IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Wednesday, February 28th, 2007

Joris Luyendijk over de Taliban in "De Leugen Regeert"

In De Leugen Regeert van afgelopen vrijdag beklaagde Joris Luyendijk zich over de in zijn ogen gekleurde berichtgeving over Afghanistan in de Nederlandse media. De visie van Defensie krijgt teveel aandacht, er wordt een te positief beeld geschetst, en bovenal, we krijgen nooit het gezichtspunt van de Taliban te zien. "Als Piet en Henk vechten, dan wil je toch ook het verhaal van beiden horen om je een mening te kunnen vormen", zo lichtte hij toe. Hij stoorde zich dan ook zeer aan termen als "de tegenstander" en "vijandelijke strijders" in de media.
Lees verder...


Ratna Pelle on 02.28.07 [link]


Saturday, February 17th, 2007

Israel-Palestina: wat er meestal niet wordt bij verteld

Soms gebeurt het dat je iets leest of hoort wat je versteld doet staan, waar je de schoenen van uitvallen, maar waar anderen en de media in het geheel niet van wakker liggen. Misschien wisten zij het al, en zijn ze het als normaal gaan zien, of misschien komt het ze niet zo goed uit, en vinden het niet meer dan een lastig detail, en misschien ben ik ook wel wat naief soms.
Ik had dit gevoel nog niet zo gek lang geleden toen ik een vertaling las van een Egyptisch televisieprogramma (op de staatstelevisie) waarin over de Holocaust en IsraŽl werd gediscussiŽerd door verschillende 'deskundigen'. Ik had moeite mijn eten binnen te houden, en nog meer moeite te bedenken dat dit het eerste Arabische land was waarmee IsraŽl vrede sloot, een vrede die nog altijd als een grote doorbraak wordt gezien. Dergelijke programma's, soaps gebaseerd op de Protocollen van de Wijzen van Zion, antisemitische cartoons, boeken waarin de zogenaamde 'blood libel' (Joden bakken paasbrood met bloed van Christenen, of Moslims), beschuldigingen van een Palestijnse holocaust, etc. bleken gemeengoed in de Arabische wereld, maar in de discussies in Nederland over het conflict en de 'Palestijnse kwestie' speelde het geen rol. Het zal ongetwijfeld wel eens in een achtergrond artikel zijn genoemd, maar ik herinner me vooral beelden van het wederzijdse geweld en religieuze kolonisten. Later kwamen daar de muur en de checkpoints bij.
Lees verder...


Ratna Pelle on 02.17.07 [link]


Ophef om de Tempelberg

Met enige regelmaat beschuldigen Palestijnen IsraŽl ervan de Al Aqsa Moskee te willen vernietigen om daar de oude Joodse Tempel te herbouwen. De recente werkzaamheden om de Mugrabi brug te renoveren en daarmee gepaard gaande archeologische werkzaamheden hebben de emoties - en het geweld - weer hoog doen oplaaien. Hoewel de werkzaamheden plaatsvinden buiten de Tempelberg (Haram Al Sharif) waarop de Al Aqsa Moskee is gesitueerd, en hoewel het evident lijkt dat een brug die eerder is ingestort gerenoveerd moet worden (zie hieronder voor een grafische weergave van het geheel), had IsraŽl deze overgevoeligheid wellicht moeten voorzien en de expliciete goedkeuring van de Waqf, de islamitische religieuze autoriteit, moeten zoeken alvorens de werkzaamheden te starten. Je bent nou eenmaal niet het centaal station in Amsterdam aan het verbouwen.
Lees verder...


