IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Friday, June 30th, 2006

Gaza crisis

Woensdag ochtend is het IsraŽlische leger met een invasie in de Gazastrook begonnen, naar eigen zeggen om de zondag gekidnapte soldaat, Gilad Shalit, terug te halen naar huis, nadat diplomatieke pogingen niks hebben uitgehaald. IsraŽl had de hulp van zo ongeveer de gehele internationale gemeenschap ingeroepen, waaronder uiteraard de VS, Europese landen en Egypte (dat zelf direct aanbood als bemiddelaar te fungeren), tot aan de Paus toe. Tegelijkertijd heeft IsraŽl echter duidelijk gemaakt dat het niet bereid is in onderhandeling te treden met de terroristen en/of de Palestijnse regering, of Palestijnse gevangenen vrij te laten in ruil voor de vrijlating van Shalit. Voor de goed gecoŲrdineerde en uitgevoerde aanval op een legerpost afgelopen zondag zijn zowel de zogenaamde Volksverzetscomitťs (PRC's) als de gewapende tak van de Hamas (die wordt geleid vanuit Damascus) verantwoordelijk. Zij hebben de vrijlating van alle Palestijnse vrouwen en minderjarigen uit IsraŽlische gevangenissen geŽist, in ruil voor informatie over en eventuele vrijlating van Shalit. De Hamasregering steunt het standpunt dat Shalit alleen kan worden vrijgelaten in ruil voor Palestijnse gevangenen. Ook president Abbas heeft duidelijk gemaakt dat IsraŽl iets 'terug zal moeten doen' in ruil voor de vrijlating van de soldaat.
Lees verder...


Ratna Pelle on 06.30.06 [link]


Wednesday, June 28th, 2006

Onderzoek naar hoe moslims en westerlingen elkaar zien

Volgens een recent onderzoek beschouwen moslims en westerlingen elkaar in grote mate als agressief, intolerant en respectloos tegenover vrouwen. Het onderzoek is uitgevoerd door het PEW Global Attitudes Project 2006, onder meer dan 14.000 mensen in 13 landen.

Uit dit onderzoek blijkt dat een meerderheid in Egypte, Turkije, IndonesiŽ en JordaniŽ, allen als gematigd bekend staande landen met sterke banden met de VS, denkt dat de aanslagen op het WTC niet door moslims zijn uitgevoerd. Ook geeft een meerderheid van de moslims in moslimlanden het westen de schuld van hun gebrek aan welvaart. Zij voelen zich in grote mate benadeeld door het westen.
Een meerderheid in Spanje en Duitsland ziet een tegenstelling tussen moderne waarden en het islamitische geloof, en heeft een negatief beeld van moslims en Arabieren in het algemeen. Van de andere kant denkt in zowel de VS, Frankrijk als Groot-BrittanniŽ een meerderheid positief over moslims en Arabieren.
Zowel moslims als 'westerlingen' beschrijven de relaties tussen beide bevolkingsgroepen als slecht, en geven vooral elkaar daar vooral de schuld van. Veel moslims wijten de slechte relaties met het westen aan het IsraŽlisch-Palestijns conflict, en de zogenaamde westerse dubbele moraal wat dit betreft. Lees verder...


Ratna Pelle on 06.28.06 [link]


Sunday, June 25th, 2006

Rode Kruis accepteert IsraŽl en de Palestijnen als lid ondanks oppositie Arabische staten

IsraŽls Magen David Adom (Rode Davidster) wilde al vanaf IsraŽls stichting lid worden van het internationale Rode Kruis, maar weigerde om het kruis of de door moslimstaten gebruikte halve maan te gebruiken, en het Rode Kruis weigerde om een nieuw symbool voor IsraŽl in te voeren. Er is nu uiteindelijk overeenstemming bereikt over een nieuw symbool, een rood omlijnd vierkant, waarin IsraŽl zijn Davidster kan zetten, en ook andere landen die moeite hebben met het kruis of de islamitische halve maan, een eigen symbool kunnen plaatsen.
Lees verder...


