IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


June 2018 May 2018 April 2018 January 2018 November 2017 August 2017 July 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Derk Walters uitwijzen geen goede zet van Israel

IMO Blog, 2017

Met enige verbazing las ik vorige week het nieuws dat het visum van NRC correspondent Derk Walters niet wordt verlengd. In Israel lopen wel meer journalisten rond die eenzijdig en suggestief schrijven over het land, ook uit Israel zelf zoals Amira Hass en Gideon Levy. Waarom dan een buitenlandse journalist eruit zetten, in de zekerheid dat daar natuurlijk weer een hoop negatieve publiciteit om gaat komen?Het Government Press Office haalt dan ook andere argumenten dan de steevast negatieve en eenzijdige berichtgeving van Walters aan voor het niet verlengen. Zo heeft Walters in december een tijdelijk visum geweigerd. Dat was hem aangeboden nadat IsraŽl besloot NRC niet meer als media-organisatie te zien en daarom besloot Waltersí permanente visum niet te verlengen. Ook had hij zijn verhuizing van Tel Aviv naar Oost Jeruzalem niet doorgegeven, en zou hij geen gehoor hebben gegeven aan verzoeken om uitleg. In maart kwam het GPO, na protest van de NRC tot de conclusie dat het wel om een professionele media organisatie gaat en trok het eerdere verwijt dat de directie en hoofdredacteur niet gescheiden zijn, in. Het GPO was overigens door advocaat Loonstein getipt over het feit dat de hoofdredacteur ook directeur-generaal van de NRC is, aldus de NRC:

Het ging, zo bleek gauw, meer dan om een misverstand. Het was een bewuste poging om NRC te beschadigen. Want uit een brief in het bezit van NRC, blijkt dat de Amsterdamse advocaat H. Loonstein, ook bekend van de lobbyclub Federatief Joods Nederland en bekend criticus van de NRC, op 3 november een brief had geschreven naar de GPO waarbij hij schreef: ĎI can hereby certify and confirm by my signature below that Mr. Peter VandermeerschÖ. Is acting als both Editor in Chief and Director GeneralÖ of NRC Handelsbladí.

De NRC haalt meer voorbeelden van wat zij noemen pesterijen aan:
Ons vermoeden dat het eigenlijk om pesterijen ging werd intussen bevestigd uit een interne nota die per vergissing werd meegestuurd bij een van de mails van de GPO.

ĎHierbij is mijn suggestie voor een antwoord aan verslaggever Derk Waltersí, schreef daar directeur Ron Paz aan zijn baas Nitzan Chen. ĎWe gaan ze flink laten zweten, we laten alle opties op tafel liggen, inclusief een complete verandering van onze beslissing, en we geven het ministerie van Buitenlandse Zaken ook een beetje inspraak. Wat denk jij? Opmerking: ik maak het hem moeilijk over zijn adres in Tel Aviv, omdat ik weet dat hij naar Oost-Jeruzalem is verhuisd - dat heeft hij op zijn Facebook gepostí. Een onbedoeld meegestuurde passage uit interne correspondentie van de GPO.

Dat klinkt inderdaad niet erg sympathiek en ook niet erg professioneel. De indruk dat men een stok zocht om de hond te slaan wordt nog eens versterkt. De GPO had Walters in een gesprek al eens hun onvrede over zijn artikelen kenbaar gemaakt. Een anonieme schrijver meldt aan het einde van zijn stuk op OpinieZ:
Walters is veelvuldig door GPO verzocht om het principe van Ďhoor en wederhoorí toe te passen in zijn publicaties. Telkenmale heeft Walters toegezegd in het vervolg gehoor te geven aan dit verzoek. Helaas zonder resultaat. Dergelijke dialogen vinden plaats met de meeste geaccrediteerde nieuwsagentschappen in IsraŽl of waar dan ook ter wereld.

Dat laatste is een nogal vage en lastig te controleren bewering. Ik betwijfel of 'dergelijke dialogen' in bijvoorbeeld Nederland plaatsvinden. Hoe terecht in het geval van Walters de kritiek ook is, men laadt zo toch de verdenking op zich moeite te hebben met de persvrijheid. Alle media in Israel krijgen geregeld info van Israelische zijde over de toedracht van zaken. Als men die niet gelooft of op zijn minst die versie ook eerlijk aan de lezer of kijker wil presenteren, wat kan een gesprek dan helpen behalve wanneer er toch een vorm van druk wordt uitgeoefend?

