IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Foute lessen uit de Kristallnacht

IMO Blog, 2015

Zoabi-AlBaz

De 'Kristallnachtherdenking' door het Platform Stop Racisme en Uitsluiting (en eerder Nederland Bekent Kleur) is al jaren een farce, maar dit jaar was het wel heel extreem. Er waren louter anti-Israel sprekers volgens wie de Palestijnen nu 'de Joden van toen' waren, en de Joden van nu 'de nazi's van toen'. Er was dan ook veel protest hiertegen vanuit Joodse organisaties en ook boze individuen; tegen het misbruik van de Kristallnachtherdenking, maar ook tegen het misbruik van het monument voor het Joodse verzet. Er is een groep opgericht door nabestaanden van mensen die actief waren in het Joodse verzet. Zij schreven de burgemeester aan en waren aanwezig tijdens de 'herdenking' met een groep mensen om (grotendeels) in stilte te protesteren tegen zoveel omkering en absurditeit. Men ging in een kring om het monument staan om het te beschermen tegen al dit misbruik, legde bloemen neer en maakte een Davidster van waxinelichtjes. Voor veel mensen was het pijnlijk en grievend dit alles te moeten aanzien en aanhoren in het licht van de eigen familiegeschiedenis. Het is moeilijk te bevatten dat de leden van het Platform Stop Racisme en Uitsluiting, maar ook de gemeente die toestemming gaf voor het evenement met de toespraak van Haneen Zoabi, hier totaal geen oog voor hadden. Ook naderhand is van enige empathie niks te bekennen. De keuze voor Zoabi wordt door het Platform en sympathisanten met verve verdedigd, en de (vooral Joodse) tegenstanders weggezet als xenofoben en 'exclusivisten' die hun eigen groep meer rechten toekennen dan een ander. Jaap Hamburger schreef:

Als Ďgedenkení meer wil zijn dan naar binnen gekeerde maar steriele bespiegeling op lotgevallen van de eigen groep, als gedenken betekenis wil hebben voor ons huidige leven, en de plaats van anderen daarin, dan is de manier waarop het Platform tegen Racisme en Uitsluiting daar vorm aan geeft, exemplarisch.
Kortom: het Platform belasteren (hoofdredacteur Voet, Nieuw IsraŽlitisch Weekblad 5, Ďrelí,Ďschaduwherdenkingí,Ďanti-IsraŽlí, Van der Wieken, voorzitter Centraal Joods Overleg, Parool) is journalistieke Ďvalsheid in geschrifteí, en onvermogen de Ďboodschapí van de joodse geschiedenis passend te lezen en te vertalen.


Het Platform verdient juist voor zijn toewijding daaraan en zijn onbetwistbare integriteit lof en eer, van joden en niet-joden.

En: Zionisme -in zijn huidige verschijnings-vorm zoals gepraktizeerd in IsraŽl- is exclusivisme: laat dat nu precies de geesteshouding zijn die in zijn meest extreme vorm leidt tot Kristallnachten. Ook daarom is de inclusieve herdenking van de Kristallnacht bij het monument voor joods verzet zo ongelooflijk passend en gepast en een hommage aan alle dode joden en aan alle levende, die zich ťťn ding scherp voor ogen wensen te houden: de ander is niet minder dan ik, ik ben niet meer dan een ander, een ander heeft evenveel rechten als ik, en ik heb er niet meer dan een ander.

Zionistisch exclusivisme?

Weer die fabel dat de Joods nationale beweging inherent fout is en gebaseerd op exclusivisme. Als dat zo is, geldt dat voor iedere natie-staat, de Arabische landen voorop. In deze landen hebben niet-Arabieren (en niet-moslims) vaak minder rechten, zowel de facto als de jure. Sommige Arabische staten nemen nauwelijks vluchtelingen op; gastarbeiders die er wonen hebben geen rechten en verrichten slavenarbeid onder abominabele omstandigheden. Etnische minderheden worden bij bosjes vermoord wanneer ze zich durven te weren. Maar wacht: dat mag niet, als het over Israel gaat wijzen op de veel ergere misstanden elders. Sorry Koerden, Tibetanen, Oeigoeren, Azari, Yezidi, Kopten, Zigeuners, Amazigh en al die anderen die met onderdrukking te maken hebben: op de Kristallnachtherdenking, maar ook op alle andere 364 dagen van het jaar hoort het over Israel en haar wandaden te gaan.

Zionisme is niet exclusivistischer dan het willen behouden van een Nederlandse, Turkse, Duitse of Franse staat en identiteit, met zijn tradities, taal, cultuur, de nationale of religieuze feestdagen etc. Israel is voor een land in voortdurende strijd behoorlijk open: Arabisch is er officieel de tweede taal, de islam is er zeer aanwezig, meer dan in menig Europees land, en Arabieren bekleden tal van (overheids)functies. Zoabi pleit als Knessetlid voor de afschaffing van Israel, doet mee aan acties tegen de staat en roept zelfs op tot meer strijd tegen haar land. In hoeveel landen in oorlogstijd is dat mogelijk?