Ratna Pelle on 06.25.06 [link]


Thursday, June 22nd, 2006

Luyendijk en de media-oorlog in het Midden-Oosten

Gisteren presenteerde voormalig Midden-Oosten correspondent Joris Luyendijk zijn boek "Het zijn net mensen" in NOVA. Hij sprak over het feit dat het bijna niet mogelijk is om objectief over het Midden-Oosten te berichten, omdat woorden en beelden al haast automatisch een sympathie voor een partij uitdrukken. Hij gaf als voorbeeld dat er wel vier termen zijn om IsraŽl mee aan te duiden, die allen de voorkeur uitdrukken voor de groep die ze gebruikt: IsraŽl, Zionistische entiteit, Heilige Land, bezet Palestina. Je zou ze eigenlijk alle vier tegelijk moeten gebruiken, maar dat gaat nu eenmaal een beetje moeilijk, voegde hij eraan toe. De term IsraŽl, gebruikt door onder andere de inwoners zelf en verder bijna iedereen die niet radicaal haar bestaanrecht afwijst, is dus opeens een propagandistisch woord geworden, dat eigenlijk alleen nog in combinatie met 'Zionistische entiteit' gebruikt kan worden, anders zou men eenzijdig het IsraŽlische narratief bevestigen. Ik geloof dat Luyendijk een paar zonnestralen teveel heeft opgevangen onder de Midden-Oosterse zon, of wat te lang onder Saoedische mullahs heeft vertoefd.
Lees verder...


Ratna Pelle on 06.22.06 [link]


Censuur afscheidsrede Arabisch antisemitisme (2)

Wat heeft hoogleraar Van der Horst zoal gezegd dat volgens de rector magnificus en het college van bestuur van de Universiteit Utrecht zowel onwetenschappelijk als stigmatiserend is? Hieronder volgt de gewraakte passage, en zal ik delen ervan bespreken.

Verwarrend is dat er verschillende versies van zijn rede in omloop zijn, naast de uitgesproken rede een eerdere versie volgens Van der Horst en een andere volgens de universiteit (zie op de website van Trouw). Deze laatste betreft een eerdere versie die van der Horst zelf al had aangepast tot zijn latere versie. Ik ben dan ook van de laatste versie uitgegaan. In de eerdere versie noemt hij onder andere Gretta D. en Dries van A. griezels waarvan hij de achternaam niet over zijn lippen kan krijgen. Dat klinkt inderdaad niet erg wetenschappelijk. Dat deze beide voorvechters van de Palestijnse zaak zelf ook niet bepaald wetenschappelijk te werk gaan, doet hier niet ter zake. Van der Horst had zakelijk moeten blijven. Echter, zoals gezegd heeft hij die passages zelf al geschrapt, en was hij dus sowieso niet van plan om die uit te spreken. Lees verder...


Ratna Pelle on 06.22.06 [link]


Censuur afscheidsrede Arabisch antisemitisme (1)

Hoogleraar Nieuwe Testament Pieter van der Horst, verbonden aan de theologische faculteit Utrecht, was 'dringend geadviseerd' passages uit zijn afscheidsrede, die hij afgelopen vrijdag uitsprak, weg te laten. De gewraakte passages gingen over Arabisch antisemitisme. In zijn rede, met als titel 'De mythe van het Joodse kannibalisme' trekt hij een lijn van antisemitisme in de antieke tijd via de Middeleeuwen en de Nazi's tot in het heden, aan de hand van de beschuldiging dat zij mensenvlees eten dan wel gebruiken in duistere offerrituelen of bij het vieren van hun heilige feesten. Het meest bekende voorbeeld hiervan is wellicht dat zij christelijke, ook wel islamitische kinderen zouden doden om hun bloed te gebruiken voor het bakken van Matzes, ofwel paasbrood. In de omstreden passage toont hij de verwantschap aan tussen het huidige Arabische antisemitisme en de Nazi's. Lees verder...


