IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Israel moet hangen

IMO Blog, 2015

Het is een bekende methode: publiceer over een bepaald land, een sociale groep of partij continu en uitsluitend negatieve berichten en mensen gaan denken dat het een schurkenstaat of rotvolk is, of een beweging die uit is op onze vernietiging, dan wel de wereldvrede bedreigt.


In Arabische media wordt sinds bijna een eeuw op een dergelijke manier over Joden geschreven, en dus geloven veel moslims de meest idiote aantijgingen over Joden. Men gelooft dat de Joden vreselijk veel macht hebben, zoveel dat natuurrampen als de tsunami en vreselijke ziektes door hen zijn veroorzaakt. Men gelooft dat ze de Palestijnen etnisch aan het zuiveren zijn, een vijand zijn van de islam, dat ze achter de aanslagen op het WTC zaten, en het bloed van kinderen in hun matzes verwerken.

Maar ook een toenemend aantal westerlingen gelooft dat de Joden bijzonder veel macht hebben en ze de Palestijnen etnisch zuiveren. Ze zouden in hun oorlogen bewust zoveel mogelijk kinderen doodmaken, de Palestijnen net niet laten verhongeren, ze continu treiteren en vernederen en hun huizen en moskeeŽn in de fik steken; arrogant zijn en denken dat ze verheven zijn boven alle niet-Joden. - Oh wacht, dat denkt men van zionisten, er zijn ook Joden die zich hier tegen verzetten en hun eigen land afwijzen, en die zijn wel goed. Dus kom niet met de eeuwige antisemitisme aantijging, want het is inmiddels een geuzentitel geworden. Trouwens, niet alleen producten uit de Westbank †maar heel Israel moet geboycot worden, en ook een stedenband met het progressieve Tel Aviv is zeer kwalijk en steunt een land dat is gesticht op geroofde grond. Aldus een groeiende groep activisten en opiniemakers, die dat continu verkondigen op websites als Joop, Sargasso, talloze blogs en helaas ook geregeld in de zogenaamde kwaliteitsmedia. In programma's als Zembla wordt dit beeld eveneens versterkt. Niet zo vreemd dus dat veel mensen die zich er verder niet in hebben verdiept gaan denken dat Israel een afschuwelijk land is waar apartheid heerst en dat onterecht, vanwege valse schuldgevoelens over de Holocaust, wordt gesteund door het Westen.

Tempelberg

De afgelopen weken verschenen weer een hele serie eenzijdig-negatieve artikelen over Israel. Over Joop heb ik het al gehad. Maar ook over de rellen op de Tempelberg komt maar een klein deel van wat er aan de hand is in de media. Israel sluit de Al Aqsa moskee, Israel geeft soldaten toestemming om met scherp te schieten op stenen gooiende Palestijnen, aldus de Nederlandse nieuwssites. Wat niet werd vermeld is dat Abbas en andere Fatah en PA officials de Palestijnen ophitsten tegen de Joden, met leugens als dat Israel de Al Aqsa Moskee wil vernietigen en formuleringen als:

The Al-Aqsa [Mosque] is ours... and they have no right to defile it with their filthy feet. We will not allow them to, and we will do everything in our power to protect Jerusalem.

Ook verschijnt er nooit enige uitleg over het feit dat al vanaf de jaren '20 van de vorige eeuw deze aantijging succesvol werd ingezet om de massa's tegen de Joden op te zetten, met vaak vele doden en gewonden tot gevolg. Ook de schending van archeologische afspraken rond de Tempelberg en het illegaal verwijderen van grond waarin Joodse artefacten zaten, heeft bij mijn weten nooit het nieuws of de krant gehaald. De totaal intolerante houding en agressief gedrag van veel moslims op de Tempelberg, ook vrouwen, wordt eveneens genegeerd. Joodse bezoekers worden met stenen bekogeld, de Al Aqsa Moskee ligt er vol mee (en ook met zwaardere wapens) zodat men er altijd een paar bij de hand heeft. Toch wordt alleen Israel als de provocateur gezien en krijgen Joden die op de berg willen bidden, de schuld van de rellen en spanningen. En terwijl het kolonistengeweld tegen Palestijnen altijd op de warme belangstelling kan rekenen van onze media, blijft onvermeld dat Joden in Jeruzalem en op de Westoever dagelijks met stenen worden bekogeld, waarbij ook doden en gewonden vallen.

