IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


June 2018 May 2018 April 2018 January 2018 November 2017 August 2017 July 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Derk Walters en Israel: de dynamiek van actie en reactie

IMO Blog, 2017Vervolg op: Derk Walters uitwijzen geen goede zet van IsraelIn de diverse artikelen over het gedwongen vertrek van zijn Israel correspondent Derk Walters legt NRC Handelsblad weer veel nadruk op het steeds rechtsere en repressievere karakter in de Israelische samenleving wat betreft dissidente stemmen en kritische geluiden, en plaatst de uitwijzing van Walters in dat kader. Zo schrijft men:

Het besluit is een nieuw voorbeeld van de agressievere houding die IsraŽl de laatste jaren aanneemt. Zo besloot het land in december tijdelijk de ambassadeurs in Nieuw-Zeeland en Senegal terug te roepen nadat de landen als leden van de VN-Veiligheidsraad voor een kritische resolutie tegen IsraŽl hadden gestemd. In februari werd medewerkers van Human Rights Watch de toegang tot het land ontzegd. En in april zegde premier Netanyahu een ontmoeting met de Duitse minister van Buitenlandse zaken Sigmar Gabriel af, nadat Gabriel een ontmoeting had met de ngo Breaking the Silence, een organisatie van voormalige militairen die misstanden van hun oude werkgever, het IsraŽlische leger, aan het daglicht brengen. De laatste jaren is de onverdraagzaamheid voor kritiek van Netanyahu en de zijnen gegroeid. ĄDe overheid gedraagt zich vijandig tegen iedereen die de overheid of andere autoriteiten bekritiseertĒ, zegt Sugarman. ĄDe laatste twee, drie jaar lijkt het wel alsof de gemoedstoestand in het land is veranderd.Ē

En:
De IsraŽlische regering heeft de afgelopen jaren een aantal wetten aangenomen die ngoís als Breaking The Silence forse beperkingen opleggen. Zo is het voor hen nu verboden om presentaties te geven op scholen. Daarnaast zijn binnenlandse ngoís sinds 2015 verplicht te melden van wie zij buitenlandse donaties ontvangen, en moeten ze zichzelf voor iedere actie kenbaar maken als Ďforeign agentí. Buitenlandse ngoís wordt steeds vaker verweten deel te nemen aan Ąanti-IsraŽlische activiteitenĒ. Volgens activiste Dana Golan is de ruimte om kritiek te uiten op de regering de laatste jaren drastisch ingeperkt. Golan is actief bij Breaking the Silence. ĄHet leger is hier heiligĒ, zegt Golan. ĄWij waren nooit populair. Maar tot voor kort werden we redelijk vrij gelaten om te zeggen wat we wilden.Ē

Hier worden even een heleboel zaken op een hoop gegooid. Het is waar dat het klimaat is veranderd en Netanyahu meer onder invloed van Bennett staat. Het is ook waar dat de tolerantie voor de eenzijdige kritiek en aantijgingen van de VN en allerhande mensenrechtenorganisaties en (vaak Europese) diplomaten en politici behoorlijk is afgenomen. Sommige zaken zijn zonder meer zorgelijk, zoals ook weer een recent plan (het zal hoogst waarschijnlijk niet doorgaan, maar heeft wel weer de media gehaald) om het Arabisch als tweede taal af te schaffen. Proefballonnetjes die Netanyahu oplaat om de rechtse achterban tevreden te houden maar die in het westen veel kwaad bloed zetten.

Breaking the Silence (BtS) richt overigens echt veel schade aan met hun anonieme getuigenissen uit het leger, allemaal zeer negatief en zonder context. Wat mensen hier niet weten is dat het leger zich ook vaak moreel toont en afziet van operaties die Israel voordeel zouden opleveren, soms met gevaar voor burgers of soldaten tot gevolg. De incidenten die BtS beschrijft zijn vaak walgelijk, maar komen in alle legers voor, zeker als men zo onder druk staat. Israel verijdelt jaarlijks vele honderden aanslagen. Soldaten staan onder druk en hebben nog niet de leeftijd alles zorgvuldig te overdenken. In Israel heeft men die informatie, kent men de context en de dilemma's, want ieders eigen zonen en dochters dien(d)en in het leger en men heeft het zelf ook gedaan. Maar wij kijken anders naar een leger, zeker hier in West Europa, en hier voeden de verhalen van BtS een groeiende afkeer van Israel. BtS kiest er daarbij voor om niet intern zaken aan te kaarten maar dit via de (Engelstalige) media en Europese gezagsdragers te doen. Ook dat zet veel kwaad bloed.

Die 'kritische resolutie tegen Israel' betrof de resolutie van de Veiligheidsraad die Obama kort voor zijn aftreden niet vetode. Het was een erg eenzijdige resolutie en juist VN veiligheidsraad resoluties hebben wel enige invloed. Dus de woede daarover is wel te begrijpen. Net als de irritaties over minister Gabriels bezoek aan het zeer eenzijdige BtS. En de vele EU subsidies voor tal van Israelkritische Ngo's. Israel is geen Turkije of Rusland, waar zulke organisaties illegaal zijn en moeten vrezen voor huiszoekingen, inbeslagnames, arrestaties etc. etc. De 'pesterijen' die de media hier melden tegen deze organisaties zijn daarmee vergeleken zeer mild. Waarom steunt de EU Israelische organisaties die in eigen land genoeg middelen en mogelijkheden hebben om hun werk te doen? In Israel ervaart men dat als een ongewenste vorm van buitenlandse inmenging, die men probeert te beperken door restricties in te stellen. Die restricties worden hier vervolgens weer breed uitgemeten en in verband gebracht met de algehele verrechtsing en verharding, en niet met een terecht gevoel van kwetsbaarheid en zich niet begrepen voelen in het buitenland.