Ratna Pelle on 06.22.06 [link]


Sunday, June 18th, 2006

Gerechtvaardigd verzet?

Het zogenaamde Palestijnse gevangenenplan roept op het Palestijnse geweld (sorry, verzet) te concentreren op de bezette gebieden, wat overigens niet wil zeggen dat men 'verzet' in IsraŽl zelf uitsluit, en deze paragraaf heeft de steun van bijna 80% van de Palestijnse bevolking volgens een recente poll:
Lees verder...


Ratna Pelle on 06.18.06 [link]


Rechts extremisten in IsraŽl willen derde intifada

Linkse en Arabische tegenstanders van het IsraŽlische voornemen om eenzijdig meer nederzettingen te ontruimen, hebben een bondgenoot in extreem rechts in IsraŽl. Extreem rechtse activisten verspreidden pamfletten waarin zij uitlegden hoe het terugtrekkingsplan van de IsraŽlische regering kan worden getorpedeerd, en beperkten zich daarbij niet tot de legale middelen die in IsraŽl voorhanden zijn:
Lees verder...


Ratna Pelle on 06.18.06 [link]


Thursday, June 15th, 2006

IsraŽlische Apartheid

(Door Wouter Brassť)

Op deze blog is al vaker geschreven over de Britse onderwijsvakbonden die IsraŽl willen boycotten (zie bijv. "Britse academici stemmen voor boycot van IsraŽl"). Een nog verdergaande boycot resolutie is begin juni aangenomen door de vakbond van overheidspersoneel CUPE in Ontario, Canada. De CUPE werkt hierin samen met de extremistische "Palestine solidarity" (lees: PSM), die er nauwelijks doekjes om windt dat ze de staat IsraŽl niet erkent en zo snel mogelijk wil opdoeken.

De CUPE resolutie in het Nederlands (vertaling door mij):
Lees verder...


Ratna Pelle on 06.15.06 [link]


Wednesday, June 14th, 2006

Genocide in de Gazastrook?

Gisteren doodden twee IsraŽlische raketten negen Palestijnen, waaronder enkele leden van de extremistische Islamitische Jihad, maar ook onschuldige omstanders waaronder twee kinderen. De leden van Islamitische Jihad vervoerden Katiysha raketten, die beter zijn en verder komen dan de primitieve Qassam raketten die Palestijnse terroristen tot nu toe op IsraŽl hebben afgevuurd, en waarvan er de afgelopen dagen wederom tientallen in IsraŽl zijn geland.

President Abbas noemde de aanval een vorm van 'staatsterrorisme':

"Every day there are martyrs, there are wounded people, all of them innocents, all of them
bystanders," said Mr. Abbas, whose aides feel his support for negotiations is being undermined by the civilian death toll.

"They want to eliminate the Palestinian people, but we are going to sit tight. We are sitting tight on our
land. We want to establish our state and live in peace," he said. "What Israel is committing is state terrorism."

Ik begrijp zijn woede, en ik begrijp ook dat hij in harde woorden niet onder wil doen voor de Hamas, waarmee hij in een - eveneens zeer bloedige - machtsstrijd is verwikkeld, maar ik kan mij moeilijk voorstellen dat hij echt denkt dat IsraŽl het Palestijnse volk wil elimineren. Een volk elimineren, oftewel genocide plegen, dat is wat Arabische milities met steun van de regering in Darfur doen, het is wat Tutsi's en Hutu's in Rwanda deden, en wat Hitler met de Joden voor had. Het gaat hierbij om honderdduizenden, zelfs miljoenen doden, om het moedwillig doden van burgers, zoveel mogelijk, zo snel mogelijk, hun dorpen in brand steken en ze overal opjagen.
Lees verder...