Gaza slachtoffers

Aan het eind van de Gaza oorlog vorig jaar sijpelden enkele berichten door dat de aantallen onschuldige slachtoffers die de media vermeldden, gebaseerd op Palestijnse bronnen, wellicht niet klopten. Nadat weken was geschreven over het hoge aantal burgers en kinderen dat zou zijn omgekomen, bleek opeens uit statistieken dat juist het aantal mannen in gevechtsleeftijd bijzonder hoog was. Sindsdien wordt echter weer als vanouds over de vele burger- en kinderdoden geschreven, doorgaans zonder bronvermelding. Ook wordt altijd klakkeloos overgenomen uit pro-Palestijnse bronnen dat Israel nog steeds een blokkade handhaaft en dat de mensen in Gaza daardoor een gebrek hebben aan allerlei basisbehoeften, waaronder bouwmateriaal, en daardoor een humanitaire crisis is ontstaan. Dat Hamas materiaal steelt voor de bouw van tunnels lees je dan weer niet, evenmin als dat ook Egypte een blokkade handhaaft en laatst de smokkeltunnels onder water heeft gezet, en Israel juist de meeste goederen wel doorlaat. Cijfers van Israelische autoriteiten worden nooit gegeven, de cijfers van anti-Israel organisaties als objectief vermeld. Alsof er geen conflict en informatie-oorlog is, waarin ook de zogenaamde Palestijnse mensenrechtenorganisaties en Betselem of Gisha gekleurde info geven. Volgens Betselem omgekomen onschuldige burgers bleken bij nader onderzoek soms zo onschuldig niet te zijn. O.a. in Zembla en op Joop was er veel aandacht voor hoe Gaza er een jaar later uitzag, waarin een zeer eenzijdig beeld werd gegeven.

Stedenband

De voorgenomen Amsterdamse stedenband met Tel Aviv en Ramallah riep een ongekend felle weerstand en tegenlobby op. De raadsvergadering erover werd min of meer verstoord en voorstanders geÔntimideerd. Er waren verschillende acties en een eindeloze reeks artikelen, in het Parool en in het huisblad van de anti-Israel scene, Joop. Een zelfbenoemde beroepsactivist volgde burgemeester Van der Laan, die zijn best deed om een genuanceerde positie in te nemen en zich te informeren, zelfs tot in Israel in een poging hem daar vooral zoveel mogelijk negatiefs te tonen. Hij zou eens zien dat Tel Aviv best een leuke stad is, die ook wel iets van Amsterdam weg heeft. Frank van der Linde, die het ene na het andere artikel publiceert op Joop en One World (een fusie van het vroegere Internationale Samenwerking en Onze Wereld, en blijkbaar inmiddels ook gekaapt door de anti's), schrijft dat hij de gemeente keihard aan zal pakken en beticht Van der Laan van leugens. Hij beledigt vervolgens niet alleen Van der Laan, maar komt met de bekende idiote aantijgingen aanzetten. Hij vindt dat Israel opgeheven moet worden zodat de Palestijnen eindelijk hun 'rechten' kunnen krijgen. Ook heeft hij een optreden verstoord van een hoogbejaarde Israelische actrice.

Tel Aviv, een apolitieke culturele bijeenkomst, producten uit Israel binnen de Groene Lijn: alles wat met Israel te maken heeft wordt 'besmet' verklaard door de zelfbenoemde 'inspectieteams' van de antizionisten en de media nemen het klakkeloos over. En terwijl er geregeld artikelen verschijnen over de machtige en goed georganiseerde pro-Israellobby, komen werkwijze, organisatie en doelen van de anti-lobby nooit in beeld.