Ratna Pelle on 02.17.07 [link]


Wednesday, February 14th, 2007

Overeenkomst Palestijnse facties in Mekka

Vorige week hebben Fatah en Hamas in Mekka een overeenkomst gesloten die een einde moet maken aan de onderlinge machtsstrijd die de laatste twee maanden aan meer dan 90 Palestijnen het leven kostte. Besloten is om een eenheidsregering te vormen onder leiding van premier Haniyeh van Hamas, waarin Hamas de meeste ministers zal leveren, maar geen absolute meerderheid heeft. Naast een einde aan het Palestijnse bloedvergieten wil men ook een einde maken aan de internationale boycot van de Palestijnse Autoriteit, en zowel Abbas als Haniyeh hebben de internationale gemeenschap opgeroepen deze te beŽindigen. Dat klinkt ietwat voorbarig als je bedenkt dat er nog geen overeenstemming is over belangrijke ministersposten als binnenlandse zaken (waar de veiligheidsdiensten onder vallen), en over de status van een vorig jaar door Hamas opgerichte militie bestaande uit 5600 man. Maar het klinkt ronduit absurd als je bedenkt dat aan gťťn van de drie voorwaarden die de internationale gemeenschap heeft gesteld wordt voldaan. Zo heeft Hamas direct na het sluiten van de overeenkomst laten weten dat van erkenning van IsraŽl, expliciet dan wel impliciet, geen sprake is, en dat men ook niet bereid is om met geweld tegen IsraŽlische burgers te stoppen.
Lees verder...


Ratna Pelle on 02.14.07 [link]


Saturday, February 10th, 2007

Moeders van martelaren en soldaten

In een artikel in een Arabische krant in Groot-BrittanniŽ, schrijft de columnist Hassan Haydar:

"According to a Reuters news report from Monday, a little Lebanese girl who appeared on a... children's show on Al-Manar Ė Hezbollah's TV channel Ė said that she had often prayed for her father to be martyred in battle with Israel, and that she was very proud that he was killed in the war last July, and that she was 'very happy for him,' because she felt that God had heard her prayers.

"The mother of the Palestinian suicide bomber who blew himself up in Eilat three days ago also told Agence France-Presse that she was happy her son was martyred. She revealed that she had said goodbye [to him] before he left for his mission and had wished him success, and that she was happy that 'God had heard her prayers.'

Hij spreekt van een 'cultuur van de dood', een staat van collectieve onthechting, die het mogelijk maakt dat kinderen het verlies van hun ouders kunnen vieren of omgekeerd.
Het is een van die zelfkritische geluiden uit de Arabische wereld waarvan wij vaak vinden dat er veel te weinig zijn. Terecht merkt Haydar op dat dezelfde groepen die dit martelarenschap onder de Arabieren steunen, tegelijkertijd vol lof zijn over IsraŽlische en Amerikaanse protesten tegen de acties van hun soldaten, zoals de moeders van soldaten die hun zonen niet willen laten sneuvelen.
Lees verder...


Ratna Pelle on 02.10.07 [link]


Friday, February 9th, 2007

Geschiedenis volgens Ilan Pappe

Het onderstaande stuk is een reactie van mij op een artikel van Eildert Mulder over Ilan Pappe in dagblad Trouw, getiteld "Palestijnen / Etnische zuivering die nooit is gestopt".

Mijn reactie stond gisteren eveneens in Trouw, in iets andere vorm.


In De Verdieping van 2 februari vertelt Ilan Pappe dat hij weigert de verdrijving van de Palestijnen te zien als een gevolg van een oorlog, omdat de "dorpenvernietiging al vijf maanden aan de gang was voordat de reguliere Arabische legers Palestina in mei 1948 binnenvielen". Het is tekenend voor zijn wijze van geschiedschrijving. Aan die inval ging immers een burgeroorlog van bijna zes maanden vooraf, begonnen door de Arabische gemeenschap in Palestina als reactie op het door de VN voorgestelde delingsplan in 1947. Met name konvooien die de verspreid liggende Joodse gemeenschappen bevoorraadden moesten het ontgelden. De circa 100.000 in Jeruzalem levende Joden raakten volkomen geÔsoleerd en een hongersnood dreigde. Aanvankelijk stelde de Joodse gemeenschap zich defensief op, maar toen de situatie nijpend werd ging men tot de aanval over. Lees verder...


Ratna Pelle on 02.09.07 [link]

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.