Ratna Pelle on 06.14.06 [link]


Tuesday, June 13th, 2006

Gaza bloedbad waarschijnlijk door Hamas explosief veroorzaakt

Hoewel de journaals en de berichtgeving in de krant in Nederland bijna allemaal voetstoots aannemen dat IsraŽlische granaten het bloedbad in de Gazastrook afgelopen vrijdag hebben veroorzaakt, blijkt dit allerminst zeker. Uit artikelen van dinsdag in de Haaretz (IDF hard-pressed to pinpoint cause of Gaza beach deaths en Probe: Hamas bomb, not IDF shell, caused Gaza deaths) en de Washington Post (die niet bekend staat om zijn kritiekloze aanname van alles wat het IsraŽlische leger of de regering zegt), blijkt dat mogelijk een door Hamas gelegde mijn de oorzaak van het bloedbad is. Hamas heeft verschillende mijnen gelegd aan de kust, tegen de mogelijke landing van IsraŽlische troepen daar. Bovendien zou IsraŽl niet meer hebben geschoten op het moment dat de Palestijnen werden getroffen, maar ca.10 minuten eerder de laatste granaat hebben afgevuurd. Volgens een Palestijnse bron zou Hamas na het bloedbad het gebied hebben opgeruimd, om zo bewijsmateriaal te vernietigen.
Ook luchtfoto's zouden erop wijzen dat de explosie van onder de grond kwam, en dus waarschijnlijk door een mijn is veroorzaakt.
Lees verder...


Ratna Pelle on 06.13.06 [link]


Saturday, June 10th, 2006

Geweld in de Gazastrook escaleert

Afgelopen donderdag liquideerde IsraŽl de onlangs benoemde leider van een nieuwe veiligheidsdienst in de Gazastrook, Jamal Abu Samhadana, die onder direct commando van de Hamas regering staat (De meeste veiligheidsdiensten staan onder president Abbas's commando, die dan ook fel tegen deze nieuwe milities gekant was). Samhadana is tevens een belangrijk leider van de zogenoemde Popular Resistance Committees (PRC), en is betrokken geweest bij tientallen aanslagen tegen IsraŽlische burgers en soldaten. Hij stond dan ook al jaren op een IsraŽlische lijst van 'wanted men'. De veiligheidsdienst die onder zijn commando stond deed niks tegen de vele qassam raketten die dagelijks op IsraŽl worden afgevuurd, alsmede de smokkel van wapens. Gezien Samhadana's sterke banden met 'het gewapende verzet' is het zelfs waarschijnlijk dat men hier actieve steun aan verleende, en dat was dan ook de motivatie die IsraŽl opgaf voor de liquidatie.

Volgens velen lost zo'n liquidatie niks op en leidt het slechts tot een geweldsspiraal. Immers, de PRC en de Hamas hebben reeds wraak gezworen tegen deze IsraŽlische 'misdaad'.

Hier dringt zich echter de vergelijking op met Al Qaeda kopstuk Al Zarqawi. Hoewel hij verantwoordelijk was voor meer doden, en met name ook Irakese (moslim) doden, en door hem uitgevoerde onthoofdingen zo ongeveer live op de TV te zien waren, hebben beiden op gruwelijke wijze moedwillig onschuldige burgers vermoord, en hadden een leiderschapspositie waarin zij verantwoordelijk waren voor het rekruteren van nieuwe mensen voor de strijd. Beiden waren inspirerende figuren voor hun volgelingen.
Lees verder...


Ratna Pelle on 06.10.06 [link]


Hamas betreurt de dood van Al Qaeda strijder Abu Musab al-Zarqawi

Hoewel Hamas zich in het verleden heeft gedistancieerd van Al Qaeda, en op het verschil met de situatie in Palestina heeft gewezen, beschreef het Al Zarqawi donderdag als een 'slachtoffer van een kruistocht tegen Arabieren en moslims'. Ook werd Al Zarqawi een 'martelaar van de moslim-Arabische natie genoemd.