Jaap Hamburger beschrijft het zionisme als een soort opstap naar fascisme maar steunt ondertussen Palestijns nationalisme kritiekloos. Hij beweert dat de idee van universele gelijkheid van mensen juist met het zionisme botst, niet met andere vormen van nationalisme en nationale strijd. Juist op de Kristallnachtherdenking de Joden belasteren met iets dat alle volken en landen doen, en sommige vele malen extremer, en dat Israel ook moet doen om haar eigen voortbestaan zeker te stellen, is ongehoorde discriminatie. In een ideale wereld zijn er wellicht helemaal geen grenzen nodig en zijn we allen wereldburger, en kan iedereen overal aanschuiven waar de hoorn des overvloeds op tafel staat. In de echte wereld jagen alle landen vaak hun eigen nationale belang na, ten koste van andere landen en volken of ten koste van het algemene belang.

De VN, opgericht om internationaal samen te werken en juist boven die belangen uit te stijgen, is grotendeels tot een farce geworden. Dit is voor een flink deel te danken aan de houding van de islamitische landen die de VN hebben gekaapt om hun eigenbelang te dienen, Israel te demoniseren en de bevordering van wereldvrede, democratie en mensenrechten te frustreren. Maar van Hamburger of het Platform Stop Racisme en Uitsluiting zul je nooit een lelijk woord horen over Arabische en islamitische landen. Alleen Israel frustreert de wereldvrede, alleen Israel is 'exclusivistisch' en hard op weg het voorbeeld van nazi-Duitsland te volgen. Nog even en er worden concentratiekampen en gaskamers gebouwd.

Niet gezwegen

Wat Esther Voet en Ron van der Wieken schreven is geen 'valsheid in geschrifte', maar hun mening en deels een adequate beschrijving van wat er gaande is. Op de herdenkingen door het Platform wordt al jaren gewaarschuwd tegen extreem rechts, tegen Wilders en tegen islamofobie, terwijl gezwegen wordt over hedendaags antisemitisme, dat helaas vaak uit Arabische en islamitische hoek afkomstig is. Ik heb ook begrepen dat er dit jaar helemaal geen stilte is gehouden voor de slachtoffers van de Kristallnacht. En na twee zinnen was Zoabi al bij het misdadige Israel aanbeland, het land nota bene waar veel slachtoffers van Europees antisemitisme een nieuw bestaan hebben opgebouwd, als vrij volk in hun eigen land. De slachtoffers van de Kristallnacht zijn een excuus geworden, een mooi decor, om je antizionisme van een mooie, universele verpakking te voorzien. 'Wij hebben niks tegen Joden, we herdenken zelfs hun tragedies! En wij zijn ook nog eens veel beter dan de Joden die het alleen over hun tragedies willen hebben want wij trekken daaruit de enige juiste les, namelijk dat niemand dit ooit nog mag overkomen.' Aldus de van zelfgenoegzaamheid druipende reacties van Hamburger, Hijmans, Meulenbelt en anderen op de kritiek uit Joodse hoek. Een lange discussie wat dit betreft is te lezen op de facebookpagina van het 'herdenking', waar ik zojuist al even uit citeerde. Daniel Teeboom schrijft:
Moeten we naar een land waar iedereen elkaar constant provoceert? Waar Turken de herdenking van de Armeense genocide voor zich kapen en dat soort zaken? Want het zet wel de toon hŤ. Geert Wilders die een varken slacht in een moskee, EAJG en het committee tegen racisme en uitsluiting die een anti-IsraŽl feestje maken van de kristalnacht herdenking en daarmee het overgrote deel van joodse verzetsstrijders en hun nakomelingen UITSLUIT!!!

Geen aanbeveling

In 2000 haalde een lid van het Auschwitz Comitť voormalig voorzitter Abdou Menebhi van Nederland Bekent Kleur (voorloper van het Platform Stop Racisme en Uitsluiting), van het podium vanwege kritiek op Israel. Wat destijds, toen Joodse organisaties er nog bij betrokken waren, nog werd voorkomen, is nu niet meer dan normaal. Wat wil je ook met een organisatie die nauw verbonden is met de radikale anti-Israel beweging? Carel Brendel schrijft dat drie organisaties die in 2004 meededen aan de herdenking van Hamas leider Yassin, vorig jaar bij de organisatie van de Kristallnachtherdenking betrokken waren. "Deze drie clubs trokken in het vorige decennium ook bij andere gelegenheden samen op met de AEL", aldus Brendel. De AEL van Abu Jahjah, van de cartoons van Anne Frank met Hitler in bed, de man die met Hezbollah sympathiseert en zelfs suggereerde voor hen te hebben gestreden. De Internationale Socialisten, een van die organisaties en ook onderdeel van voorloper NBK, heeft eveneens openlijk haar steun voor Hezbollah uitgesproken. Dit jaar staan er geen organisaties meer vermeld bij de Kristallnachtherdenking, maar er is wel een comitť van aanbeveling. Daarin zitten hoofdzakelijk bekende Israel critici en antizionisten zoals Anja Meulenbelt, Maarten Jan Hijmans (Abu Pessoptimist), Thomas von der Dunk, Hedy d'Ancona en Mohamed Rabbae.

