IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

De linkse 'gutmensch' als grootste vijand van de Joden?

IMO Blog, 2015

Pauw-NataschaVWeezel

Ik was net bezig met een blog over het vileine en naargeestige stukje van Annabel Nanninga op Jalta over Natascha van Weezels optreden in Pauw vorige week, toen ik het volgende zag langskomen op twitter: "Mag ik een prijs van Ä 100.000 uitreiken voor degene die mij het hoofd van A Nanninga, Esther Voet, Netanyahu EN Geert Wilders brengt".

Verschillende mensen hebben aangifte gedaan en ondanks het feit dat je je kunt afvragen hoe groot de kans is, dat een arme sloeber in Nederland denkt een slimme manier te hebben gevonden om Ä 100.000 te verdienen, kan ik me voorstellen dat je van zo'n tweet niet lekker slaapt. Het is overigens niet de eerste dreigtweet voor Voet en naar ik aanneem ook Nanninga. De twitteraar, ene 'Mister Rightness', blijkbaar moslim en heel erg anti-PVV, doet ook aan Holocaustontkenning: "De cijfers kloppen sowieso niet. Er werd JAAAAREN van tevoren, ieder jaar weer "6 milion jews" vermeld." Dit n.a.v. een tweet van het Palestina Komitee dat Netanyahu's uitspraken over de rol van de moefti in de Holocaust een belediging voor de 6 miljoen slachtoffers zouden zijn. En hij laat ook nog weten: "Ik haat alles wat pro-ISraŽl is. Of je nou een moslim, christen, atheÔst of jood bent, ver uit m'n buurt blijven."

Ik verafschuw dergelijke dreigtweets, ook als ze (volgens de schrijver) vaak niet zo bedoeld zijn. Via Ďsocialeí media is het uiten van een dreigement tegenwoordig een peuleschil en blijkbaar brengt dat nogal wat mensen op ideeŽn. Al jaren wemelt het op Facebook, Twitter en in reacties onder blogs, websites en fora, van de antisemitische reacties en grove, beledigende taal. Hoewel pogingen worden gedaan er wat aan te doen is het resultaat minimaal. Geen anonieme reacties en profielen meer toestaan zou wellicht helpen, al is dat lastig helemaal uit te bannen.

Terug naar mijn oorspronkelijke onderwerp. De uitzending van Pauw met het optreden van Youness Ouaali maakte nogal wat los, en hoewel de meeste mensen het podium dat haatzaaier Ouaali kreeg hekelden (misschien kunnen ze Mister Righness daar ook uitnodigen om zijn tweet uit te leggen?) ergerde Annabel Nanninga zich vooral aan de 'linkse gutmensch' Natasha van Weezel. Nou ja, ergeren is eigenlijk nog wat zwak uitgedrukt:

Maar types als Van Weezel zijn vele, vele malen enger dan deze geweldsfetisjist. Morele superioriteit claimen over de ruggen van anderen. Mensen die onder voortdurende beveiliging leven, uitleveren aan sociale experimenten met islamitische nieuwkomers. Een klap voor je harses van een jodenhater, opgehitst door een Ďfacebook-opiniemakerí, dat zie je aankomen. Daar kun je preventieve maatregelen tegen nemen. Een naÔef gordelkipje met masochistische redderscomplexen dat een mes in je rug plant, dat is wat de joodse gemeenschap de das om zal doen.

Van Weezel wordt verder nog een 'moppie' genoemd, en 'verwend', 'laf', een 'prinsesje dat liever deugt dan nadenkt'. Ze wordt verder 'een meisje uit gegoede Amsterdamse kringen' genoemd, dat natuurlijk niet praat, redeneert of betoogt, maar 'het bestond te pruttelen', of 'even komt vertellen', en sowieso alleen maar schrijft omdat haar ouders dat ook doen en niet omdat ze zelf iets te melden heeft. Kortom, het dedain druipt eraf, zoals wel vaker bij Nanninga wanneer je het bestaat om het met haar oneens te zijn.

