IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Wednesday, March 31st, 2010

Het belang van Israel

Onderstaand opiniestuk stond gisteren in het Friesch Dagblad. Het was een reactie van mij op het hoofdartikel van 24 maart: "Botsing vitale belangen... ...van VS en IsraŽl".


De weigering van Netanjahoe om Jeruzalem te delen en te stoppen met bouwen in Oost-Jeruzalem is niet in het belang van IsraŽl, zo stelt het redactionele commentaar van afgelopen woensdag. Andere partijen zoals Kadima en de Arbeidspartij zouden daartoe wel bereid zijn. De krant verwart echter de bereidheid Jeruzalem te delen, met de internationale positie dat geheel Oost-Jeruzalem, dat wil zeggen dat deel van de stad dat in 1948 door JordaniŽ werd veroverd en twee jaar later geannexeerd, bezet gebied is waar IsraŽl geen rechten heeft. De krant spreekt van 'door Palestijnen bewoond gebied' in Jeruzalem zonder dat te specificeren. De 1600 woningen in Ramat Shlomo komen echter in door Joden bewoond gebied, in een wijk die volgens het wapenstilstandsverdrag tussen IsraŽl en JordaniŽ uit 1949 niemandsland was.
Lees verder...


Ratna Pelle on 03.31.10 [link]


Thursday, March 25th, 2010

Thomas von der Dunk en het antisemitische blok aan zijn been

Ik heb het hier vaker gehad over Thomas von der Dunk, die met enige regelmaat dezelfde column schrijft over 'schurkenstaat IsraŽl' en al haar 'misdaden'. Hier en daar past hij een zinnetje aan om op de actualiteit aan te sluiten, en klaar is kees. De teneur is altijd dezelfde: 'IsraŽl is de grootste schurkenstaat op deze planeet en brengt de veiligheid van brave Europeanen in gevaar, maar terwijl andere landen voor dergelijk gedrag worden afgestraft gaat IsraŽl als enige altijd weer vrijuit vanwege haar misbruik van de Holocaust.'
Het is opvallend: Von der Dunk is geen domkop, hij is zelfs een redelijk vooraanstaand historicus al heeft hij misschien niet de positie die hij graag had gehad, en over veel onderwerpen schrijft hij weliswaar hier en daar wat kort door de bocht, maar heeft hij ook iets zinnigs en nieuws te zeggen. Wanneer hij het woord 'IsraŽl' hoort krijgt hij echter een soort waas voor ogen, raakt overmand door woede en begint te raaskallen. Misschien zou een vriend of collega hem eens vriendelijk op dit euvel moeten wijzen, om hem te behoeden voor al te genante vertoningen. Misschien zou de redactie hem eens moeten verzoeken om zich te beperken tot onderwerpen die hij emotioneel aankan.
Lees verder...


Ratna Pelle on 03.25.10 [link]


Saturday, March 20th, 2010

Conflict met Amerika over bouwen Jeruzalem verenigt Israel

stadsmuur van Jeruzalem met zicht op nieuwe wijk

Veel mensen zijn blij met de recente harde opstelling van de VS tegenover IsraŽl. Eindelijk doet de VS wat het jaren of decennia geleden al had moeten doen, en dat is IsraŽl eens de waarheid vertellen en zich niet laten leiden door de macht van de Joodse lobby. Aldus diverse reageerders op internet. Een conflict tussen IsraŽl en de VS speelt IsraŽls vijanden in de kaart en is vooral slecht voor IsraŽl, dat immers afhankelijk is van de VS in verschillende opzichten, dat hebben de IsraŽl bashers goed gezien.
Wat dat betreft is het moeilijk te begrijpen waarom IsraŽl dit heeft laten gebeuren. Het is niet de eerste keer dat de regering een diplomatieke blunder maakt, maar meestal speelt minister van buitenlandse zaken Lieberman daar een hoofdrol in en die is nu opvallend afwezig.
Lees verder...


Ratna Pelle on 03.20.10 [link]


Wednesday, March 17th, 2010

Hasbara voor Nederland?

"Geert Wilders is een gevaar voor het imago van Nederland, vindt buitenlandse zaken. Daarom wordt er op verschillende plaatsen in de wereld door speciale teams hard gewerkt om de schade te beperken. En de vraag is zelfs of dat wel genoeg is."

Aldus gratis dagblad De Pers afgelopen vrijdag. "In Cairo is een team aan de slag dat het imago van Nederland onder het publiek moet verbeteren", en ook in de rest van de Arabische wereld zou het ministerie actief zijn. In Cairo is een van de drie 'knooppunten voor publieksdiplomatie' gevestigd, die onder andere inspelen op incidenten zoals Fitna en actief gemeenschapsleiders, opiniemakers en wetenschappers benaderen om een en ander van de juiste context te voorzien. Maar het knooppunt doet meer. Zo heeft men acht Egyptische bloggers uitgenodigd naar Nederland, om een week lang geÔnformeerd te worden over democratie, vrijheid van meningsuiting, en onze problemen met integratie. Zo, aldus hoopt buitenlandse zaken, zullen ze terug in Egypte een 'genuanceerd' beeld kunnen neerzetten als Wilders bij de verkiezingen de grootste wordt.
Lees verder...


