IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


April 2020 February 2020 May 2019 April 2019 June 2018 May 2018 April 2018 January 2018 November 2017 August 2017 July 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Europees antisemitisme in percentages

IMO Blog, 2020Het is 75 jaar geleden dat Auschwitz werd bevrijd. Tijdens de vele Holocaust herdenkingen vorige week werd door diverse sprekers gewaarschuwd voor het (wederom) groeiend antisemitisme. President Macron van Frankrijk ging het verst en noemde tijdens zijn bezoek aan Israel (en al eerder) ook het ontkennen van Israels bestaansrecht een vorm van antisemitisme, wat op 3 november laatstleden ook in de Franse wet werd verankerd.

Dreiging van links en rechts

Uit diverse onderzoeken van de afgelopen tijd kwamen een toenemend antisemitisme en een sterker gevoel van onveiligheid onder Joden naar voren. In november publiceerde de ADL een breed onderzoek naar antisemitisme. Opvallend hierbij is dat in Nederland, in tegenstelling tot de meeste andere landen, antisemitisme niet vaker samengaat met rechtse opvattingen. En uit een onderzoek in Engeland blijkt dat daar 'antisemitische houdingen' vaker voorkomen onder extreemlinkse dan onder extreemrechtse kiezers. Het is voor het eerst dat dit in het Verenigd Koninkrijk uit cijfers blijkt, zo meldde het CIDI.

Dit correspondeert met het percentage Joden dat zich bedreigd voelt door rechtse politici of groeperingen, zo blijkt uit een onderzoek dat vorig jaar in Trouw werd beschreven. Dat is in Nederland 6% van de Joden, tegenover 18% die zich bedreigd voelen door linkse groeperingen of politici (en liefst 35% die zich bedreigd voelen door extremistische moslims). Ook in het Verenigd Koninkrijk voelt men zich - niet verrassend natuurlijk gezien het antisemitisme in Labour - meer bedreigd door links: 25% tegenover 11% dat zich door rechts bedreigd voelt. Maar ook In Frankrijk is het percentage dat zich door links bedreigd voelt groter (21% tegenover 7%). In Duitsland is het percentage dat zich door rechts bedreigd voelt iets, maar niet heel veel groter (16% links, 20% rechts). Joden uit Polen en Hongarije voelen zich nauwelijks door links bedreigd en zeer sterk door rechts (Polen 53% en Hongarije 46%), wat misschien niet verrassend is gezien het beleid van de rechtse regeringspartijen aldaar maar wel zeer verontrustend.

Deze cijfers komen uit een onderzoek uitgevoerd door de European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) onder 16.300 Joden in twaalf Europese lidstaten en wordt iedere vijf jaar uitgevoerd. Uit het laatste onderzoek van vorige winter kwam naar voren dat 89% van de ondervraagde Joden van mening is dat het antisemitisme in de afgelopen vijf jaar is toegenomen, 85% noemt dat een serieus probleem. Andere onderzoeken laten eenzelfde beeld zien, aldus het Trouw artikel: 'De laatste Eurobarometer, een enquÍte in 28 lidstaten, laat zien dat 89 procent van de Joden vindt dat antisemitisme sterk is gestegen in de afgelopen vijf jaar, terwijl 36 procent van de rest van de bevolking dat zo ervaart.'

Deze cijfers worden ook weer bevestigd in het eerder genoemde ADL onderzoek. En dan zijn er nog verschillende onderzoeken in afzonderlijke landen, zoals van het World Jewish Congress (WJC)†in Duitsland, waaruit blijkt dat meer dan een kwart van de Duitsers antisemitische stereotypen gelooft. Zelfs ruim 40% was het eens met de bewering dat Joden teveel over de Holocaust praten en meer loyaal zijn aan Israel dan aan Duitsland. Ook vond men een stijging van antisemitische opvattingen onder hoger opgeleiden, al was dat nog beneden de 20%. Ook in Denemarken en Zweden is het antisemitisme toegenomen, zo blijkt uit onderzoeken die op de website van het CIDI staan, net als in het Verenigd Koninkrijk, waar Joden bovendien bijna vier keer meer kans hebben om het doelwit van haatmisdrijven te worden dan andere geloofsgroepen in Engeland en Wales, zo concludeert de Campaign Against Anti-Semitism.

