IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMSTAR en het Palestina-activisme op de universiteit

IMO Blog, 2016

Terwijl 10 jaar geleden op Britse universiteiten al werd geijverd voor een academische boycot van Israel, en in Canada, de VS en elders jaarlijks ĎIsraeli Apartheid Weekí werd georganiseerd door radicale actiegroepjes, leken Nederlandse universiteiten lange tijd gevrijwaard te blijven van dergelijk activisme. Helaas is die tijd voorbij. Op zowel de Vrije Universiteit Amsterdam als de Universiteit van Amsterdam zijn de laatste jaren pro-Palestijnse groepen actief, worden geregeld pro-Palestijnse lezingen gegeven en krijgen studenten zo een eenzijdig beeld van het conflict voorgeschoteld. Je mag verwachten dat een wetenschappelijk instituut probeert zo feitelijk mogelijk naar een kwestie te kijken en verschillende posities (narratieven) analyseert zonder partij te kiezen. Je mag ook verwachten dat een wetenschappelijk medewerker of professor zich afvraagt waarom bepaalde visies bestaan en overheersend zijn, welke partijen die aanhangen, en wat daarvan de consequenties zijn. Daarnaast verwacht je een gedegen analyse van de geschiedenis van het gebied in kwestie, de verschillende culturen/religies/etniciteiten aldaar, de positie die de Verenigde Naties en diverse belangrijke spelers innamen en innemen en waarom, etc. etc. Dat is de insteek die past bij wetenschap, en die men hopelijk ook overdraagt op de studenten. Waar het Israel-Palestina betreft lijkt dat totaal niet te lukken, getuige het eenzijdige activisme tegen Israel.

Op de VU bijvoorbeeld is ĎStudenten voor Rechtvaardigheid in Palestinaí (SRP) actief, een groep die op de universiteit een academische Israel-boycot probeert erdoor te krijgen onder de frisse leus ďVU IsraŽl-vrijĒ. Op de UvA organiseert de stichting IMSTAR lezingen over het conflict. IMSTAR staat voor Internship for Medical STudents in Action for Refugees, en is opgericht in 2009 door medische studenten van de Erasmus Universiteit (in Rotterdam) en de Universiteit van Amsterdam. Ondanks deze naam hoeven de miljoenen Syrische vluchtelingen niet op enige aandacht van IMSTAR te rekenen. In 2011 besloot IMSTAR namelijk om zich nog uitsluitend bezig te houden met de Palestijnse vluchtelingen en het Israelisch-Palestijns conflict. De links en likes van IMSTAR bevatten bijna alleen pro-Palestijnse en Israel-kritische organisaties, en de sprekers en onderwerpen van de lezingen weerspiegelen dit.

De meest recente lezing afgelopen maandag werd op Facebook aangekondigd met als afbeelding de beruchte misleidende kaartenreeks over ĎPalestijns landverliesí, die door verschillend soortige gebiedsindelingen als ĎJoods/Israelischí en ĎPalestijnsí aan te duiden de valse impressie wekken dat de zionisten/Israeliís steeds maar meer land van de oorspronkelijke Palestijnen afpakken. Het ene kaartje geeft ĎJoodsí grondeigendom in mandaatgebied Palestina weer, het volgende een delingsplan, het derde wapenstilstandsgrenzen en het laatste kaartje gebieden onder bestuur van de Palestijnse Autoriteit tegenover Israel en de gebieden waarover het (nog) militaire controle houdt. Omdat deze kaartenreeks hardnekkig gebruikt blijft worden door de anti-Israel propagandisten, besteden we steeds weer aandacht aan deze misleiding. Overbodig om te zeggen, maar bij een wetenschappelijke instelling heeft een dergelijke propaganda geen plaats.

De spreker bij genoemde lezing was Martijn Dekker, politiek antropoloog aan de UvA. Hij bepleit in opiniestukken sancties tegen Israel, was woordvoerder van de Stichting Nederland-Gaza en ťťn van de Nederlandse activisten op de omstreden ĎGaza Flotillaí van 2011; niet een echt objectieve wetenschapper dus, hoewel binnen pro-Palestijnse kringen nog relatief genuanceerd. Dat iemand die zo openlijk activist is voor de Palestijnse zaak tegelijkertijd als wetenschappelijk medewerker studenten onderwijst en onderzoek doet is nogal vreemd. Actievoeren werkt haast per definitie blikvernauwend; je licht er bepaalde zaken uit en zet je in voor een specifiek belang of groep, en bent dan niet geneigd ook oog te hebben voor andere aspecten. Wetenschap hoort onbevangen naar alle kanten van een probleem en posities in een conflict te kijken.

Ook de verdere sprekers (Harry van Bommel, Gate48, de Palestijnse ambassadeur) en onderwerpen die voor de komende tijd op het programma van IMSTAR staan, stemmen niet bepaald gerust. Vorig jaar was er ťťn spreker die het 'zionistisch perspectief' moest vertegenwoordigen, en daarvoor was rabbijn Lody van de Kamp gevraagd. Hij haalt zich geregeld de woede van andere Joden op de hals omdat hij beweert dat er helemaal geen probleem is met antisemitisme en met moslims, en hij Israelische legeroperaties in 1948 met de naziís vergeleek. Maar daarover meer in mijn volgende blog.

Hoe komt het dat op veel universiteiten bijna uitsluitend pro-Palestijnse organisaties actief zijn en pro-Palestijnse lezingen gehouden worden? Ook in CREA, dat aan de UvA is verbonden, vinden geregeld pro-Palestijnse activiteiten plaats. Niemand komt blijkbaar op het idee dat het veel boeiender, en wetenschappelijker, is wanneer je eigen visie wordt uitgedaagd. Dat studenten na het horen van verschillende visies en het krijgen van verschillende en soms tegenstrijdige info, zich zelf een mening moeten vormen. Er studeren veel meer Arabische studenten dan Joodse studenten, maar dat zou uiteraard geen reden mogen zijn om het Joods-Israelische perspectief geheel achterwege te laten. Wanneer de UvA werkelijk een bijdrage aan een oplossing van het conflict wil leveren, probeert ze kritische studenten af te leveren die op de hoogte zijn van de verschillende perspectieven, kanten en lagen in het conflict en daarop een eigen, goed onderbouwde en genuanceerde kijk hebben ontwikkeld, en een scherp oog voor propaganda van beide kanten hebben.

Dat dat niet gebeurt en men zich zelfs op een universiteit zo laat meevoeren door eenzijdige propaganda, laat zien hoe diep het pro-Palestijnse narratief is doorgedrongen. Schijnbaar ziet niemand een probleem in een wetenschappelijk medewerker die de radikale Gazavloot vertegenwoordigde en daarmee Hamas steunde, en blijkbaar is het geen probleem om met een totaal misleidende kaartenreeks studenten verkeerd voor te lichten. Deze info wordt niet uitgedaagd, niet weerlegd, er wordt geen andere kant getoond. Nu ja, een keertje mocht superzionist Lody van de Kamp een stevig tegengeluid laten horen. Meer over deze krachtige woordvoerder voor de Israelische zaak in het volgende artikel.

Ratna Pelle, mmv Wouter Brassť


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.