IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

De Grootmoefti, een Arabische held

IMO Blog, 2015

Zoals ik schreef, wordt de grootmoefti van Jeruzalem nog steeds geŽerd en als voorbeeld gezien onder Palestijnen, en een paar jaar geleden nog door Abbas geprezen.


Puur bloed

Dezelfde Abbas die in 1982 een dissertatie schreef, waarin hij de zionisten verantwoordelijk stelde voor de Holocaust en het aantal van zes miljoen doden in twijfel trok (het waren er hooguit een miljoen, zo beweerde hij). In de Westerse wereld noemen we dit Holocaust ontkenning of negationisme, en is dit in een aantal landen strafbaar. Zulke mensen worden doorgaans als extreem en racistisch gezien en krijgen geen podium in de media of politiek. Maar voor Abbas wordt een uitzondering gemaakt. Het is al zolang geleden, hij zou het hebben teruggenomen (wat niet waar is, hij heeft slechts gezegd dat hij wat hij toen schreef nu zo niet meer zou zeggen omdat dat in de huidige situatie niet handig of opportuun zou zijn). En hij is de Gematigde en Redelijke president van de Palestijnen, een rol die hij nooit meer kwijt zal raken, wat hij ook zegt of doet of wat er ook over hem naar boven komt. Hij kan prima zeggen: "Wij verwelkomen elke druppel bloed die valt in Jeruzalem. Dit is puur bloed, schoon bloed, bloed onderweg naar Allah, elke martelaar komt in het paradijs en elke gewonde krijgt zijn beloning", of (bij het 42 jarige bestaan van Fatah): "Broeders neerschieten, is verboden. Onze wapens oppakken tegen de bezetting is ons legitieme recht, maar onze wapens op elkaar richten is verboden. We moeten onze interne conflicten opzij zetten en onze wapens alleen richten op de IsraŽlische bezetting." En ondanks het feit dat politici, ook ter linkerzijde hem verwijten het recente geweld niet te hebben veroordeeld, wil niemand aan het hulpgeld van zo'n 70 miljoen voor de Palestijnen tornen of scherpere eisen stellen aan de besteding ervan.

Maar dit punt is door de media niet opgepikt, Trouw besluit zelfs met een zwaar verwijt:

Met zijn verdraaiingen plaatst Netanyahu zich eigenlijk in het kamp van de Holocaustontkenners, stelde historicus Moshe Zimmerman van de Jeruzalemse Hebrew University woensdag op IsraŽl Radio. "Hij legt de verantwoordelijkheid voor de Holocaust en de uitroeiing van Joden bij de moefti en bij de Arabische wereld. Hij besmet de Arabieren vandaag met de Arabische smetten uit het verleden."

Netanyahu verklaarde later dat het zo allemaal niet bedoeld was, en dat geloof ik ook wel. Zelfs als de moefti met het idee kwam de Joden te verbranden, wat aantoonbaar onjuist is, dan nog ligt de uitvoering en daarmee de verantwoordelijkheid bij de nazi's. Dit een vorm van Holocaustontkenning te noemen lijkt dus wat gezocht. En die smetten uit het verleden, die lijken niet zo passť als Zimmerman hier doet voorkomen, want Mein Kampf is nog steeds een bestseller in veel Arabische landen (Arabisch is ook de eerste taal waarin het is vertaald) en aan de nazi's ontleende antisemitische stereotypen zijn er aan de orde van de dag.

Korte golf

En daar heeft de moefti actief aan meegewerkt, door propaganda-uitzendingen voor de nazi's op de radio te verzorgen, die via de korte golf over het hele Midden-Oosten te ontvangen waren. Zo kwam het nazi gedachtengoed, dat werd vermengd met islamitisch gefundeerd antisemitisme de Arabische wereld binnen. Al Husseini zag de Joden als vijanden van de profeet Mohammed en de islam en verwees daarvoor naar de bekende hadith waarin tot de dood van de Joden wordt opgeroepen voordat het 'Einde der Tijden' kan aanbreken. In juli 1942 werden de Arabieren op de Duitse propagandazender radio Zeesen door de moefti opgeroepen "de Joden te doden voor ze het vuur op je openen. De Joden zijn van plan jullie vrouwen te verkrachten, je kinderen te doden en jullie te vernietigen. Doodt de Joden, verbrandt hun bezit, maak hun winkels kapot, vernietig deze ondersteuners van het Britse imperialisme. Jullie enige hoop op verlossing bestaat uit de vernietiging van de Joden voordat ze jou vernietigen".

In november 1943 zei hij dat "Duitsland ook strijdt tegen de gemeenschappelijke vijand, die de Arabieren en moslims in hun verschillende landen onderdrukte. Het heeft de Joden goed herkend en besloten, voor het Joodse gevaar een definitieve oplossing te vinden, die een eind zal maken aan hun onheil in de wereld."