Het is een vileine tactiek: iemand pakken op haar afkomst, op haar etniciteit, op haar ouders. Het is het omgekeerde van het 'jullie Joden zouden beter moeten weten' verwijt. Moeten Joden van veel mensen juist extra solidair zijn en risico's nemen, nu mag ze het als Joodse niet oneens zijn met andere Joden die in haar ogen onterecht bang zijn, omdat ze daarmee haar gemeenschap zou verraden. Dus wanneer Natascha, zonder Yanki Jacobs verder iets te verwijten, zegt dat zij solidariteit boven angst wil laten gaan, dan 'claimt ze morele superioriteit over anderen' en plant zelfs 'een mes in de rug van de Joodse gemeenschap'. Kortom: wanneer je Jood bent en vindt dat we wel meer vluchtelingen kunnen opnemen, ook in de buurt van plaatsen waar veel Joden wonen, dan moet je je mond houden. Tot zover de vrijheid van meningsuiting volgens Nanninga.

Nanninga gebruikt meer grote woorden. Zo wordt het instemmen met de vluchtelingenopvang en hier ook een kans tot toenadering in zien, vervormd tot 'het uitleveren van de Joodse gemeenschap aan sociale experimenten met islamitische nieuwkomers'. Op die manier worden we allemaal voortdurend 'uitgeleverd aan sociale experimenten'. Is het hele leven niet ergens een 'sociaal experiment'? Iedere nieuwe maatregel, iedere nieuwe situatie, houdt immers een zeker risico in. Het woord 'experiment' suggereert dat bepaalde mensen (proefpersonen) bewust aan bepaalde risico's worden blootgesteld, zodat getest kan worden hoe een en ander uitpakt, voordat het nieuwe medicijn of nieuwe methode breed wordt toegepast. Er worden echter al jaren vluchtelingen uit moslimlanden in Nederland opgevangen, en mij zijn geen nare incidenten richting Joden bekend (veel incidenten komen van Nederlanders met een etnische, meest Marokkaanse, achtergrond of ook van autochtone (rechts-extreme) Nederlanders. Natuurlijk kan er wat gebeuren, maar je kunt erover twisten of die kans bij de opvang op deze locatie onverantwoord groot is. Van Weezels inschatting (en ook die van mij, zie mijn vorige blog) is dat dat meevalt. Maar die mening mag ze dus niet uiten.

Volgens Nanninga zal dit 'sociale experiment' op de Joodse gemeenschap en dit 'mes in haar rug' haar 'de das om doen'. Wanneer het dus toch allemaal fout gaat, wanneer de ergste angsten van de meest bezorgde Joden uitkomen, dan weten ze waar ze moeten wezen. Niet bij de daders natuurlijk, niet bij de mensen die tot het geweld hebben aangezet en opgeroepen op sociale media, niet bij Ouaali en al die andere haters, en ook niet bij de Nederlandse media die die mensen steeds weer een podium geven of de vele Nederlanders die het zwijgend aanhoren. Ook niet bij de politiek die heeft besloten dat de vluchtelingen opgevangen moeten worden en lokaties heeft uitgezocht, en waarvan verwacht kan worden dat men iedere Nederlander een zekere mate van veiligheid biedt en criminaliteit en geweld tegen gaat. Nee, wat er dan nog over is van de Joodse gemeenschap kan zijn pijlen richten op Natascha van Weezel, het linkse laffe naÔeve grachtengordelmeisje...

Handig, zo'n zondebok. Hoef je verder nergens meer over na te denken. Gelukkig is de Joodse gemeenschap toleranter, met dank aan een lange traditie van onderlinge discussie. Zoals men Wilders niet massaal heeft omarmd omdat hij het hardst schreeuwt hoe fout moslims zijn en hoe goed het is dat Israel ze een lesje leert, zo zal men ook Nanninga niet omarmen omdat zij meent uit te kunnen maken wie er in de Joodse gemeenschap mag spreken (de mensen die het met haar eens zijn) en wie niet (linkse Ďgutmenschení die het bestaan soms kritiek op standpunten van anderen binnen de gemeenschap te hebben). Mensen als Nanninga proberen een belangrijke en nuttige discussie over de vluchtelingen, hoeveel en waar ze moeten worden opgevangen en welke bezwaren wanneer terecht dan wel onterecht zijn, om zeep te helpen met haar gesneer en gescheld. Je zou bijna denken dat ze geen argumenten heeft. Nanninga bewijst Jalta hiermee geen dienst. Bedoeld als rechtse tegenhanger van De Correspondent, oftewel online kwaliteitsjournalistiek waarvoor mensen bereid moeten zijn te betalen, probeert zij het niveau omlaag te halen naar dat van haar vorige medium: het suggestieve, ongefundeerde en nodeloos kwetsende GeenStijl.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.