Ratna Pelle on 03.17.10 [link]


Tuesday, March 16th, 2010

Houd kritiek op Israel eens redelijk en zakelijk

In NRC Handelsblad stond - ik wees er in mijn vorige blog al even op - weer eens een lang artikel dat een pro-Palestijns standpunt inneemt. De invalshoek is dit keer dat sympathisanten van IsraŽl niet zakelijk op kritiek zouden ingaan. Ze zouden te snel grote woorden gebruiken en de andere kant verdacht maken, of 'opzichtig' om de zaak heen draaien. De aanleiding is de brief van de PKN aan de IsraŽlische ambassadeur en de vele kritiek daarop van de ambassadeur zelf, Christenen voor IsraŽl, het Centraal Joods Overleg en het Simon Wiesenthal Centrum.
Lees verder...


Ratna Pelle on 03.16.10 [link]


Sunday, March 14th, 2010

Waarom is Israel-kritiek zo vaak onredelijk?

"Waarom wordt er op redelijke IsraŽl-kritiek zo fel gereageerd?", vraagt NRC Handelsblad zich af, naar aanleiding van de felle reacties op de brief van de PKN aan de IsraŽlische ambassadeur. Men licht de stelling toe:

"De PKN uitte haar kritiek in navolging van een groep Palestijnse theologen die in een zogenaamd Kairos-document het lijden onder de IsraŽlische bezetting aan de kaak stelden. Die verhandeling is volgens bisschop Desmond Tutu "vervuld van genade", waar ze "vol toorn" had kunnen zijn."

Jan Dirk Snel, journalist en historicus, vraagt zich vandaag op de opiniepagina van NRC Handelsblad af waarom er niet redelijk gereageerd kan worden op de vreedzame PKN-oproep. "De combinatie van grote woorden en afwezigheid van inhoudelijke argumentatie toont pijnlijk aan hoe zwak de verdedigers van het IsraŽlische bezettingsbeleid staan."
Wat vindt u? Heeft u een idee waarom ieder debat over IsraŽl en de Palestijnen ontaardt in grove beschuldigingen? Wat is er nodig om op redelijke toon de discussie aan te gaan?
Lees verder...


Ratna Pelle on 03.14.10 [link]


Thursday, March 11th, 2010

Relatie Joden en Protestantse Kerk verder bekoeld

Een brief van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) aan de IsraŽlische ambassadeur in februari heeft geleid tot heftige discussies en hernieuwde spanningen in de relaties met de Joodse gemeenschap. De relatie tussen de kerk en IsraŽl is al langer onderwerp van verhitte discussies, waarbij de kerk naar eigen zeggen worstelt met het vinden van een evenwicht tussen enerzijds de onopgeefbare band van de kerk met IsraŽl en het Joodse volk, zoals die uit de Bijbel voortvloeit, en anderzijds de gevoelde noodzaak het op te nemen voor de zwakkeren en ook solidair te zijn met de Palestijnen. Een oproep afgelopen december van Palestijnse christenen aan de kerken wereldwijd om IsraŽl te boycotten, heeft de relaties met de Joodse gemeenschap verder op scherp gezet. De PKN nam dit weliswaar niet geheel over, maar de brief aan de ambassadeur vloeit er wel uit voort.
Lees verder...


Ratna Pelle on 03.11.10 [link]


Monday, March 8th, 2010

Geert Wilders: oplossing of gevaar?

'Eurabia is a place in Sweden', aldus de kop van een artikel in de WallStreetJournal. In het artikel wordt de burgemeester van MalmŲ geciteerd, die de Joodse gemeenschap medeverantwoordelijk stelt voor antisemitische uitingen en geweld.

Screaming "Sieg Heil" and "Hitler, Hitler," a mostly Muslim mob threw bottles and stones at a small group of Jews peacefully demonstrating for Israel at this town's central square last year. Worshipers on their way to synagogue and Jewish kids in schools are routinely accosted as "Dirty Jews."

Faced with these attacks on the city's Jewish population, MalmŲ's mayor, Ilmar Reepalu, seems curiously unperturbed by, if not sympathetic to, the attackers. Asked to condemn anti-Semitism in his city, the Social Democrat suggested in a January interview to SkŚnska Dagbladetópublished on International Holocaust Memorial Day, no lessóthat it's partly the Jews' own fault. Their crime? They didn't "distance" themselves from Israel and the Gaza war. "The community chose to hold a pro-IsraŽl demonstration," Mr. Reepalu said, a move that "may convey the wrong message." Besides, Zionism is just as bad as anti-Semitism, the mayor added. Both are "extremists who want to set themselves over other groups."

Lees verder...


Ratna Pelle on 03.08.10 [link]

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.