IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Friday, September 26th, 2008

Europa negatiever over Joden en moslims

Uit een onderzoek dit voorjaar van het PEW Global Attitudes Project (hier in pdf-formaat, zie uittreksel onderaan) naar de houding tegenover verschillende religies in 24 landen verspreid over de wereld, blijkt dat Europeanen negatiever denken over zowel moslims als Joden. De concrete vraag was of je de betreffende religieuze groep als 'favorable' of 'unfavorable' beschouwt. Van moslims hebben in 13 landen meer mensen een positief dan een negatief beeld, en in 11 overweegt een negatief beeld. Over Joden denken meer mensen in 15 landen negatief, met in sommige Arabische staten meerderheden van 95 en zelfs 97%, en in 7 landen zien meer mensen ze positief dan negatief. Over christenen ten slotte heeft een meerderheid in slechts drie landen, Turkije, Pakistan en China, een negatief beeld.
Lees verder...


Ratna Pelle on 09.26.08 [link]


Monday, September 22nd, 2008

Geschiedenis van het antisemitisme (judeofobie)

Ik heb onlangs een geschiedenis van het antisemitisme in Europa en elders gelezen, van Gustavo Perednik, die de voorkeur geeft aan de term judeofobie. Wat me opviel, is dat het vroegere Europese antisemitisme niet onderdeed voor het huidige Arabische, al zijn er natuurlijk allerlei verschillen en verschilt het sterk per land en machthebber. Een belangrijke overeenkomst is dat voor beide weinig aandacht is, en beide vaak als minder erg worden voorgesteld dan ze zijn. Zo heb ik in 6 jaar geschiedenisonderwijs op het VWO en 4 jaar studie cultuurwetenschappen nooit geleerd hoe doordrongen de Europese cultuur, in de eerste plaats het christendom, was van antisemitische noties. Voor zover het aan bod kwam ging het over excessen zoals uiteraard de Nazi's en enkele bijzonder grootschalige en wrede pogroms in Oost-Europa, en de Dreyfus affaire. Deze waren niet de norm maar de afwijking, en vervulden de meesten, ook toendertijd, met afschuw, aldus het beeld dat daarin naar voren kwam.
Lees verder...


Ratna Pelle on 09.22.08 [link]


Saturday, September 20th, 2008

De misplaatste solidariteit van GroenLinks

Het GroenLinks Magazine van september is exemplarisch voor de chronisch scheve kijk op het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, waarbij alle blaam steeds IsraŽl treft.
In de serie interviews met GroenLinksers op de achterkant zegt Niels van den Berge, die een maand Engelse les heeft gegeven aan Palestijnse jongeren in een vluchtelingenkamp in Bethlehem onder meer:

"Het is toch uniek in de wereld dat een volk door de internationale gemeenschap land krijgt toegewezen waar ze vervolgens het volk dat er woont uit hun huizen mag zetten met steun van de rest van de wereld".

Drie keer onjuist. De Joden kregen niet zomaar ergens land toegewezen waar ze vervolgens mochten doen wat ze willen. Zij hebben met dit land een unieke 3.000 jaar oude band, niet alleen religieus maar ook fysiek en cultureel, er hebben altijd Joden gewoond en getracht er een nieuw Joods thuis op te bouwen. Zij hebben vanaf de late 19e eeuw hier met eigen handen een gemeenschap opgebouwd die steeds meer ging functioneren als een staat, het land ontgonnen, industrieŽn opgezet, evenals scholen, ziekenhuizen, een vakbond, ondergronds leger en een bestuur. Het land dat de VN in 1947 aan de Joden toewees was toen al een functionerende Joodse staat in wording, en niet een soevereine Palestijnse staat die opeens aan een ander volk werd toegewezen. De Arabische bevolking wees het VN delingsplan zoals bekend af en begon een oorlog tegen de Joodse gemeenschap, maar dat doet voor mensen als Van den Berge natuurlijk niet ter zake.
Lees verder...


Ratna Pelle on 09.20.08 [link]


Friday, September 19th, 2008

Bespreking boek 'Israel en ik'

Het boek "IsraŽl en ik" van historicus Bert de Bruin verscheen in juli, en werd op 8 september officieel gepresenteerd bij een door het CIDI georganiseerde forumdiscussie.