"With hearts full of faith, Hamas commends brother-fighter Abu Musab ... who was martyred at the hands of the savage crusade campaign which targets the Arab homeland, starting in Iraq," the statement said."

Ook de leider van de zogenaamde 'Popular Resistance Committees, Abu Majed, liet zich in dergelijke zin uit:

"Abu Majed, spokesman for the Palestinian movement Popular Resistance Committees, said, "Whether the fighter leader Abu Musab al-Zarqawi was martyred or not, resistance will continue in all Islamic lands as long as occupation exists."

Iedereen die beweert dat Hamas een bevrijdingsorganisatie is die slechts tegen een wrede bezetting strijdt, zou zich dus eens achter de oren moeten krabben. Blijkbaar is het Hamas handvest (link), waarin naast de walgelijkste anti-Semitische propaganda alle onderhandelingen zinloos worden genoemd en iedere Palestijn tot de Jihad wordt opgeroepen totdat geheel Palestina bevrijd is en onder islamitisch bestuur komt, dus toch geen folklore. En nee, met Jihad wordt geen innerlijke strijd bedoeld.

Ratna Pelle
Lees verder...


Ratna Pelle on 06.10.06 [link]


Friday, June 9th, 2006

IsraŽl bouwt nieuwe nederzetting in de Jordaanvallei

Kort nadat de IsraŽlische premier Olmert in de VS op bezoek was, en Bush verzekerde eerst met de Palestijnen te zullen onderhandelen alvorens eenzijdig IsraŽls grenzen vast te zullen stellen, bleek dat IsraŽl een nieuwe nederzetting in de Jordaanvallei aan het bouwen is. Dit is waarschijnlijk de eerste officiŽle nederzetting die buiten de regio Jeruzalem met volledige steun van de regering wordt gebouwd sinds het begin van het Oslo vredesproces. (Er zijn sindsdien echter vele illegale buitenposten gebouwd, die soms in omvang niet veel verschillen van een kleine nederzetting, en Olmert heeft de regering Bush beloofd die allen te zullen ontruimen. Na de gewelddadige ontruiming van de buitenpost Amona in februari, is hier echter nog niet veel van terecht gekomen.)
Lees verder...


Ratna Pelle on 06.09.06 [link]


Hamas staakt het vuren?

Sinds februari 2005 houdt Hamas zich aan een zogenaamde 'kalmte' (tahidyeh) dat algemeen wordt vertaald met een staakt-het-vuren, en sindsdien voert het geen aanslagen meer uit in IsraŽl. Dat dit allerminst wil zeggen dat men het geweld tegen IsraŽl heeft afgezworen blijkt uit het volgende artikel in de Haaretz. Volgens dit artikel bereiden Hamas cellen zich voor op mogelijke aanvallen in de toekomst door wapens te smokkelen, mensen te rekruteren en te trainen, en wapenfabrieken op te zetten. Ook voeren Hamas cellen kleinere aanvallen uit binnen de bezette gebieden, en assisteren zij de Islamitische Jihad en andere groeperingen, die zich nooit aan het staakt-het-vuren hebben gebonden. Vorige week arresteerde de IsraŽlische veiligheidsdienst Shin Beth een belangrijk Hamas lid dat verschillende grote aanvallen voorbereidde.

De beslissing van de Hamas zich aan de kalmte te houden was dan ook hoogstwaarschijnlijk puur strategisch van aard: men was sowieso niet meer zo succesvol in het uitvoeren van zelfmoordaanslagen binnen IsraŽl, en deze aanslagen leidden - sinds de terroristische aanslagen op de Twin Towers en in Madrid en Londen - tot steeds sterkere internationale veroordelingen.
Lees verder...


Ratna Pelle on 06.09.06 [link]

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.