Het lijkt soms op een opeenvolging van acties die elkaar versterken. Netanyahu had Gabriel natuurlijk gewoon moeten ontmoeten, en accepteren dat buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders dit soort organisaties nou eenmaal graag spreken. Hij had dan ook met goede argumenten en tegenvoorbeelden kunnen laten zien hoe eenzijdig Breaking the Silence is. Door deze organisaties tegen te werken wekt men de indruk niet inhoudelijk tegen hun kritiek opgewassen te zijn. Ondertussen kunnen deze organisaties (en andere kritische stemmen) hun rol als verkondiger van een onwelgevallige waarheid weer versterken. In het Westen zal dit het beeld versterken dat deze organisaties onder druk staan en dus buitenlandse steun nodig hebben. Ook de NRC kan handig gebruik maken van deze tegenwerking om haar imago van onafhankelijk en kritisch medium te versterken. De NRC besteedde er flink wat aandacht aan en andere media namen dit verhaal over.

Ondertussen blijft de vraag waarom Israel dit nou deed. Weinig mensen geloven dat het alleen een technisch verhaal zou zijn over een verlopen visum en een niet bijtijds doorgegeven verhuizing. Dat weet men in Israel ook wel. En dat weet de NRC ook. Vandaar dat wel werd gespeculeerd dat er misschien opzet in het spel is, en Walters sowieso weg wilde. Een idee dat werd versterkt door een tweet van Ruben Gischler, waarin hij schrijft: " 't vreemde is dat ik zijn vriendin twee maanden geleden tegenkwam en van haar begreep dat hun verblijf erop zat en zij weer terug naar Nederland gingen". Het zou om Anna Krijger gaan, de vrouw van Derk Walters, maar zowel Walters als Krijger ontkennen dit verhaal, en 'begreep' is ook nogal een vaag begrip. Dit verhaal wordt bovendien door geen enkele andere bron bevestigd.

Walters zou op deze manier bewust Israel een trap na hebben willen geven. Door de bureaucratische zaken niet correct af te handelen, zou hij Israel in de val willen hebben lokken. Niet Israel luisde hem erin door hem 'flink te laten zweten', maar hij heeft uiteindelijk Israel laten zweten en weer een hoop negatieve publiciteit bezorgd. Het is niet uitgesloten, maar mij heeft het een te hoog complottheorie gehalte. Waarschijnlijker is dat het toch meer een onbedoelde opeenstapeling van zaken is geweest die hiertoe geleid hebben. Walters was misschien onzorgvuldiger omdat hij wist dat hij weg zou gaan of met dit idee speelde (als dit verhaal klopt), de GPO had hem al langer in beeld als een wel erg activistische journalist, Walters was daar op zijn beurt een beetje klaar mee, en Israel wilde misschien laten zien dat ergens een grens ligt: activistisch schrijven en dan ook nog de wetten en procedures niet respecteren is vragen om problemen. Het was misschien ook een dynamiek van actie en reactie waar beide kanten op een gegeven moment niet meer in wilden schikken. Trouw schrijft:
Dat Netanyahu en sommige IsraŽlische media op voet van oorlog staan is geen geheim. [De IsraŽlische journalist Oren] Persico: "Op zijn facebookpagina spreekt Netanyahu zich uit tegen de media. Hij geeft hele grove commentaren als journalisten hem benaderen voor een interview. En hij probeert zijn grip te vergroten op de media die de overheid controleren."

Dat is het klimaat waarin IsraŽlische journalisten werken. En dat heeft misschien ook zijn weerslag gehad op de uitwijzing van Walters.

Maar binnen de regeringskantoren is niet iedereen gelukkig met hoe deze affaire verliep. Het is slechte publiciteit voor IsraŽl als open en democratisch land. Uit diverse gesprekken blijkt dat het IsraŽlische ministerie van buitenlandse zaken heeft geprobeerd de collega's op de persafdeling te matigen. Gevraagd om een reactie zegt de woordvoerder van buitenlandse zaken Emmanuel Nahson: "Ons beleid is om niet in een crisissituatie te geraken met buitenlandse correspondenten. We hadden een andere uitkomst liever gewild."

Korte lontjes, opeengestapelde irritaties over de vele eenzijdige en suggestieve artikelen in de NRC (en andere kranten), een klimaat waarin openlijker tegen critici wordt geageerd, en een journalist die zelf ook de hakken in het zand zette: dat lijken de ingrediŽnten die tot deze contraproductieve beslissing hebben geleid.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Saturday, 27 May 17, schreef Leo Slijper

Er is een punt dat U wel noemt, maar waar U verder niet op ingaat: de NRC heeft onder aanvoering van Walters kritiek geuit op het niet-korten van sociale uitkeringen aan Nederlanders die in de bezette gebieden wonen. Wanneer ik mij morgen in Amsterdam wil vestigen mag ik kiezen uit de grachtengordel, noord, oost zuid of west. Wanneer ik besluit in Jeruzalem te gaan wonen, en ik kies voor de oude stad, noord, oost of zuid, dan wil Walters dat er op mijn AOW wordt gekort. Maar zelf woonde hij waar ik van hem niet mag wonen. Wat is het verschil tussen ons tweeen?
Vriendelijke groet,
Leo

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.