Deze toename van het aantal incidenten en ook het gevoel van bedreiging onder Joden wordt bevestigd door onderzoek van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa). Uit haar rapport over 2018 blijkt dat 34% van de gerapporteerde incidenten antisemitisch is, dat is meer dan andere vormen van haat tegen minderheden zoals moslimhaat en gender en sexe gerelateerde haat. Het wordt niet helemaal duidelijk om wat voor soort incidenten het gaat, maar men heeft voor Nederland gebruik gemaakt van gegevens van het CIDI. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens die zijn aangeleverd door lidstaten en organisaties die actief zijn op het gebied van dataverzameling.

Teveel Ďgepraatí over Holocaust

Nog even terug naar het ADL onderzoek. Hierin werd aan een representatieve steekproef van mensen allerlei stellingen voorgelegd over Joden. Met name in Oost Europese landen blijken antisemitische opvattingen sterk te zijn toegenomen; West Europa laat een lichte toename zien ten opzichte van het vorige onderzoek in 2015. Nederland komt doorgaans relatief goed uit dit soort onderzoeken en ook nu scoort Nederland relatief mild vergeleken bij andere landen. Toch meent 43% van de respondenten in Nederland dat Joden loyaler zijn aan Israel dan aan het land waar ze wonen, en zegt ruim 30% dat Joden teveel over de Holocaust praten; 20% meent dat Joden teveel macht hebben in het zakenleven. Het CIDI concludeert op grond van dit onderzoek voorzichtig: 'Hoewel er dus reden is tot optimisme wat West-Europa betreft, is er alsnog een lange weg te gaan in de bestrijding van antisemitisme. Van de volwassen bevolking schat de ADL dat zoín 1,3 miljoen mensen in Nederland tenminste een aantal antisemitische ideeŽn erop nahoudt.'

Ruim een kwart van de Nederlanders meent dat "much of our lives are being controlled by secret conspiracies arranged by powerful groups." Een dergelijke ontvankelijkheid in de samenleving voor complottheorieŽn is de laatste tijd vaker vastgesteld. Dat kunnen Joden zijn, maar ook de Bilderberg Conferentie, bureaucraten in Brussel of de 'linkse elite'. Mensen die vatbaar zijn voor complottheorieŽn zijn doorgaans ook vatbaarder voor antisemitische stereotyperingen, omdat complotten en macht achter de schermen altijd al een belangrijk onderdeel waren van antisemitisch gedachtengoed. Dergelijke ideeŽn worden aangewakkerd door onzekerheid en een gevoel van bedreiging. Antisemitische ideeŽn hangen dan ook sterk samen met dergelijke gevoelens van onbehagen over de toekomst, en steken geregeld de kop op bij populistische protesten zoals onder de 'Gele Hesjes'.

Opvallend is dat zelfs de VN Mensenrechtenraad, bekend van haar vele eenzijdige en overtrokken veroordelingen van Israel door modelstaten als Soedan en Saoedi-ArabiŽ, met een antisemitisme rapport kwam. Het rapport werd in oktober 2019 aan de Algemene Vergadering van de VN voorgelegd. Het is de eerste keer dat men erover heeft gerapporteerd. De speciaal rapporteur voor religie- en gewetensvrijheid lichtte het rapport in een uitgebreid interview toe. Hij gaf o.a. aan dat er binnen de VN bijzonder weinig belangstelling is voor het probleem terwijl de hoeveelheid antisemitisch geweld in de wereld hoog is en het aantal incidenten stijgt.

Wat eraan te doen?

