IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Saturday, September 30th, 2006

Libanon en de vredesmacht die het vechten schuwt

Er zijn nu anderhalve maand verstreken sinds het staakt-het-vuren tussen IsraŽl en de Hezbollah, en zo'n 5.000 van de geplande 15.000 VN troepen zijn in Libanon gestationeerd, terwijl het Libanese leger een groot deel van de afgesproken 15.000 troepen ten zuiden van de rivier de Litani heeft overgebracht. Het IsraŽlische leger heeft nog enkele duizenden troepen in Zuid-Libanon*, in enkele locaties op slechts een paar honderd meter van de Blauwe Lijn, de internationaal erkende grens tussen Libanon en IsraŽl. IsraŽl wil deze laatste troepen pas terugtrekken nadat er overeenstemming is over het mandaat van de UNIFIL troepen. Men is met name verbolgen over uitspraken vorige week van commandant Pellegrini in de Jerusalem Post, waarin hij zei dat de vredesmacht geen gevechten zou aangaan met Hezbollah guerrilla's, zelfs niet als deze IsraŽl zouden aanvallen.
Lees verder...


Ratna Pelle on 09.30.06 [link]


Friday, September 29th, 2006

Idomeneo en de smaak van succes

Na de rellen vanwege de Deense cartoons waarin Mohammed niet altijd even positief werd afgebeeld, en na de rellen vanwege de nogal onhandige en ontactische uitspraken van de Paus over de Islam, is er nu een rel vanwege het afgelasten van de opera Idomeneo in Berlijn. Dit keer is er echter geen sprake van woede of geweld van moslims, slechts van de angst daarvoor. De schouwburg in Berlijn meende dat het de veiligheid van zowel de uitvoerders als de bezoekers niet kon garanderen, hoewel er geen concrete bedreigingen waren geuit.

Dit is onmiskenbaar een gevolg van de heftige reacties op de uitspraken van de Paus, die velen hadden verrast. Er is echter wel een belangrijk verschil tussen beiden: de Paus is een gezaghebbende kerkleider, terwijl kunstenaars de vrijheid horen te hebben zich kritisch naar het gezag en naar gevestigde ideeŽn te uiten.
Lees verder...


Ratna Pelle on 09.29.06 [link]


Sunday, September 24th, 2006

Antisemitisme en anti-Zionisme

Antisemitisme, dat komt met name voor onder neo-nazi's en sommige radicale moslims, zo dacht ik, en zo denken velen. Mensen die zich beklagen over de toename van antisemitisme, of nieuw antisemitisme, dat vaak gerelateerd is aan het Midden-Oosten conflict, verwarren dit met kritiek op en woede over IsraŽlische agressie, zo wordt vaak gezegd. Woede over vermeend IsraŽlisch wangedrag leidde tot drie van de vier onderstaande illustraties in Groot-BrittanniŽ, de vierde is van een geheel andere orde, en hoort hier dus eigenlijk helemaal niet thuis. Waarom lijkt deze dan zo goed bij de andere illustraties te passen? Lees verder...


Ratna Pelle on 09.24.06 [link]


Rondom Racisme

In het NCRV praatprogramma Rondom Tien was gisteravond de voorzitter van de rechts extremistische Nederlandse Volksunie te gast, wat zo'n 80 anti-fascisten ertoe noopte de uitzending te proberen te verstoren met lawaai, dat tijdens de uitzending goed te horen was.

Het deed denken aan de 80er jaren, toen de Centrum Democraat Janmaat, algemeen geboycot door de politici van andere partijen, het spreken eveneens vaak onmogelijk werd gemaakt door anti-fascisten. Toch kon ik wel enige sympathie opbrengen voor deze actie. Tijdens de uitzending, waarin naar aanleiding van de veroordeling van 6 mensen voor het mishandelen van een Antilliaan in Papendrecht, gediscussieerd werd over de beweegredenen van deze rechts-extremistische jongeren, kreeg hun visie wel erg veel ruimte en begrip.

Lees verder...


Ratna Pelle on 09.24.06 [link]


Thursday, September 21st, 2006

Observaties in de Westbank

"Is dit een checkpoint?", vroeg ik aan onze security guard, die iedere groep in IsraŽl begeleidt, telkens als ik ook maar de kleinste aanwijzing zag in de vorm van IsraŽlische soldaten of politieagenten of wegwerkers. Hij schudde meewarig zijn hoofd. We reden over de hoofdweg van IsraŽl naar de Westbank, een van de zogenaamde 'Jews-only' roads. Ik was verbaasd, niet alleen geen echte checkpoints te zien, met lange rijen Palestijnen die in de brandende zon moesten wachten, maar ook over de Palestijnen die langs de weg liepen en deze overstaken om van een dorp aan de ene kant naar een aan de andere kant te geraken, iets dat schier onmogelijk is volgens de meeste media en volgens de vertegenwoordigster van het Palestijnse IPCC (International Peace and Cooperation Center), die ons de vorige dag uitgebreid over allerlei IsraŽlisch onrecht aangaande de Palestijnen had ingelicht. "Daar hebben ze zeker speciale pasjes en toestemming voor nodig?" vroeg ik, en de security guard keek me opnieuw meewarig aan."Palestijnen kunnen vrijelijk gebruik maken van deze weg en deze oversteken", zo verzekerde hij me.
Lees verder...


