IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Links en de Palestijnse underdog

IMO Blog, 2016

Zoals ik vorige keer schreef is er binnen de Britse Labourpartij al langer een probleem met antisemitische uitlatingen en incidenten. Ook in andere landen gaan (radikaal)linkse politici en activisten geregeld over de schreef. In Nederland blijft het meestal bij antizionisme, en zijn het vooral allochtonen (Appa, Abu Jahjah, Yasmina Haifi, Younes Ouaali etc. etc.) en mensen als gekke Gretta en Peter Edel die de grens met antisemitisme duidelijk overstaken. Voor deze mensen is vanuit linkse hoek echter vaak wel veel tolerantie en in de media krijgen zij ondanks hun extreme opvattingen en geschreeuw een podium en kunnen zich soms zelfs als bruggenbouwer presenteren tussen de allochtone gemeenschap en de autochtonen.

Waar komt die tolerantie voor Israelhaat en zelfs antisemitisme vandaan? Een deel van het antwoord is wellicht dat als iets zo breed leeft er in de ogen van sommigen wel wat in moet zitten, het wordt gelegitimeerd doordat het een podium krijgt. Als zoveel mensen, met verschillende achtergronden, eenzelfde afkeer delen, dan heeft Israel het er misschien ook wel naar gemaakt? Dat deze redenering niet deugt blijkt uit het feit dat antisemieten precies hetzelfde zeggen over Joden: als zoveel mensen hen haten, dan hebben ze het er blijkbaar naar gemaakt. Een walgelijke bewering die in nazi-kringen populair was, maar ik kwam hem ook bij Hamas kopstukken tegen. Ook hier geldt: over zwarten of homo's wordt (buiten extreemrechtse kringen) ook niet gezegd dat als zoveel mensen een hekel aan ze hebben het misschien ook nare mensen zijn. Waarom wringt juist links zich in zulke rare bochten om Israelhaat te rechtvaardigen of bagatelliseren?

Binnen links is men over het algemeen kritisch naar het Westen en de eigen, soms inderdaad dubieuze rol in de geschiedenis en toont begrip voor het perspectief van de niet-Westerling, die vaak ook als de zwakkere en underdog wordt gezien. Waar rechts vooral trots is op onze verworvenheden, en die aan eigen kunnen en slimheid wijdt, heeft links meer oog voor de ongelijkheid in de wereld en hoe individuen daar de dupe van kunnen zijn. Binnen radikalere kringen wordt de Westerse dominantie gehekeld en niet-Westerse culturen, die minder materialistisch en 'puurder' zouden zijn, geromantiseerd. Daarbij zijn 'zij' in deze visie vaak arm omdat 'wij' rijk zijn, en houden we de derde wereld via allerlei handelsverdragen en instanties, (zowel militaire en economische als politieke) inmenging en voorwaarden die aan ontwikkelingshulp zijn verbonden, nog steeds bewust in hun ondergeschikte positie.

Dit zijn onvermijdelijk generalisaties, en een blog schiet natuurlijk schromelijk tekort voor een gefundeerde uiteenzetting over links en rechts en cultuurkritiek. In grote lijnen is deze tendens echter onmiskenbaar, zoals de vele multiculturele festivals, linkse cultuurcritici en de derde wereldbeweging enerzijds laten zien en de nadruk op onze westerse waarden en ieders eigen verantwoordelijkheid anderzijds. Voor mensen ter linkerzijde voelt het hebben en uitoefenen van macht en geweld als ongemakkelijk, en heeft men dan ook meer kritiek op machtige landen met modern wapentuig dan op volken die slechts primitieve wapens tot hun beschikking hebben.

Joden gelden voor links veelal als Westers en Palestijnen als niet-Westers, en daarmee hebben zij al gauw het voordeel van de twijfel. Een Westers volk dat een niet-Westers volk verdrijft omdat het eerder zelf als minderheid is verdreven en vervolgd, dat past mooi in het plaatje van een verdorven Westen dat zijn rotzooi op anderen afwentelt. Zoals 'wij' op die manier het Palestijnse vluchtelingenprobleem en eigenlijk het hele conflict hebben veroorzaakt, zo hebben we ook in de rest van het Midden-Oosten verdeeldheid gezaaid en een enorme bende achter gelaten in onze zucht naar olie en macht.

Dat de Palestijnen en andere Arabieren zich ook niet altijd netjes gedroegen en gedragen, valt in het niet bij deze Westerse zonde, en daarom is het niet aan ons om met het vingertje te wijzen en hen te vertellen wat ze wel en niet mogen doen. Vandaar dat men een Abu Jahjah of Appa zo moeilijk tegen kan spreken. Zo iemand speelt schaamteloos de antikoloniale kaart uit, en stelt zich op als de zelfbewuste allochtoon die niet langer zijn ondergeschikte positie accepteert. En dat is net wat links voorstaat, dat minderheden en de 'zwakkeren' zich emanciperen en mondig worden. De arbeider van vroeger is de allochtoon van nu. Dan moet je niet meteen boos en verontwaardigd reageren als die ook weleens iets zegt dat in onze Westerse oren niet zo prettig klinkt.