Met de toename van de aandacht voor het probleem, wordt er ook gepraat over oplossingen en maatregelen. In Duitsland gaat men daarin het verst. Na de aanslag bij een synagoge in Halle kwam de regering met een nieuw pakket maatregelen, waaronder het aanscherpen van wapenwetten, het intensiveren van de vervolging van online haat en meer financiŽle steun voor projecten ter bestrijding van antisemitisme en rechts-extremisme, aldus wederom het CIDI. Ook wil men wetgeving voor sociale mediaplatforms aanscherpen. Ze worden verplicht gesteld om haatspraak bij de politie te melden en de eisen voor het verplicht verwijderen van illegale content worden uitgebreid. In Duitsland is al sprake van een zogenaamde boetewet, waarbij sociale mediaplatforms worden geacht binnen 24 uur na melding content waarin haatspraak voorkomt te verwijderen, anders kunnen ze een geldboete ontvangen.†In Nederland werd in 2017 een motie aangenomen door de Tweede Kamer die het Kabinet oproept onderzoek te doen naar mogelijkheden voor een vergelijkbaar model in Nederland, maar dat achtte het Kabinet niet wenselijk.

In Nederland zet men vanouds vooral in op onderwijs over de Holocaust (het aantal jongeren dat hiervan op de hoogte is, is bedroevend laag ondanks de vele aandacht ervoor op tv). Voorjaar 2019 is een initiatiefnota aangenomen door de Kamer waarin men voorstellen doet op verschillende terreinen. Het CIDI weer:

ďDit doen de initiatiefnemers door hier aandacht voor te vragen binnen het onderwijs (1), jongeren (2), inburgering (3), het veiligheidsdomein (4), het overheidsbeleid (5), internet (6), veilig sportklimaat (7) en beogen daarbij ook meer onderzoek in te zetten naar aard, omvang en effectieve aanpak (8).Ē

De initiatiefnota wil naast meer aandacht in het onderwijs en op de docentenopleiding, dat er tijdens inburgeringscursussen aandacht wordt besteed aan antisemitisme. Ook moet antisemitisme beter in kaart worden gebracht door politie en justitie en moet de aangiftebereidheid worden vergroot. Daarnaast moet online antisemitisme beter worden bestreden, en pleit men voor een 'zero tolerance' beleid. Er moet verder een heus Actieplan Aanpak Antisemitisme worden ontwikkeld en een Nationaal CoŲrdinator Antisemitismebestrijding worden aangesteld, die "de aanpak van antisemitisme kan stroomlijnen en regisseren en tegelijkertijd de regering en de Kamer kan adviseren over een effectieve aanpak". Ook moet de Minister van Justitie "in gesprek gaan met online platformen over een effectievere aanpak van antisemitisme op het internet".

Da's toch net wat anders dan 'zero tolerance' en "de verantwoordelijken opsporen en van hun bed lichtenĒ. Verder wordt nog de verbreding van de herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog gehekeld en opgeroepen "te onderzoeken hoe kan worden gegarandeerd dat noch subsidie ontvangende organisaties, noch hun bewindvoerders, in zowel binnen- als buitenland, zich schuldig maken aan antisemitisme en te garanderen dat bij antisemitische uitingen subsidie kan worden ingetrokken".

Het zijn allemaal nobele ideeŽn en als het echt wordt uitgevoerd kan het zeker effect hebben, maar de praktijk is weerbarstig. Wie moet al die mensen die zich op online platforms schuldig maken aan antisemitisme van hun bed gaan lichten? Wat doe je als leraren niet over de Holocaust willen vertellen in de klas omdat de kinderen daar niet voor open staan en ervoor kiezen het er dan maar bij te laten?

Ratna Pelle


Share |
** Plaats een reactie **
Naam: (verplicht)
E-Mail: (niet verplicht; zichtbaar!)
Thuispagina: (niet verplicht)
Reactie:
 

** Attentie: Typ in hoofdletters ISRAEL in het vakje hieronder.
Dit is een veiligheidsmaatregel om geautomatiseerd spam posten te verhinderen.
Het is niet mogelijk om twee reacties kort na elkaar te plaatsen.


** Attention: Please type ISRAEL in capital letters below.
This is a security measure to prevent automated spam postings.
It is not possible to post two comments shortly after each other.


 

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.