Ratna Pelle on 09.21.06 [link]


Wednesday, September 20th, 2006

Erkenning van onrecht en lessen uit de geschiedenis

"We moeten niet zozeer naar het verleden kijken, maar naar de toekomst." Die reactie kreeg ik onlangs toen ik iemand erop wees dat het Midden-Oosten conflict niet alleen Palestijnse, maar ook vele Joodse vluchtelingen heeft veroorzaakt, die ook veelal onder dreiging en met achterlating van hun eigendommen huis en haard moesten verlaten. 'Zij zijn nu geen probleem meer, hebben het nu goed in IsraŽl of de VS, en laten we geen oud zeer gaan ophalen, dan komen we nooit tot een oplossing'.

Okť, maar laten we het dan ook niet meer hebben over Deir Yassin, Sabra en Shatilla en andere IsraŽlische wandaden, dacht ik onmiddellijk. Laten we dan inderdaad concluderen dat beide partijen veel lelijks tegen elkaar hebben uitgericht, dat dit niet goed was, en dat we nu in vrede willen leven. Een nobel streven, dat echter zelden langer dan 10 minuten standhoudt. Waarom? Waarom grijpen beide partijen inderdaad steeds terug naar het verleden? En waarom is de gedachte dat we achter het verleden een punt kunnen zetten naÔef?
Lees verder...


Ratna Pelle on 09.20.06 [link]


Petitie voor een gelijke behandeling van Israel in de Verenigde Naties

Gisteren ging een on-line petitie van start die beoogt een einde te maken aan de ongelijke behandeling die IsraŽl al sinds jaar en dag ten deel valt binnen de Verenigde Naties. Tegenstanders van IsraŽl beklagen zich steeds over de uitzonderingspositie die IsraŽl zou genieten, waardoor het "wegkomt met zaken waarmee andere landen niet zouden wegkomen". Hoe absurd dat verwijt is wordt wel aangetoond door de discriminatie van IsraŽl in de VN, waar het slechts beperkt mag deelnemen aan commissies en raden die voor alle andere landen openstaan, terwijl anti-IsraŽl propaganda binnen de VN ruim baan krijgt.

Teken de petitie voor een faire behandeling van IsraŽl in de Verenigde Naties!

Ga naar http://www.PetitionOnline.com/unznn/petition.html en teken de petitie.*

Hieronder een Nederlandse vertaling van de Engelse tekst van de petitie en de toelichting.
Lees verder...


Ratna Pelle on 09.20.06 [link]


Sunday, September 17th, 2006

Wat is dialoog?

"Niet de Palestijnen zijn onze vijanden, maar de bezetting. IsraŽl is niet zozeer in gevaar vanwege de primitieve Katjoesja raketten van Hezbollah, maar vanwege de bezetting. Niet de Palestijnen, maar de bezetting doodde mijn zus; bezetting leidt tot verzet". Aldus de IsraŽlische vertegenwoordiger van het Family Forum, een organisatie waarin IsraŽli's en Palestijnen samenkomen die een dierbare hebben verloren in de strijd tussen beide volken, en hebben besloten samen naar vrede te streven in plaats van hun doden te wreken. De Palestijnse vertegenwoordiger was het roerend met hem eens. De bezetting is het probleem. IsraŽl moet de bezetting opheffen, en kan dit doen zonder gevaar te lopen, het heeft immers een van de sterkste legers ter wereld, zo betoogde hij. Hij riep op tot vrede, en keurde geweld aan beide kanten af, maar meende ook dat het 'teveel gevraagd is mijn eigen volk te beschuldigen zolang het onder de bezetting leeft', en dat 'de Palestijnen geen begrip kunnen hebben voor Joods lijden zolang hun eigen lijden niet wordt erkend'.

Ik had gemengde gevoelens over deze bijeenkomst. De Palestijn was dapper en probeerde oprecht een brug te slaan, al kon hij zich niet goed uit de slachtofferrol losmaken. Tot dit laatste werd hij echter ook geenszins uitgedaagd, daar de IsraŽlische vertegenwoordiger het boetekleed aantrok en de schuld van alle ellende geheel bij IsraŽl legde. "Vanwege ons leger, waar ik in diende, stierf zijn broer en zovele andere onschuldige Palestijnen", verklaarde hij deemoedig. Waarop hij in een adem vervolgde dat we de andere kant moeten leren kennen en begrijpen om tot vrede en verzoening te komen. Mooi gezegd, maar welke andere kant? Hij vertegenwoordigde die andere kant in ieder geval niet. Er was geen andere kant in deze bijeenkomst.
Lees verder...


Ratna Pelle on 09.17.06 [link]


Saturday, September 16th, 2006

Democratie of islam: strijd voor vrijheid

door Wouter Brassť

Voert het westen onder Amerikaanse aanvoering een oorlog tegen de islam, zoals moslims vaak beweren?

Minister Donner ziet geen directe tegenspraak tussen islam en democratie, en stelde in een interview dat als tweederde van het democratisch gekozen parlement de sharia wil invoeren, dat dan legitiem is, want een democratie hoort de wens van de meerderheid van het volk uit te voeren. Na alle daarover ontstane commotie haastte Donner zich te verklaren dat hij (uiteraard) tegen de sharia is. Het kabinet trachtte de gelederen te sluiten met de conclusie dat niemand de invoering van de sharia in Nederland wenselijk of zelfs acceptabel acht, maar dat de noodzaak ontbreekt om partijen die zulks eventueel zouden willen propageren te verbieden, omdat ons democratische systeem voldoende weerbaar is tegen dergelijke extremistische standpunten.
Lees verder...


Ratna Pelle on 09.16.06 [link]

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.