Ook op de lijst van aanwezigen en geÔnteresseerden op de facebookpagina van het evenement staan veel felle antizionisten. Ik noemde in mijn vorige blog al Youess Ouaali, de man die vorige maand op facebook opriep om Israelische toeristen in elkaar te slaan en dat bij Pauw mocht toelichten, en Fatah activist Ibrahim Al-Baz. Zijn vrouw Nawal Al Baz, een van de organisatoren van de Gazavloot, was ook van de partij, evenals beroepsactivist Frank van der Linde, die een totale boycot bepleit van alles wat met Israel te maken heeft, en Sonja Zimmermann van DocP, van de 'inspectieteams' die alle Israelische producten 'besmet' verklaren. Peyman Jafari, die bij Nieuwsuur geregeld optreedt als 'deskundige' over Iran maar ook actief is geweest bij de Internationale Socialisten en betrokken was bij de herdenking van Yassin. De lijst is stukken langer, zie ook Keesje Maduraatjes weblog. Verschillende namen op de lijst hadden Free Palestina en Boycot Israel banners op hun profielfoto staan. Wat moeten die mensen op een herdenking van de opmaat naar de Holocaust? Wat heeft een stel Israel haters daar in Godsnaam te zoeken?

Aan de kant

Vandaar dat verschillende mensen zich vertwijfeld afvragen aan welke kant de organisatoren eigenlijk staan: aan die van de Joodse slachtoffers of die van de daders? En vandaar dat wordt geopperd dat de organisatoren, meer dan samen ervoor zorgen dat zoiets nooit meer kan gebeuren, willen voorkomen dat Joden zorgen dat het hen niet weer kan overkomen. Als er ťťn ding taboe is op al die alternatieve 'herdenkingen' is het wel het virulente antisemitisme in de Arabische landen, de Palestijnse samenleving en helaas ook bij in Nederland levende moslims. Tot slot nog een keer Carel Brendel:
Het Platform duldt hiermee de politieke onderwereld in haar gelederen. Daar wringt de schoen, niet bij de kritiek op IsraŽl. Wat mij betreft mag er iedere dag zakelijke kritiek worden geleverd op IsraŽl, op de harde ramkoers van Netanyahu, de arrogantie van de kolonisten, het wangedrag van orthodoxe scherpslijpers, over de aantasting van de rechten van de Arabische bevolking, of noem maar op.

Daarvoor bestaat in Nederland volop gelegenheid. Maar waarom grijpen mensen, die de herdenkers van een antisemitische terreurchef in hun platform toelaten, uitgerekend een antisemitische pogrom aan om hun punt te maken? Je zou haast gaan denken dat sommigen de Kristallnacht niet willen herdenken, maar vieren.

Dat laatste is bijna waar. Men is er heilig van overtuigd dat antizionisme de les is die uit de Kristallnacht moet worden getrokken. Joden mogen niks doen dat ook maar in de verste verte onethisch zou kunnen zijn of anderen kan schaden. Dat is de les die Joden eruit moeten trekken volgens mensen als Jaap Hamburger, Maarten Jan Hijmans en ook Anja Meulenbelt. Maar er zitten ook mensen tussen die wellicht nog verder gaan, die iedere gelegenheid willen aangrijpen voor hun strijd tegen Israel en de Joden die het land steunen. Zoabi kan die hele Kristallnacht verder geen bal schelen vermoed ik zo, maar als kapstok tegen Israel blijkt-ie best geschikt. En waarom zat Ouaali daar, anders dan omdat het een anti-Israel feestje zou worden? Wat doet een ex-bommensmokkelaar van Fatah daar? Die mensen zijn echt niet begaan met het lot van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog, en dat zouden mensen als Hijmans en Meulenbelt moeten weten.

Het Platform (en haar voorloper NBK) heeft haar geloofwaardigheid als organisator van de Kristallnachtherdenking al lang verloren. Blijkbaar was er een exces als dit nodig om het probleem door te laten dringen. Hopelijk zijn nu ook de ogen van burgemeester Van der Laan en anderen geopend, en kan aan deze farce een einde worden gemaakt. Opdat de nabestaanden van het Joodse verzet tijdens de oorlog hun tragedies weer waardig kunnen herdenken. Opdat deze mensen niet jaarlijks opnieuw gekwetst hoeven te worden. Opdat antizionisten niet zo schaamteloos misbruik maken van de Joodse geschiedenis en Joodse slachtoffers.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.