De moefti wist op dat moment waaruit die 'oplossing' voor het 'Joodse gevaar' bestond, want in de zomer van 1943 had Himmler hem dat persoonlijk uitgelegd en medegedeeld dat er op dat moment zo'n 3 miljoen Joden vermoord waren. Volgens zijn memoires had hij geregeld kontakt met Himmler, alsook met zijn 'hulp' Adolf Eichmann, die hem in 1942 in zijn zogenaamde 'Kartenzimmer' de 'oplossing van het Europese Jodenprobleem' al had uitgelegd. In deze ruimte had hij alle statistieken van de Joodse bevolking in verschillende Europese landen verzameld. De moefti zou daarvan erg onder de indruk zijn geweest. In de tweede helft van 1943 bracht de moefti een bezoek aan Auschwitz. 'Die kwam kijken hoe de Duitsers de joden zich lieten doodwerken, zodat hij dat ook in Palestina met al die joden kon doen die daar woonden', aldus overlevende Ernst Verduin tegenover het CIDI.

De moefti heeft het concept van de Holocaust niet verzonnen, maar heeft er wel actief aan meegewerkt dat de vluchtroute naar Palestina voor Joden werd afgesloten. Niet alleen in Palestina zelf, door er bij de Britten op aan te dringen de vrije immigratie aan banden te leggen, wat met het White Paper in 1939 uiteindelijk gebeurde (na drie jaar van gewelddadige rellen, het vermoorden van Joden en een groot deel van het gematigde Palestijnse leiderschap), maar ook in Europa. Hij lobbyde door heel Europa tegen het laten emigreren van Joden, en pleitte er bv. in 1943 nog bij de Hongaren voor om ze naar kampen in Polen te sturen. Ook wist de moefti een uitwisseling van Joden uit Bulgarije, Hongarije en RoemeniŽ met Duitse krijgsgevangenen te voorkomen door hiertegen bij Himmler te protesteren. Hij verzocht hem voortaan dergelijke voorstellen te blokkeren en dat gebeurde ook.

De moefti leefde van 1941 tot het einde van de oorlog in Berlijn, waar hij een villa tot zijn beschikking had en een suite in hotel Adlon. Hij kreeg bovendien 50.000 Reichsmark per maand uitgekeerd. Naast het verzorgen van Arabische propaganda-uitzendingen adviseerde hij het ministerie van Propaganda. Ook hielp hij bij het recruteren van moslims in de Balkan, waar een speciale SS divisie bestaande uit 20.000 moslims werd opgezet. Deze divisie, de Handschar, pleegde ernstige oorlogsmisdaden en heeft tal van Joden en partizanen gedood.

Na de capitulatie van Duitsland werd Husseini door de Fransen gearresteerd en in de buurt van Parijs onder huisarrest geplaatst. Zowel JoegoslaviŽ als Groot-BrittanniŽ vroegen om zijn uitlevering, wat door Frankrijk werd geweigerd. De Fransen behandelden hem meer als een gast dan als een oorlogsmisdadiger, en dachten via de moefti hun positie in het Midden-Oosten te kunnen verstevigen. In 1946 ontkwam Husseini naar Egypte en kreeg daar politiek asiel.

Heel Palestina

Toen in november 1947 het VN delingsplan werd aangenomen, organiseerde de moefti vanuit Cairo een 'Leger van de Heilige Oorlog' dat in de Palestijnse burgeroorlog tegen de Joden vocht, en ook in de daaropvolgende Arabisch-Israelische oorlog nog een kleine rol speelde. Husseini werd toen president van de Heel Palestina Regering, die door Egypte in 1948 in Gaza werd opgezet en alleen door een aantal Arabische landen werd erkend. De Palestijnse regering van Husseini had nooit enige daadwerkelijke zeggenschap, werd al snel naar Cairo verplaatst en ging in 1959 op in de Verenigde Arabische Republiek van Egypte en SyriŽ. TransjordaniŽ erkende de Heel Palestina Regering niet, benoemde in 1948 een nieuwe moefti van Jeruzalem en annexeerde in 1950 de Westoever. De politieke rol van Husseini was daarmee vrijwel uitgespeeld, maar voor het Palestijnse verzet en islamitisch extremisme zou hij een voorbeeld en inspiratie blijven.

In Egypte was de moefti in 1946 enthousiast ontvangen, vooral door de moslimbroederschap en haar leider Hassan al Banna. In een rede verklaarde deze:
Oh Amin! What a great, stubborn, terrific, wonderful man you are! All these years of exile did not affect your fighting spirit. Hitlerís and Mussoliniís defeat did not frighten you. ... Yes, this hero who challenged an empire and fought Zionism, with the help of Hitler and Germany. Germany and Hitler are gone, but Amin Al-Husseini will continue the struggle.

De moefti had daarnaast ook een ideologische impact op Hamas, Islamitische Jihad en Hezbollah. Hij zou betrokken zijn geweest bij de planning van de moord in 1951 op koning Abdullah van JordaniŽ, die heimelijk met Israel over vrede onderhandelde. Husseini hielp bij het opzetten van de PLO en ontmoette in Egypte Yasser Arafat, die zijn protegť werd. Arafat was op zijn begrafenis in 1974 en verklaarde in 1985 dat de PLO voortging op de weg van Husseini. In 2002 noemde hij Husseini 'onze held'.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.