"IsraŽl en ik - Vijftien bekende Nederlanders over hun verhouding met een 60-jarige" bevat interviews met 15 min of meer bekende Nederlanders over hun band met IsraŽl.
Het boek is prettig geschreven en leest makkelijk weg, en het geeft een beeld van hoe verschillende mensen, Joden en niet-Joden, Arabieren, politici en journalisten, maar ook een voetballer, cineaste, en wetenschappers, notoire antizionisten uitgezonderd, over IsraŽl denken en wat het land voor hen betekent.
GeÔnterviewd werden: Barbara Barend, Frits Bolkestein, Bernard Bot, Samira Bouchibti, Jessica Durlacher, Elsbeth Etty, Bloeme Evers-Emden, Assad Jaber, Nausicaa Marbe, Dana Nechushtan, Karel Ornstein, Daniel de Ridder, Andrť Rouvoet, Jacques Wallage en Jan van Zanen.
Lees verder...


Ratna Pelle on 09.19.08 [link]


Saturday, September 13th, 2008

Forumdiscussie Nederland, de EU, Israel en ik

Afgelopen maandag organiseerde het CIDI in Amsterdam een presentatie van Bert de Bruins boek 'IsraŽl en ik', met een forumdiscussie over de relatie tussen Nederland, de EU en IsraŽl.

Er was volop discussie, zowel tussen de verschillende panelleden onderling als met de zaal. De relatie met de EU en het Iraanse atoomwapen stonden daarbij centraal. Wat betreft het eerste moest vooral EU parlementariŽr voor de PvdA Jan Marinus Wiersma het van de zaal ontgelden. Hij hield een evenwichtig verhaal, vertelde levendig over zijn contacten met de PLO al voor het Oslo vredesproces, en vond - net als de schrijver van het boek - dat IsraŽl soms te negatief over de EU denkt, en te weinig ziet dat men ondanks de soms harde kritiek wel achter IsraŽls veiligheid en bestaansrecht staat en de EU wel degelijk in vrede is geÔnteresseerd en zich daar oprecht voor inzet. Bert de Bruin gaf in zijn inleiding aan dat zowel IsraŽl als Europa soms wat meer begrip voor elkaar moeten opbrengen, en men elkaar moet nemen zoals men is. Ook zou IsraŽl de mening van de EU serieuzer moeten nemen.
Lees verder...


Ratna Pelle on 09.13.08 [link]


Monday, September 8th, 2008

Standaard argumenten over de Joodse lobby

In BelgiŽ is, naar aanleiding van de zogenaamde Gentse Feesten, een discussie gaande over de Joodse lobby en het debat over IsraŽl. Op die feesten in juli vond namelijk een grote forumdiscussie over IsraŽl-Palestina plaats, waar alleen anti-IsraŽl sprekers het woord voerden. Zowel voor- als tegenstanders kwamen in De Standaard aan het woord (zie ook artikel hieronder).

De eerste regel van onderstaand artikel is eigenlijk al onjuist:
"Maakt de Joodse lobby het debat over IsraŽl onmogelijk of wordt ze er kwaadwillig uit geweerd? Het debat is springlevend."

Er is geen 'de Joodse lobby', er zijn mensen met allerlei meningen over IsraŽl en er zijn verschillende organisaties die het voor IsraŽl opnemen, zoals er ook allerhande Palestina comitťs, werkgroepen en platforms zijn. Waarom is dat geen lobby dan?
Lees verder...


Ratna Pelle on 09.08.08 [link]


Sunday, September 7th, 2008

Israel kritiek en de antisemitisme beschuldiging

Bij ieder debat over IsraŽl duikt de vraag op wanneer kritiek op IsraŽl overgaat in antisemitisme. Nooit, volgens sommigen, en zij beschuldigen sympathisanten van IsraŽl ervan IsraŽlcritici monddood te maken door hen van antisemitisme te beschuldigen. Deze laatste beschuldiging is een beetje vreemd, want mensen als Dries van Agt, Jaap Hamburger, Harry van Bommel en die vele andere apologeten voor de Palestijnen zijn behoorlijk zichtbaar in de media en op allerhande discussiefora.
Lees verder...


Ratna Pelle on 09.07.08 [link]

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.