In de rest van het stuk had de anonieme schrijver uitgebreid beargumenteerd waarom het niet verlengen van het visum van Walters niks te maken heeft met zijn eenzijdige en kritische artikelen, want anders zou men dat wel bij meer journalisten hebben gedaan. Dit is inderdaad de eerste keer in vele jaren dat zoiets is gebeurd, ondanks alle beweringen over het beknotten van de persvrijheid. Toch is het moeilijk je aan de indruk te onttrekken dat de eigenlijke reden de inhoud van de artikelen is en niet allerlei formele en juridische zaken. De redactie van OpinieZ zelf lijkt dat (net als de NRC zelf) ook zo te zien:
Volgens onze informatie is aan de uitwijzing van Walters ruim een jaar onderzoek door GPO, een periode van ďverscherpt toezichtĒ, visumperikelen en vruchteloos overleg met het ministerie van BZ en de NRC-redactie vooraf gegaan.

Men schrijft vervolgens dat 'hoewel GPO blijkens het eerdergenoemde artikel van Vandermeersch de activistische berichtgeving door Walters niet meer als formele reden opvoert, daarmee het conflict daarmee wel lijkt te zijn begonnen.' Alle andere media namen de versie van de NRC over, met een korte toevoeging van de visie van het GPO. Zo kopt RTL: ďNRC-correspondent moet IsraŽl uit om 'activisme' Ē, en worden ook direct de door de NRC vermelde 'pesterijen' vermeld en zonder meer voor waar aangenomen. Tot slot wordt minister Koenders geciteerd, die zich nogal kritisch uitlaat over de zaak: "Het ministerie heeft de IsraŽlische autoriteiten meerdere keren aangesproken op deze kwestie, in goed overleg met NRC. Journalisten moeten kunnen schrijven wat ze willen. Persvrijheid is een groot goed. Die boodschap dragen we wereldwijd uit, ook richting IsraŽl." Trouw is nog eenzijdiger, en noemt de bezwaren van Israel nauwelijks, terwijl Vandermeersch uitgebreid wordt geciteerd. Ook andere media volgen grotendeels de lezing van de NRC.

Hoe gebruikelijk voornoemde gesprekken en 'verzoeken' precies zijn weet ik niet, maar het is in dit geval natuurlijk wel heel begrijpelijk. De NRC schrijft bijna voortdurend suggestief en negatief over Israel, en neemt de Palestijnse versie van de zaak als waar aan. Ik heb daar met name afgelopen herfst en winter veelvuldig over geschreven, en een uitgebreide correspondentie gehad met de ombudsman van de NRC. Ik was niet de enige die klaagde; in een stuk in de krant ging hij in op de klachten van mij en enkele anderen. Hoewel hij van mening was dat de krant soms wat duidelijker stelling mag nemen tegen antizionisme en Israels bestaansrecht benadrukken, wees hij vrijwel alle kritiek van de hand. Dat roept vragen op over hoe onafhankelijk zijn positie en oordeel werkelijk is. Hij is en blijft toch een onderdeel van de krant.

De weigering Walters visum te verlengen is zoals gezegd moeilijk los te zien van de inhoudelijke kritiek op zijn werk, hoe hard men dat ook probeert. Zo liet de Israelische ambassadeur in het NIW nog eens weten dat ďdeze beslissing niet is genomen vanwege de manier waarop de NRC verslaggeeft, maar vanwege het feit dat Derk Walters wetten en regels heeft overtreden die voor alle journalisten in IsraŽl geldenĒ. Anders, zo gaat hij verder, was dit al lang geleden gebeurd. En zou het dus ook anderen zijn gebeurd, kun je daaraan toevoegen. Toch lijkt dat dus niet geloofwaardig.

NRC haalt Glenys Sugarman aan, directeur van de Foreign Press Association (FPA) in IsraŽl, die zegt dat het slechts enkele keren is voorgekomen in de laatste 17 jaar dat Israel dreigde een journalist het land uit te zetten. Later in het stuk zegt ze volgens de NRC dat de FPA ďonlangs nog twee buitenlandse journalisten, van wie ze de namen niet bekend wil maken, heeft geholpen toen de Government Press Office (GPO), de overheidsdienst die gaat over de media, op het punt stond hun visa niet te verlengenĒ. Blijkbaar verstaat zij iets anders onder 'dreigen het land uit te zetten' en een visum niet verlengen? Of waren die enkele keren in 17 jaar toevallig die twee buitenlandse journalisten? In het eerste geval is de NRC weer eens misleidend bezig, door na de opmerking over enkele keren in 17 jaar gelijk over te stappen op Walters' zaak, en zo te suggereren dat het om hetzelfde gaat:
Waarom Derk Walters, correspondent van NRC in IsraŽl, per 1 juli moet vertrekken is haar een raadsel. ĄIk kan het niet verklaren. Het moet het stellen van een voorbeeld zijn, iets anders kan ik niet bedenken.Ē

