IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

De Moefti en de Fuhrer in Berlijn, 1941

IMO Blog, 2015

Amin al Husseini und Adolf Hitler

Na zijn uitspraak dat Haj Amin al-Husseini, de toenmalige grootmoefti van Jeruzalem, Hitler tot de Holocaust had aangezet, viel zo ongeveer iedereen over premier Netanyahu heen. Vrienden omdat ze het dom en onhandig en soms ook beledigend vonden naar de slachtoffers, en vijanden omdat ze Netanyahu weer eens op een idiote uitspraak konden betrappen. Historici wezen op de onjuistheid van de stelling en vooral de verzonnen conversatie tussen Hitler en de moefti. Maar niet alles wat Netanyahu zei was onjuist. Hij zei het volgende:

"And this attack and other attacks on the Jewish community in 1920, 1921, 1929, were instigated by a call of the mufti of Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, who was later sought for war crimes in the Nuremberg trials because he had a central role in fomenting the final solution," the premier said. "He flew to Berlin. Hitler didnít want to exterminate the Jews at the time, he wanted to expel the Jews. And Haj Amin al-Husseini went to Hitler and said, 'If you expel them, they'll all come here.' 'So what should I do with them?' he asked. He said, 'Burn them'."

Later verduidelijkte hij zijn uitspraken als volgt:
Hitler, he said, is responsible for the Final Solution. But by the same token, he said, it is ďabsurdĒ to ignore the role played by the mufti in encouraging Hitler and his henchmen to murder the Jews.

ďThere is abundant proof of this,Ē he said, including testimony by Adolf Eichman's deputy at the Nuremberg trials held after the war.

Netanyahu quoted Eichmannís deputy as saying that the mufti played a role in the decision to destroy European Jewry; thought that this was a ďreasonable solution to the Palestine question;Ē was one of the initiators of the systematic destruction of European Jewry; and was a partner and advisor to Hitler and Eichmann in implementing that plan.

Hij verwijst hier naar een ontmoeting tussen Hitler en de moefti op 28 november 1941. Het is waar dat toen nog onduidelijk was wat er met de Joden moest gebeuren, en het klopt dat de moefti erop aandrong bij de nazi's om de emigratie naar Palestina te verhinderen, al is niet duidelijk in hoeverre het daar in dat specifieke gesprek over ging. Maar de conversatie zoals hij die weergeeft heeft naar alle waarschijnlijkheid niet plaatsgevonden. Die ging vooral over een verklaring die de moefti wou hebben dat Hitler het Arabische onafhankelijkheidsstreven steunde en de vernietiging van een Joods nationaal thuis in Palestina. Hitler had het over een Ďuncompromising war against the Jewsí, over Ďthe battle to the total destruction of the Judeo-Communist empire in Europeí, en hij zei dat ĎGermany was at the present time engaged in a life and death struggle with two citadels of Jewish power: Great Britain and Soviet Russiaí.

Volgens de Duitse historicus Wolfgang Schwanitz klopt het wel dat de moefti het immigratiebeleid van de nazi's heeft beÔnvloed. Al begin 1941 zou er op zijn initiatief overeengekomen zijn dat Joden niet meer naar Palestina konden vluchten. Schwanitz zegt ook dat de moefti de enige buitenlandse leider was aan wie Hitler zijn plannen met de Joden in detail uitlegde. Dat plan zag er zo uit:
Hitlerís plan was to first rid Europe of Jews, then the Middle East, and then the rest of the world - and he had a role for al-Husseini in this plan. When the two met, Hitler told him that once the plan reached its Middle East stage, al-Husseini was his man to lead that effort.

ďThere was an oral agreement between al-Husseini and Hitler - we have ample documentation about this talk,Ē said Schwanitz. ďHitler told the Mufti that he would be the Arab leader to execute his plan in the Middle East, and the Mufti agreed.Ē

Hitler dacht op dat moment dat Rusland ver verslagen was en hij na niet al te lange tijd kon doorstoten naar de Arabische landen.

Velen wijzen erop dat Holocaust op dat moment al in volle gang was: met name in Oost Europa werden al honderdduizenden Joden systematisch vermoord. Alleen al daarom is de bewering absurd, aldus veel critici. Ook had Hitler al begin 1939 gedreigd de Joden te vernietigen als er weer een wereldoorlog zou uitbreken (en maakte hij al lang daarvoor duidelijk wat hij met de Joden zou willen doen). Anderen wijzen er echter op, dat volgens Hitler die pas echt uitbrak toen de VS er na de aanval van Japan op Pearl Harbor in werden gezogen. En dat was in december 1941, kort na de ontmoeting van Hitler en de moefti. Dat laat onverlet dat het onjuist is te suggereren dat de nazi's de moefti nodig hadden om tot het besluit te komen de Joden te vernietigen.

Het is hoe dan ook wel goed dat Netanyahu met zijn boude bewering weer even de aandacht een heel klein beetje op de moefti wist te vestigen. Er verschenen (zuinige) berichten in de media, waarin men na te hebben uitgelegd hoezeer Netanyahu ernaast zat en werd verguisd om zijn bewering, toch ook schreef dat de moefti niet zo'n frisse figuur was. Trouw schreef:
Achter zijn onjuistheden schuilt overigens wel een kleine kern van waarheid, al lijkt die in niets op de boude beweringen van de premier. Al-Husseini was namelijk wel degelijk een jodenhater - en eentje die nog banden met de Duitse diplomatie had ook.

Al-Husseini verklaarde zich al solidair met Hitler in 1933, direct na diens benoeming tot kanselier. Waar zijn nazi-sympathieŽn vandaan kwamen is niet helemaal duidelijk. Historici zijn er nog niet uit of Al-Husseini een echte antisemiet was of dat hij vooral een bloedhekel had aan het zionisme. In de praktijk maakte dat ook weinig uit. Hij pleitte vurig voor het van de kaart vegen van Joden.

Het Ďvan de kaart willen vegen van Jodení, daar hoef je inderdaad geen antisemiet voor te zijn. Misschien was Hitler ook wel geen echte antisemiet. Hij vocht vooral tegen wat hij zag als de politieke macht van de Joden, die achter de oorlogsverklaringen van de Britten en Amerikanen zouden zitten en achter het Bolsjewisme natuurlijk, en ook achter de Eerste Wereldoorlog die Duitsland berooid en vernederd had achtergelaten. Wanneer je van mening bent dat je eigen volk en land alleen gered kan worden door de vernietiging of verdrijving van de Joden, wat zowel de moefti als Hitler al in de jaren '30 propageerden, ben je natuurlijk een antisemiet in de meest extreme vorm. De moefti riep al in de jaren '20 op tot geweld tegen de Joden, met als gevolg diverse pogroms waarbij de Joden onder andere uit Hebron werden verdreven. Dit was lang voordat er sprake was van een bezetting, nederzettingen, een vermeend agressief Israelisch leger dat de Palestijnen met willekeur zou onderdrukken en vermoorden, en lang voordat een 'muur' Palestijnen van hun land scheidde.

En dat was precies Netanyahu's punt: niet de bezetting etc. ligt ten grondslag aan Palestijns geweld, maar Jodenhaat. De moefti wordt nog steeds geŽerd en als voorbeeld gezien onder Palestijnen, en een paar jaar geleden nog openlijk door president Abbas geprezen.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.