sterven door de zielloze bombardementen (bestaan er ook bezielde bombardementen? Van het heroÔsche verzet van Hamas misschien?) van het terroristische zionistische regime van deze illegale schurkenstaat". En: "Netanyahu is de grootste oorlogscrimineel van deze tijd". Hij hekelde voorts het feit dat wereldleiders wel allemaal kwamen protesteren tegen de aanslag op Charlie Hebdo, maar niet tegen de bombardementen op Gaza. "Waar zijn alle charlies nu? Hoe kun je jezelf nog in de spiegel kijken zonder dat je misselijk wordt van jezelf, wetende dat je medemens een waardig, menselijk bestaan wordt ontzegd door een bezetter, agressor en illegaal op het bloed van onschuldige burgers gebouwde staat?" De hoon en afkeer van Charlie en de betuigde solidariteit met dit blad kwamen mij wederom erg harteloos voor. Hoe zou hij het vinden als de redactie van een Arabische krant in koelen bloede werd vermoord? Wacht even, in veel Arabische landen belanden lastige journalisten zonder proces in de gevangenis waar ze liggen weg te rotten zonder dat de wereld inclusief Appa er naar kraait. Dus daar zal hij inderdaad wel niet zo mee zitten.

Als dit geen woede is weet ik het niet meer. Hoezo nuance zoeken, hoezo een stapje terug zetten, hoezo wijs zijn en je rust bewaren?? Wie denkt Appa daarmee voor de gek te houden?

Petten

Appa zet twee petten op, soms tegelijkertijd, soms afwisselend, en de media trappen erin. Hij presenteert zich als bruggenbouwer die verantwoordelijkheid neemt, en beseft dat hij toegang heeft tot een groep jongeren die voor de overheid en jongerenwerkers moeilijk bereikbaar zijn, zo pochte hij tegen Kockelman. Tegelijkertijd hitst hij juist die jongeren verder op, tegen Israel, tegen Joden, tegen de maatschappij die jongeren van Marokkaanse komaf continu zou achterstellen en criminaliseren, en tegen de politieke leiders die allemaal lafbekken zijn en zichzelf niet in de spiegel kunnen aankijken. Over de vaak nog veel laffere politieke leiders van Arabische landen heeft hij het uiteraard nooit. Over wat Marokkanen zelf aan hun beroerde imago kunnen doen hoor je hem ook zelden.

Waarom krijgt deze antiziosemiet steeds weer een podium? En mag hij vaak ('Oog in Oog' was een uitzondering) min of meer ongestoord zijn hypocriete verhaal doen en zich in het slachtofferschap wentelen? Wat is het nut hiervan? Autochtonen krijgen hierdoor bepaald geen positiever beeld van Marokkanen, en Marokkaanse jongeren voelen zich wellicht vooral bevestigd in hun antiwesterse houding doordat hun held nu ook door de mainstream serieus wordt genomen. Appa heeft veel invloed op zijn achterban, en hij is, alle mooie woorden ten spijt, niet bereid om die te gebruiken om de kloof te verkleinen, om verschillen te overbruggen, om te proberen meer naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen. Appa is nog steeds voor alles boos en gefrustreerd, en zoekt daar een uitlaatklep voor. Het mag in dit land, zolang je geen haat zaait tegen bevolkingsgroepen en niet tot geweld oproept; in Marokko zou hij denk ik allang in de bak zijn beland als hij de koning voor lafbek had uitgemaakt, dus iets meer waardering voor onze vrijheid zou hem sieren. Maar er is geen enkele reden voor media en politiek deze schreeuwlelijk een podium te geven, hem bij projecten te betrekken, of in programma's waar deze problematiek centraal staat uit te nodigen.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.