In Trouw geeft Monique van Hoogstraten meer details. Walters had in 2016 in een artikel over Hebron geschreven over hoe Palestijnen het 'zonder pardon doodschieten van Palestijnse aanslagplegers ervoeren'. Hij schreef o.a.
"De inwoners van Hebron geloven het eenvoudigweg niet meer als de IsraŽlische autoriteiten zeggen dat ze een Palestijnse messentrekker hebben doodgeschoten. Dat mes, zeggen de Palestijnen dan, is er neergelegd door de IsraŽliŽrs." De GPO noemde dit een 'schaamteloze en dubbele leugen' [aldus Trouw]. Ron Paz, directeur buitenlandse pers bij het GPO aan Walters:

"Het betekent dat IsraŽl onschuldige mensen vermoordt, net zoals IS (...) En dat IsraŽl bewijsmateriaal ter plekke verzint. Nog erger is dat als je bedenkt dat IsraŽl en Nederland al decennialang een uitstekende relatie hebben."

Het incident werd de start van een reeks GPO-mails waarin Walters 'activistisch' en 'antisemitisch' werd genoemd. De overheidsfunctionarissen volgden en bekritiseerden niet alleen zijn artikelen, maar ook zijn tweets.

Van Hoogstraten vertelt in de NRC dat ze weleens werd benaderd door de PR afdeling van het leger, ďmet een dwingend verzoek om nog eens naar de kop boven een bericht op de NOS-site te kijken. ĄAls een Palestijn iemand neersteekt en vervolgens wordt doodgeschoten door militairen, luistert het heel nauw hoe je dat opschrijftĒ, zegt Van Hoogstraten. ĄDat ligt hier extreem gevoelig.Ē

Dat ligt misschien wel zo extreem gevoelig omdat het zo ontzettend vaak verkeerd wordt opgeschreven, en omdat dat vervolgens verstrekkende consequenties kan hebben voor Israel: woedende demonstraties, BDS acties en initiatieven, aanslagen op Joodse doelen en andere antisemitische incidenten, VN resoluties en veroordelingen. Niet dat 'de' media daar alleen voor verantwoordelijk zijn, maar ze spelen wel een rol in de beeldvorming over het conflict en de sfeer in Israel. Daarvan zou men zich meer bewust mogen zijn en rekenschap van mogen geven. Daarom is de kritiek van het GPO ook zo begrijpelijk, al denk ik dus dat hij vaak averechts werkt en slechts de indruk versterkt dat men niet van kritiek is gediend.

Ook deze uitzetting zal vooral tot gevolg hebben dat Israel door steeds meer mensen, ten onrechte uiteraard, in het rijtje repressieve landen zal worden geplaatst waar de vrijheid van meningsuiting steeds verder onder druk staat. Dat is ook precies de manier waarop de NRC dit nieuws heeft geframed en dat grotendeels door andere media is overgenomen. De kans dat een volgende correspondent evenwichtiger zal schrijven lijkt me daarbij miniem. De kans dat andere journalisten uit angst ook in de problemen te komen voorzichtiger gaan schrijven lijkt me ook erg klein. Dat is je eer als journalist te na.

In Trouw lees ik dat de nieuwe directeur van de GPO juist wat soepeler is dan de vorige, die een kort lontje zou hebben gehad. De orders zouden van hogerop zijn gekomen, van Netanyahu die naast premier ook minister van buitenlandse zaken en communicatie is. Dat zou een zeer bedenkelijke ontwikkeling zijn.

Het probleem van de eenzijdige en soms onjuiste berichtgeving over Israel is niet op te lossen door kritische journalisten het land uit te zetten, ook niet een enkele keer. Het enige dat Israel als open democratie kan doen is argumenten geven, de andere kant laten zien, en ook zorgen voor goede, controleerbare en bruikbare informatie. Laten zien waar de informatie van (pro) Palestijnse bronnen ernaast zit en zorgen dat de eigen informatie altijd klopt.

Vervolg: Derk Walters en Israel: de dynamiek van actie en reactie

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.