Maar zoals de hoop dat men de arbeider kon verheffen in sommige opzichten ijdel bleek, zo valt de 'geŽmancipeerde' allochtoon soms ook wat tegen. Het is wel erg makkelijk voor allochtonen om met wat antikoloniale retoriek in hun slachtofferpositie te blijven zitten en met het vingertje te wijzen naar dat verdorven Westen dat er overal zo'n puinhoop van maakt. Het is schijn-emancipatie, waarbij de tegenstelling tussen allochtonen en autochtonen wordt versterkt in plaats van overwonnen. Door de ander in zijn slachtofferrol te bevestigen houdt je hem juist in zijn ondergeschikte positie. Daar is men binnen links een tijd geleden al achter gekomen, en vandaar dat sommigen binnen bijv. de PvdA een stevig standpunt innamen met felle discussies tot gevolg. Men is behoorlijk verdeeld en zoekt een evenwicht tussen enerzijds begrip en mededogen voor wie als zwakker en minder kansrijk wordt gezien, en anderzijds het mensen aanspreken op eigen kunnen en verantwoordelijkheid. Zonder dat laatste is werkelijke emancipatie immers niet mogelijk.

Helaas is dit inzicht wat betreft de Palestijnen nog niet erg doorgedrongen. Zij worden, vooral binnen links, als handelingsonbekwaam en machteloos slachtoffer gezien. Pro forma worden Palestijns geweld, extreme posities en uitspraken nog weleens veroordeeld, met name als er onschuldige doden aan Israels kant zijn gevallen. Maar in de praktijk wordt alle verantwoordelijkheid eenzijdig bij Israel gelegd. Israel is immers de sterkere partij en maakt veel meer slachtoffers. Door de focus op wie sterker is verliest men oorzaak en gevolg uit het oog: wanneer Israel niet zo'n sterk leger had, was het er al lang niet meer geweest. En als het niet zo adequaat zou reageren zou er een veelvoud aan Israelische burgers zijn omgekomen. Israel is niet uit op het doden van onschuldige Palestijnen, al gaat er helaas geregeld wat mis.

Om een constructieve bijdrage aan een oplossing van het conflict te leveren is het van belang dat niet alleen Israel maar ook de Palestijnen worden aangesproken op zaken die daar tegenin druisen, en dat zijn er nogal wat. Juist door hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen, zie je de Palestijnen als volwaardig, als volk dat keuzes maakt waaraan consequenties verbonden zijn. Helaas blijft links doorgaans steken in de bekende tirades tegen de bezetting en de nederzettingen, en worden de werkelijke oorzaken uit het oog verloren.

Dit werkt op twee fronten averechts: Israel is de eenzijdige veroordelingen meer dan zat, en hoe negatiever en vijandiger de buitenwereld zich in Israels ogen opstelt, hoe meer dat de hardliners bevestigt in hun idee dat men niks kan verwachten van de rest van de wereld en men er alleen voorstaat. Daarbij wordt graag naar de Holocaust verwezen; ook toen stond men er vrijwel alleen voor en liet de wereld het allemaal gebeuren. Nu hebben de Joden de mogelijkheid zelf actie te ondernemen om zichzelf te beschermen. Dan moet men niet zeuren als het resultaat ze niet bevalt.

En ten tweede bevestigt deze eenzijdige houding de Palestijnen in hun slachtofferrol, die zij net als sommige allochtonen erg goed weten uit te buiten. In plaats van hen aan te moedigen ook kritisch naar hun eigen aandeel te kijken, zoals sommige Israeli's al lang doen, worden ze als willoos slachtoffer beschouwd. Ondertussen hebben Palestijnen die wel kritisch zijn het moeilijk; journalisten en 'dissidenten' worden door zowel Hamas als Fatah niet gewaardeerd en beknot in hun vrijheden. Sporadisch is daar aandacht voor in de media, zoals een artikel en reportage van Monique van Hoogstraten over politieke zelfmoorden in Gaza.

Macht corrumpeert vaak, maar het ontberen van macht betekent niet dat een partij geen schuld draagt. Daarbij is macht relatief. Israel lijkt in de ogen van sommigen oppermachtig met een ultramodern leger en de steun van het machtigste land ter wereld. Die band begint echter aardig wat barstjes te vertonen, en was ook vroeger niet altijd even hecht. En Israel vindt de gehele Arabische en islamitische wereld tegenover zich. In de VN en in talloze gremia trekt het daardoor aan het kortste eind, terwijl Europa en andere Westerse landen zich op de vlakte houden. Israel heeft weinig natuurlijke bondgenoten, en al helemaal niet in de regio, en is daarnaast klein en kwetsbaar. Links zou meer oog moeten hebben voor die kwetsbaarheid en voor de virulente Jodenhaat in de Arabische wereld.

Meer over de kwestie volgt.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.