Evenwicht

Ik blog inmiddels al zo'n tien jaar over dergelijke zaken, geef de andere kant, en hoop daarmee een kleine bijdrage te leveren aan een evenwichtiger kijk op Israel en het conflict. De laatste tijd bekruipt me echter steeds vaker een gevoel van moedeloosheid. Joop plaatst per week vaak zo'n drie artikelen vol met leugens en aantijgingen, met altijd als conclusie dat Israel de ergste schurkenstaat op aarde is en onmiddellijk geboycot moet worden. Zelfs wanneer (schoorvoetend) erkend wordt dat †dat Israel minder erg is dan bijvoorbeeld de omliggende landen, wordt het altijd weer zo gedraaid dat het veel kwalijker is wanneer Israel wandaden begaat dan welk ander land ook.

Naast een veelheid aan anti-Israel sites, blogs en actiegroepen, doen ook de 'gewone' media een duit in het zakje met wekelijks wel een of enkele anti-Israel stukken of items op tv. Dat wil zeggen, als het rustig is. In tijden van oorlog, verkiezingen of gedoe met de Palestijnen krijgen we dagelijks te horen en te lezen hoe 'disproportioneel' Israel reageert en hoe nationalistisch en rechts het land wel niet is geworden. Soms is het welhaast hilarisch wat men weer heeft gevonden. Zo meldde het AD laatst dat de verlenging van het paspoort van een Israelische vrouw werd geweigerd omdat ze geen zichtbare kleren aan had op de aangeleverde pasfoto. Ze wilde op reis en moest in alle haast nog nieuwe pasfoto's laten maken. Ze vindt het allemaal erg betuttelend. Uiteraard leef ik met haar mee. Wat een achterlijk land. Ik weet zeker dat het er in de omliggende landen een stuk liberaler aan toegaat.

Perspectief

Wat is hier toch aan de hand? Ik ken mensen die hier een Bijbels perspectief op los laten, en zeggen dat het allemaal is voorspeld als je het goed leest, en het ook uiteindelijk allemaal goed zal komen voor het Volk van Israel. Wat daar dan verder nog precies voor gebeuren moet blijft onzeker, en wat er met mij als niet gelovige niet-Jood gaat gebeuren eveneens. Als je niet gelooft en ook niet in allerhande complotten wilt geloven is de wereld soms wat lastiger te duiden. Ik heb er weleens eerder over geblogd: Israel wordt gezien als oppermachtig, de Holocaust is langer geleden terwijl tegelijkertijd het schuldgevoel daarover ons nog steeds dwarszit, het wordt als noord-zuid conflict gezien, de Palestijnen hebben, met o.a. steun van de voormalige Sovjet Unie, een zeer succesvolle campagne opgezet om zich als inheems volk en slachtoffer van het Westerse imperialisme neer te zetten. Doordat er steeds meer moslims in Nederland en andere west-Europese landen wonen, nemen we vaker hun perspectief over, en sijpelt een light-versie van het antisemitisme en antizionisme uit hun media en cultuur door.† Soms is een land nou eenmaal de kwaaie pier, we hebben allemaal behoefte aan zo'n land, volk of groep, aan een mooi goed-fout verhaal in een wereld die steeds onoverzichtelijker wordt.

Toch blijft het knagen. We leven in een vrij land met vrije media en tal van slimme mensen die zich niet door bepaalde media laten vertellen wat te geloven. We gaan ook niet anders over vrouwen en homo's denken en schrijven vanwege de moslims. En wie gelooft er nog in imperialisme en arme onderdrukte derdewereldvolken tegenover boze westerlingen? Alleen wat linkse gutmenschen toch? Waarom wordt er zo ontzettend veel genegeerd wat betreft Israel en de Palestijnen? Waarom alleen pro-Palestijnse bronnen aangehaald? Waarom alleen het nieuws dat Israel in het kwaadst mogelijke daglicht zet gepubliceerd?

Waar zijn de opiniemakers, de publieke figuren, politici die zich tegen deze hetze uitspreken? Die zeggen dat kritiek op Israel terecht is, maar antizionisme een paar bruggen te ver? Dat de grens met antisemitisme soms behoorlijk dicht wordt genaderd, zo niet overschreden? Dat we onszelf niet meer aan kunnen kijken als we Israel boycotten, de stedenband niet doorgaat, en producten uit de nederzettingen worden gelabeld, terwijl ons land intussen met vele dictaturen in zee gaat, van stedenbanden tot miljardencontracten waar amper een haan naar kraait.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.